Ktl-icon-tai-lieu

Thủ thuật bảo mật file Word vs Excel

Được đăng lên bởi Dao Dinh Ngoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hãy sử dụng những thao tác sau để gỡ bỏ chế độ bảo vệ nhé ^-^

1) Gỡ bỏ mật khẩu bảo vệ trong MicroSoft Word 2003
Nếu bạn sử dụng MS office 2003, bạn xem ở chế độ html bằng cách sử dụng
Microsoft Script-Editor.
B1: Nhấn tổ hợp phím [Alt]+[Shift]+[F11] (Nếu máy chưa cài thì khi hiện thông báo
bạn chọn OK để cài)
B2: Tìm kiếm bằng từ khóa "Password" bạn sẽ thấy
<w:documentProtection>ReadOnly</w:documentProtection>
<w:UnprotectPassword>19E8E61E</w:UnprotectPassword>
B3: Để xóa bỏ bảo vệ, Bạn hãy xóa hai dòng trên sau đó lưu lại thế là OK.
2) Gỡ bỏ mật khẩu bảo vệ Sheet (Excel 2003,2007,2010,2013)
B1: Nếu file Excel có dạng .xls thì dùng Office 2007/2010/2013 để mở và Save As
dưới dạng file .xlsx.
B2: Đổi file excel dạng .xlsx thành .zip (phải bỏ ẩn phần mở rộng tệp trong windows)
B3: Mở file .zip ở trên tìm đến thư mục xl --> thư mục workshees sau đó: Mở tệp
Sheet1.xml bằng notepad (đổi đuôi tệp thành Sheet1.txt rồi mở)

daodinhngoc@moet.edu.vn

B4: Nhấn Ctrl+F  tìm cụm từ Password="xóa nội dung này" rồi xóa bỏ nội dung của
password  Lưu lại tệp Sheet1.txt và đóng lại  Đổi đuôi lại thành Sheet1.xml
B5: Tiếp tục thực hiện tiếp tục cho những Sheet còn lại (Sheet2.xml, Sheet3.xml...)
B6: Đóng file .zip lại và đổi đuôi .zip thành .xlsx lại, tiếp theo mở file .xlsx nháy vào
menu  REVIEW  Nháy chọn Unprotect Sheet.
B7: Test lại thành quả.

daodinhngoc@moet.edu.vn

Đối với file .docx bị khóa không cho chỉnh sửa, không cho sao chép (fill by Form)
Làm tương tự .xlsx ở trên.

Mở Tệp Setting.xml bằng Notepad (nếu không mở trực tiếp được cần đổi đuôi tệp
thành Setting.txt rồi mở)  tìm đến dòng: documentProtection w:edit="forms" và
formatting =“1”

Xóa “forms” và số “1” ở đây!

Đóng tệp Setting.txt rồi đổi tên lại Setting.xml

daodinhngoc@moet.edu.vn

...
Hãy sử dụng những thao tác sau để gỡ bỏ chế độ bảo vệ nhé ^-^
1) Gỡ bỏ mật khẩu bảo vệ trong MicroSoft Word 2003
Nếu bạn sử dụng MS office 2003, bạn xem ở chế độ html bằng cách sử dụng
Microsoft Script-Editor.
B1: Nhấn tổ hợp phím [Alt]+[Shift]+[F11] (Nếu máy chưa cài thì khi hiện thông báo
bạn chọn OK để cài)
B2: Tìm kiếm bằng từ khóa "Password" bạn sẽ thấy
<w:documentProtection>ReadOnly</w:documentProtection>
<w:UnprotectPassword>19E8E61E</w:UnprotectPassword>
B3: Để xóa bỏ bảo vệ, Bạn hãy xóa hai dòng trên sau đó lưu lại thế là OK.
2) Gỡ bỏ mật khẩu bảo vệ Sheet (Excel 2003,2007,2010,2013)
B1: Nếu file Excel có dạng .xls thì dùng Office 2007/2010/2013 để mở và Save As
dưới dạng file .xlsx.
B2: Đổi file excel dạng .xlsx thành .zip (phải bỏ ẩn phần mở rộng tệp trong windows)
B3: Mở file .zip ở trên tìm đến thư mục xl --> thư mục workshees sau đó: Mở tệp
Sheet1.xml bằng notepad (đổi đuôi tệp thành Sheet1.txt rồi mở)
daodinhngoc@moet.edu.vn
Thủ thuật bảo mật file Word vs Excel - Trang 2
Thủ thuật bảo mật file Word vs Excel - Người đăng: Dao Dinh Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ thuật bảo mật file Word vs Excel 9 10 656