Ktl-icon-tai-lieu

Thông tin và lưu trữ thông tin trên đĩa

Được đăng lên bởi vqluong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
30/11/2014

&
VC

CƠ SỞ LẬP TRÌNH

BB

5 thế hệ máy tính điện tử
Thế hệ thứ nhất (1950 – 1958)
Sử dụng đèn chân không
Tốc độ thấp: 103 phép tính/s
Chtrình viết bằng ngôn ngữ máy
Máy ENIAC nặng 30 tấn!

1

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ
LẬP TRÌNH

1

&
VC
BB

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về máy tính
1

Vài nét lịch sử máy tính

2

Các thế hệ máy tính điện tử

3

Phân loại

4

Các thành phần cơ bản

5

Hệ điều hành

6

Mạng máy tính

4

&
VC
BB

5 thế hệ máy tính điện tử

1
2
Thế hệ thứ hai (1959 – 1963)
Sử dụng đèn bán dẫn
Tốc độ nhanh: 106 phép tính/s
Chtrình viết bằng COBOL, ALGOL
Máy IBM151 (Mỹ), MINSK22 (LX)
2

&
VC
BB

&

Vài nét lịch sử máy tính

VC
BB

Blaise Pascal (1623 – 1662)
Máy cộng cơ học đầu tiên trên thế giới

1642
1670

1945

5 thế hệ máy tính điện tử

1

Gottfried Leibritz (1646 – 1716)
Cải tiến máy của Pascal để +, -, *, /

1833

5

2

Charle Babbage
Không nên phát triển máy cơ học
Máy tính với chương trình bên ngoài

Thế hệ thứ ba (1964 – 1977)
Sử dụng mạch tích hợp IC
Tốc độ cao: 109 tính toán/s
Ngôn ngữ lập trình cấp cao
& các phần mềm ứng dụng
IBM360 (Mỹ), MINSK32 (LX)

3

John von Neumann
Nguyên lý có tính chất quyết định
. Chương trình lưu trữ trong máy
. Sự gián đoạn quá trình tuần tự
3

6

1

30/11/2014

&
VC
BB

&

5 thế hệ máy tính điện tử

1
2

VC
BB

Thế hệ thứ tư (1978 - 1983)
Mạch tích hợp quy mô lớn LSI
Tốc độ cao: 1012 phép tính/s
Nhỏ gọn và bộ nhớ tăng dần
Phần mềm phong phú, đa dạng
Mạng máy tính ra đời

Phân loại
Máy tính cá nhân
(Personal Computer - PC)
Còn gọi là máy tính để bàn
(Desktop)
Dùng ở văn phòng, gia đình.

4

Máy tính xách tay (Laptop)

Còn gọi là “Notebook”.
Là loại máy tính nhỏ, có thể mang
theo người.
Chạy bằng pin.

3
7

&
VC
BB

&

5 thế hệ máy tính điện tử
Thế hệ thứ năm (1984 đến nay)
Mạch tích hợp quy mô rất lớn WSI
Tốc độ: 100Mega –> 1Giga LIPS
Xử lý theo cơ chế song song

1
2

10

VC
BB

5

Phân loại

Máy tính bỏ túi (Pocket PC)
Thiết bị kỹ thuật số cá nhân
có chức năng rất phong phú
như kiểm tra email, xem
phim, nghe nhạc, duyệt web.
Nhiều máy còn tính hợp chức
năng điện thoại di động.

4
3
8

&
VC
BB

11

&

Phân loại

VC
BB

Máy tính lớn (Mainframe)
Kích thước vật lý lớn.
Thực hiện hàng tỉ phép tính/s
Phục vụ tính toán phức tạp.
Trong cơ quan nhà nước.

Các thành phần cơ bản

Máy tính
điện tử

Siêu máy tính (Super Computer)

Phần mềm (Software)
• Phần mềm hệ thống
• Phần mềm ứng dụng

Phần cứng (Hardware)
• Bộ nhớ (Memory)
• Đơn vị xử lý trung ương CPU
(Central Processing Unit)
• Thiết bị nhập xuất...

1
CƠ SỞ LẬP TRÌNH
TỔNG QUAN VỀ
LẬP TRÌNH
Chương 1
VC
&
BB
22
Giới thiệu các khái niệm cơ bản về máy tính
Vài nét lịch sử máy tính
Các thế hệ máy tính điện tử
Phân loại
Các thành phần cơ bản
Hệ điều hành
Mạng máy tính
VC
&
BB
33
Vài nét lịch sử máy tính
1642
Blaise Pascal (1623 – 1662)
Máy cộng cơ học đầu tiên trên thế giới
Gottfried Leibritz (1646 – 1716)
Cải tiến máy của Pascal để +, -, *, /
Charle Babbage
Không nên phát triển máy cơ học
Máy tính với chương trình bên ngoài
John von Neumann
Nguyên lý có tính chất quyết định
. Chương trình lưu trữ trong máy
. Sự gián đoạn quá trình tuần tự
1670
1833
1945
VC
&
BB
44
5 thế hệ máy tính điện tử
Thế hệ thứ nhất (1950 – 1958)
Sử dụng đèn chân không
Tốc độ thấp: 10
3
phép tính/s
Chtrình viết bằng ngôn ngữ máy
Máy ENIAC nặng 30 tấn!
1
VC
&
BB
55
5 thế hệ máy tính điện tử
Thế hệ thứ hai (1959 – 1963)
Sử dụng đèn bán dẫn
Tốc độ nhanh: 10
6
phép tính/s
Chtrình viết bằng COBOL, ALGOL
Máy IBM151 (Mỹ), MINSK22 (LX)
1
2
VC
&
BB
66
5 thế hệ máy tính điện tử
Thế hệ thứ ba (1964 – 1977)
Sử dụng mạch tích hợp IC
Tốc độ cao: 10
9
tính toán/s
Ngôn ngữ lập trình cấp cao
& các phần mềm ứng dụng
IBM360 (Mỹ), MINSK32 (LX)
1
2
3
Thông tin và lưu trữ thông tin trên đĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tin và lưu trữ thông tin trên đĩa - Người đăng: vqluong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Thông tin và lưu trữ thông tin trên đĩa 9 10 234