Ktl-icon-tai-lieu

Thủ thuật Regedit

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ thuật Regedit

MỤC LỤC
I. RegEdit
II. Task Manager
III Mot so thu thuat khac ve Regedit
1. Làm tăng tốc độ của Mouse
2. Thay đổi tốc độ hiển thị Menu

3.Bật/Tắt tính năng AutoRun của CD-Rom
4. Điều chỉnh tốc độ của chuột (tốc độ cuộn bánh xe đối với chuột có bánh
xe)
5. Bỏ đi một số thứ không cần thiết trong Menu Start
6. Tắt một số thứ liên quan đến hệ thống.
7. Xoá các lệnh trong Menu Run (Xoá cái nào hiếm khi dùng)
8. Bỏ tên chương trình cài đặt có trong Add/Remove Program:
9. Khoá chuột phải không cho click lên nền Explorer
10. Hiện chữ bên cạnh đồng hồ
11. Thêm đoạn Title lên phía trên của IE
12. Tăng tốc Menu START
13. Không cho phép chạy các ứng dụng môi trường DOS

Nội dung
Một số bạn thắc mắc về vấn đề mở Task Manager mà Regedit, - đã bị disable bởi
virus hay vì một lý do nào khác, cách khắc phục:
I. RegEdit
Bước 1: Start -> Run, gõ gpedit.msc để mở cửa sổ Group Policy
Bước 2: Tìm đến nhánh User Configuration -> Administrative Tempalates ->
System.

Nhìn cửa sổ phía bên tay phải, tìm dòng Prevent access to registry editing tools.
Double Click để mở cửa sổ Properties, chọn Disable.

II. Task Manager
Tìm đến nhánh User Configuration -> Administrative Templates -> System ->
Ctrl + Alt + Del options. Nhìn bên tay phải tìm dòng Remove Task Manager.
Double Click để mở cửa sổ Properties, chọn Disable.

Phụ lục:
Trong trường hợp đã bật được RegEdit và Task Manager nhưng khi mở lên thì bị
virus tắt ngay thì ta làm tiếp các bước như sau:
Vào Start -> Run, gõ cmd để mở cửa sổ Command. Từ cửa sổ Command, gõ
lệnh tasklist để xem danh sách các tiến trình đang chạy trong máy.

Key: KEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\
Policies\Explorer. Tạo mới DWORD Value "NoPrinterTab", gán giá trị 1.
20. Giấu Network Neighbourhood
Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\
Policies\Explorer. Tạo mới DWORD Value "NoNetHood", gán giá trị 1.
21. Giấu tất cả những gì có trên desktop
Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\
Policies\Explorer. Tạo mới DWORD Value "NoDesktop", gán giá trị 1.
22. Loại bỏ menu Documents khỏi menu Start
Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\Explorer. Tạo mới BINARY Value
"NoRecentDocsMenu", gán giá trị 01 00 00 00
23. Không cập nhật danh sách Documents
Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\Explorer. Tạo mới BINARY Value
"NoRecentDocsHistory", gán giá trị 01 00 00 00
24. Loại bỏ menu Log off khỏi me...
Thủ thuật Regedit
Thủ thuật Regedit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủ thuật Regedit - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thủ thuật Regedit 9 10 74