Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kết mạng cho trường THPT Ngô Gia Tự

Được đăng lên bởi thecong256
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 2248 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề tài: Thiết kế và triển khai hệ thống mạng cho Trường CĐN Việt – Đức

PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong thời đại công nghệ thông tin đang phát triển như vũ bão thì nhu cầu
con người càng đỏi hỏi cao hơn nữa. Từ khi có máy tính ra đời thì nó đã có thể thay
thế dần con người những công việc tính toán thậm chí cả làm công việc mà con
người không thể thực hiện, và trong cuộc sống con người chúng ta cũng có những
nhu cầu trao đổi thông tin, mua bán. Ngày trước thì chúng ta mua bán hàng hoá vật
chất thông qua trao tay, nhưng ngày nay thì công việc đó còn thực hiện được trên cả
máy tính tuỳ theo nhu cầu của người mua, có thể một người ở nơi xa nhưng vẫn có
thể mua được những mặt hàng mà không cần phải đến tận nơi mua.
Lý do mà em chọn đề tài này là giúp cho các nhân viên trong cơ quan, công
ty hoặc doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu... giúp cho công việc
của các nhân viên thêm thuận tiện và năng suất lao động sẽ đạt hiệu quả rất cao và
làm được điều này thì các doanh nghiệp sẽ rất có lợi cho việc cơ cấu tổ chức các
phòng ban, và hơn nữa là sẽ giảm chi phí cho các doanh nghiệp một khoản chi phí
rất lớn. Việc xây dựng đề tài: “Thiết kế và triển khai hệ thống mạng cho Trường
CĐN Việt – Đức”. Củng cố thêm kiến thức, kinh nghiệm thiết kế các mô hình cách
quản lý, hơn thế nữa là thông qua đề tài này sẽ cung cấp cho em có thêm cái nhìn
sâu hơn nữa về ngành công nghệ thông tin và có thể ứng dụng sâu rộng vào trong
thực tế cuộc sống chúng ta.
Ngoài ra thiết kế hạ tầng mạng máy tính còn có thể liên kết cho các nhân
viên (sinh viên, người sử dụng máy tính), có thể truy cập, sử dụng thuận tiện, nhanh
chóng rút ngắn thời gian và đem lại hiệu quả cao trong công việc.
2.

Khách thể và đối tượng nghiên cứu

 Khách thể: Những cơ quan, doanh nghiệp với mô hình mạng vừa và nhỏ.
 Đối tượng nghiên cứu: Trường cao đẳng nghề Việt – Đức, Vĩnh Phúc.
3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu

Việc sử dụng các dịch vụ mạng là rất cần thiết với các cơ quan, doanh
nghiệp, nó phục vụ cho việc trao đổi thông tin giữa các máy tính trong mạng nội bộ,
giữa mạng nội bộ với mạng internet. Tuy nhiên do thời gian có hạn nên trong phạm

Trang 1

Đề tài: Thiết kế và triển khai hệ thống mạng cho Trường CĐN Việt – Đức
vi đề tài này em sẽ tìm hiểu lý thuyết tổng quan về các dịch vụ mạng và xây dựng
demo một vài các dịch vụ cần thiết nhất cho doanh nghiệp.
4.

Mục đích nghiên cứu

 Hiểu được vai trò tầm quan trọng của các dịch vụ mạng.
 Nắm bắt được cách cấu hình các dịch vụ mạn...
Đề tài: Thiết kế và triển khai hệ thống mạng cho Trường CĐN Việt – Đức
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong thời đại công nghệ thông tin đang phát triển như bão thì nhu cầu
con người càng đỏi hỏi cao hơn nữa. Từ khi có máy tính ra đời thì nó đã có thể thay
thế dần con người những công việc tính toán thậm chí cả làm công việc con
người không thể thực hiện, trong cuộc sống con người chúng ta cũng những
nhu cu trao đổi thông tin, mua bán. Ngày trước thì chúng ta mua bán hàng hoá vật
chất thông qua trao tay, nhưng ngày nay thì công việc đó còn thực hiện được trên c
máy tính tuỳ theo nhu cầu của người mua, có thể một người nơi xa nhưng vẫn
thể mua được những mặt hàng mà không cần phải đến tận nơi mua.
doem chọn đề tài này là giúp cho các nhân viên trong cơ quan, công
ty hoc doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin, chia sẻ d liệu... giúp cho công việc
của các nhân viên thêm thuận tiện năng suất lao động sẽ đt hiệu quả rất cao và
làm được điều này thì các doanh nghiệp sẽ rất lợi cho việc cấu tổ chức các
phòng ban, và hơn nữasẽ gim chi phí cho các doanh nghiệp một khoản chi phí
rất lớn. Việc xây dựng đ tài: “Thiết kế triển khai hệ thống mạng cho Trường
CĐN Việt – Đức”. Củng c thêm kiến thức, kinh nghiệm thiết kế cáchình cách
quản lý, hơn thế nữa thông qua đề tài này sẽ cung cấp cho em thêm cái nhìn
sâu hơn nữa về ngành công nghệ thông tin thể ng dụng sâu rộng vào trong
thực tế cuộc sống chúng ta.
Ngoài ra thiết kế hạ tầng mạng máy tính còn thể liên kết cho các nhân
viên (sinh viên, người sử dụng máy tính), có thể truy cp, sử dụng thuận tiện, nhanh
chóng rút ngắn thời gian và đem lại hiệu quả cao trong công việc.
2. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
Khách thể: Những cơ quan, doanh nghiệp với mô hình mạng vừa và nhỏ.
Đối tượng nghiên cứu: Trường cao đẳng nghề Việt – Đức, Vĩnh Phúc.
3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
Việc sử dụng các dịch vụ mạng rất cần thiết với các quan, doanh
nghiệp, nó phục vụ cho việc trao đổi thông tin giữa các máy tính trong mạng nội bộ,
giữa mạng nội bộ với mạng internet. Tuy nhiên do thi gian có hạn n trong phạm
Trang 1
Thiết kết mạng cho trường THPT Ngô Gia Tự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kết mạng cho trường THPT Ngô Gia Tự - Người đăng: thecong256
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Thiết kết mạng cho trường THPT Ngô Gia Tự 9 10 330