Ktl-icon-tai-lieu

thông tin quang

Được đăng lên bởi nguyensytoan-dtvt-gmail-com
Số trang: 198 trang   |   Lượt xem: 5056 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KỸ THUẬT
THÔNG TIN QUANG 1
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2009

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KỸ THUẬT
THÔNG TIN QUANG 1
Biên soạn:

TS. LÊ QUỐC CƯỜNG
THS. ĐỖ VĂN VIỆT EM
THS. PHẠM QUỐC HỢP

Chương 1:Tổng Quan về Kỹ Thuật Thông Tin Quang

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG
GIỚI THIỆU
Kỹ thuật thông tin quang ngày càng sử dụng rộng rãi trong viễn thông, truyền số liệu,
truyền hình cáp, … Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu sự ra đời và phát triển của thông tin
quang, cấu trúc tổng quát của hệ thống thông tin quang, các ưu điểm và nhược điểm của cáp sợi
quang, và các lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin sợi quang.

1.1

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Việc thông tin liên lạc bằng ánh sáng đã sớm xuất hiện trong sự phát triển loài người khi
con người trước đó đã liên lạc với nhau bằng cách ra dấu (Hand signal). Liên lạc bằng cách ra dấu
cũng là một dạng của thông tin quang: bởi vì không thể ra dấu trong bóng tối. Ban ngày, mặt trời
là nguồn ánh sáng cho hệ thống này (hệ thống “Hand signal”). Thông tin được mang từ người gởi
đến người nhận dựa vào sự bức xạ mặt trời. Mắt là thiết bị thu thông điệp này, và bộ não xử lý
thông điệp này. Thông tin truyền theo kiểu này rất chậm, khoảng cách lan truyền có giới hạn, và
lỗi rất lớn.
Một hệ thống quang sau đó, có thể có đường truyền dài hơn, là tín hiệu khói (Smoke
signal). Thông điệp được gởi đi bằng cách thay đổi dạng khói phát ra từ lửa. Mẫu khói này một
lần nữa được mang đến phía thu bằng ánh sáng mặt trời. Hệ thống này đòi hỏi một phương pháp
mã hóa phải được đặt ra, mà người gởi và người thu thông điệp phải được học nó. Điều này có thể
có thể so sánh với hệ thống mã xung (pulse codes) sử dụng trong hệ thống số (digital system) hiện
đại.
Trải qua một thời gian dài từ khi con người sử dụng ánh sáng mặt trời và lửa để làm thông
tin liên lạc đến nay lịch sử của thông tin quang đã qua những bước phát triển và hoàn thiện có thể
tóm tắt bằng những mốc chính sau đây:
−

Năm 1775: Paul Revere đã sử dụng ánh sáng để báo hiệu quân đội Anh từ Boston sắp kéo tới.

−

Năm 1790: Claude Chappe, kỹ sư người Pháp, đã xây dựng một hệ thống điện báo quang
(optical telegraph). Hệ thống này gồm một chuỗi các tháp với các đèn báo hiệu trên đó. Thời
đó tin tức được truyền với tín hiệu này vượt chặng đường 200 Km trong vòng 15 phút.

−

Năm 1854: John Tyndall, nhà vật lý tự nhiên người Anh, đã thực hiện thành công mộ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
K THUT
THÔNG TIN QUANG 1
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2009
thông tin quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thông tin quang - Người đăng: nguyensytoan-dtvt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
198 Vietnamese
thông tin quang 9 10 456