Ktl-icon-tai-lieu

thủ thuật Microsoft WINDOW

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyen Trung

MỤC LỤC

WINDOWS XP............................................................................................ 7
001. Hiên
̉ thị ngay,
̀ giờ và Tiêng
́ Viêṭ Unicode. .........................................7
002. Vô hiêu
̣ hoa
́ chức năng Don’t Send. ..................................................8
003. Xoa
́ tâp
̣ tin Thumbs.db.......................................................................9
004. Chèn thông tin vào SystemProperties. ............................................10
005. Xem anh
̉ dang
̣ Thumbnails mà không hiên
̉ thị tên tâp
̣ tin. ..............11
006. Tăng tôć mở StartMenu................................................................... 12
007. Tự đông
̣ xoa
́ cache trong Prefetch khi tăt́ may.
́ ...............................13
008. Giúp WMP chơi và copy được các đĩa Audio bị lỗi.........................14
009. Tao
̣ virut để kiêm
̉ tra chương trinh
̀ diêṭ virut. ...................................15
010. Hiên
̉ thị thông tin trước khi logon vao
̀ may.
́ .....................................16
011. Tăng tốc khởi động máy tính...........................................................16
012. Tăng tốc tắt máy.............................................................................. 18
013. Caỉ thiên
̣ tôć độ lam
̀ viêc̣ cua
̉ Windows. ..........................................19
014. Khóa và mở khóa Registry...............................................................22
015. Tạo file ghost chạy được trên các máy có cấu hình khác nhau. ....24
016. Thêm Notepad vào menu ngữ cảnh................................................25
017. Đăng kí và gỡ bỏ tập tin .dll và .osx trên menu ngữ cảnh. .............25
018. Ân
̉ My Documents và Shared Documents trong My Computer......27
019. Gỡ bỏ nhanh các khóa đã cài vào Registry....................................27
020. Hiển thị tất cả các phông chữ có trong máy. ..................................29
021. Kiêm
̉ tra cać account trong Windows. .............................................30
022. Thay đôỉ thông tin người dung
̀ trong Windows. ...............................31

2

023. Ẩn/Hiện nhanh account trên màn hình Wellcome Screen. .............32
024. Thư mục mã hoá..............................................................................33
025. Đưa MS DOS vao
̀ menu khởi đông.
̣ ................................................35
026. Tao
̣ shortcut để tăt́ maý nhanh........................................................36
027. Thay đ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thủ thuật Microsoft WINDOW - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
thủ thuật Microsoft WINDOW 9 10 479