Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT LẬP BIOS

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

BÀI 08
THIẾT LẬP BIOS

LEANING BY DOING

MỤC TIÊU BÀI HỌC
  Nắm  rõ  chức  năng  ROM  BIOS,  RAM  CMOS,  PIN 
CMOS
 Mối quan hệ giữa BIOS và OS
  Nắm  vững  quy  trình  POST, 
cấu  hình  BIOS,  Upgrade 
Logo
BIOS

Khoa Sơ Cấp Nghề
NỘI DUNG
Giới thiệu
Thiết lập BIOS
Nâng cấp BIOS
Chẩn đoán và xử lý sự cố
Logo
Bài tập tình huống

Khoa Sơ Cấp Nghề
GIỚI THIỆU


Sau khi hoàn tất qui trình lắp ráp các thiết bị phần cứng, 
chúng  ta  cần  phải  tiến  hành  thiết  lập  để  hệ  thống  hoạt 
động ổn định và theo mục đích của người sử dụng.
BIOS
ROM

Basic Input Output 
System ­ Read 
Only Memory

CMOS
Logo
RAM
Complementary 
Metal ­ Oxide 
Semiconductor
­ Random Acces 
Memory

CMOS
Pin
Có mã: CR 2032
Điện áp: 3.0 v
Chức năng: giữ lại các 
thiết lặp trong CMOS 
RAM khi tắt máy

KHÁI NIỆM
  Basic Input Output System ­ Read Only Memory
Là một chíp nhớ đặc biệt, chứa chương trình nhập xuất cơ 
bản của hệ thống. 
Là cầu nối giữa phần cứng và hệ đều hành.
Logo

  Complementary Metal ­ Oxide Semiconductor RAM.
    Là một chip nhớ được chế tạo bằng công nghệ CMOS và 
tích hợp bên trong
    BIOS ROM, chip này dung đê lưu trư câu hinh cơ sơ cua 
̀
̉
̃ ́
̀
̉ ̉
hê thông.
̣
́

Ôn tập và tổng kết
Nhận diện BIOS ROM
CMOS Jumper
CMOS Battrery
Cách vào CMOS Setup Utility
Xử lý một số thông báo lỗi của BIOS ROM
Logo
Nâng cấp BIOS

HỎI VÀ ĐÁP

LEANING BY DOING

...
LEANING BY DOING
MÔN : PHN CNG MÁY TÍNH
MÔN : PHN CNG MÁY TÍNH
BÀI 08
BÀI 08
THIT LP BIOS
THIT LP BIOS
THIẾT LẬP BIOS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT LẬP BIOS - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THIẾT LẬP BIOS 9 10 271