Ktl-icon-tai-lieu

Thu thập và phân tích thông tin: Từ dữ liệu đến thông tin

Được đăng lên bởi Hề Móm
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thu thập và phân tích thông tin: Từ dữ liệu đến
thông tin
TTBD

Dữ liệu lấy từ quá trình tham vấn hoặc liên hệ cử tri sẽ dần được
tập hợp và phân tích bởi cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HDND. Bằng
cách này, dữ liệu sẽ được chuyển thành thông tin và kiến thức làm cơ
sở cho các quyết định. Dữ liệu chỉ là các nguyên liệu thô và bản thân
nó không có ý nghĩa. Dữ liệu chỉ trở nên có ý nghĩa nếu nó được tổng
hợp và phân tích để có thể trở thành thông tin.
1. Lập kế hoạch thu thập dữ liệu
Khi lập kế hoạch thu thập dữ liệu, cần phải chú ý tới các yếu tố
sau đây:
• Xem xét xem ai sẽ thu thập dữ liệu – những người thu thập
dữ liệu ở cấp cơ sở sẽ cần phải có các kĩ năng phù hợp với phương
pháp thu thập được lựa chọn. Đối với các phương pháp khảo sát, có thể
sẽ cần phải có người phỏng vấn hoặc người hỗ trợ thảo luận nhóm.
Luôn cân nhắc tất cả những yếu tố có thể ảnh hưởng tới chất lượng của
dữ liệu và chất lượng các cuộc thảo luận với các bên liên quan. Các yếu
tố này có thể bao gồm: tuổi tác, giới tính, trình độ và vị trí trong xã hội,
trình độ học vấn, mức độ kinh tế- xã hội, tính cách và thái độ, sức
khỏe, ngôn ngữ, tôn giáo và tập quán văn hóa.
• Xem xét việc phân công thu thập và phân tích dữ liệu –
số người tham gia vào mỗi một giai đoạn thu thập dữ liệu sẽ có ảnh
hưởng tới độ thống nhất và tính chính xác của dữ liệu. Càng nhiều
người tham gia vào quá trình này thì càng cần phải giám sát chất lượng
và tổ chức kỹ hơn.
• Đảm bảo người tham gia biết sử dụng các phương pháp
thu thập và phân tích dữ liệu – đối với mỗi phương pháp, những

người thực hành cần phải thử nghiệm trước và thực hành một số lần,
được đào tạo ngay trong công việc hoặc thông qua một số hình thức
tăng cường năng lực khác. Đảm bảo ngôn ngữ được hiểu một cách
rõ ràng.
• Chuẩn bị một số thứ cần thiết cho mỗi một phương
pháp, chẳng hạn như các vật dụng - Luôn đảm bảo tổ chức dụng
cụ gọn gàng, chuẩn bị cả các dụng cụ phục vụ cho việc ghi chép, lưu
trữ thông tin (văn phòng phẩm, biểu mẫu, các sơ đồ, thiết bị ghi âm,
ghi hình, v..v.)
2. Đảm bảo tính tin cậy của thông tin
Tránh các lỗi dữ liệu: Có hai loại lỗi dữ liệu sau cần tránh:
• Các lỗi chọn mẫu – lỗi này phát sinh khi thông tin được thu
thập không đại diện chính xác đối tượng cần nghiên cứu. Điều này xảy
ra khi ta chọn mẫu chưa chuẩn và thiếu mất một số nhóm quan trọng
chẳng hạn như các hộ dân ở nơi xa xôi, hẻo lánh, khó tiếp cận được.
• Các lỗi không do chọn mẫu – đây là các lỗi thường gặp nhất
và có các hình thức đa dạng nhất. Có thể giảm thiểu ...
Thu thập phân tích thông tin: Từ dữ liệu đến
thông tin
TTBD
Dữ liệu lấy từ quá trình tham vấn hoặc liên hệ cử tri sẽ dần được
tập hợp và phân tích bởi cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HDND. Bằng
cách này, dữ liệu sẽ được chuyển thành thông tin kiến thức làm
sở cho các quyết định. Dữ liệu chỉ các nguyên liệu thô bản thân
không ý nghĩa. Dữ liệu chỉ trở nên ý nghĩa nếu được tổng
hợp và phân tích để có thể trở thành thông tin.
1. Lập kế hoạch thu thập dữ liệu
Khi lập kế hoạch thu thập dữ liệu, cần phải chú ý tới các yếu tố
sau đây:
Xem xét xem ai sthu thập dữ liệu những người thu thập
dữ liệu cấp s sẽ cần phải các năng phù hợp với phương
pháp thu thập được lựa chọn. Đối với các phương pháp khảo sát, có thể
sẽ cần phải người phỏng vấn hoặc người hỗ trợ thảo luận nhóm.
Luôn cân nhắc tất cả những yếu tố có thể ảnh hưởng tới chất lượng của
dữ liệu và chất lượng các cuộc thảo luận với các bên liên quan. Các yếu
tố này thể bao gồm: tuổi tác, giới tính, trình độvị trí trong xã hội,
trình độ học vấn, mức độ kinh tế- hội, tính cách thái độ, sức
khỏe, ngôn ngữ, tôn giáo và tập quán văn hóa.
Xem xét việc phân công thu thập phân tích dữ liệu
số người tham gia vào mỗi một giai đoạn thu thập dữ liệu sẽ ảnh
hưởng tới độ thống nhất tính chính xác của dữ liệu. Càng nhiều
người tham gia vào quá trình này thì càng cần phải giám sát chất lượng
và tổ chức kỹ hơn.
Đảm bảo người tham gia biết sử dụng các phương pháp
thu thập và phân tích d liệu đối với mỗi phương pháp, những
Thu thập và phân tích thông tin: Từ dữ liệu đến thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thu thập và phân tích thông tin: Từ dữ liệu đến thông tin - Người đăng: Hề Móm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thu thập và phân tích thông tin: Từ dữ liệu đến thông tin 9 10 819