Ktl-icon-tai-lieu

Thủ thuật sử dụng máy tính

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU

THỦ THUẬT
SỬ DỤNG MÁY TÍNH
TÁC GIẢ: TRẦN HỮU BÌNH

THỦ THUẬ T S Ử DỤ NG MÁY TÍNH

2

MUC
̣ LUC
̣
Phân
̀ I:

Cać thủ thuâṭ liên quan đên
́ hiêu
̣ năng

Phân
̀ II:

Các thủ thuật liên quan đến mạng và Internet

Phân
̀ III:

Cać thủ thuâṭ sữa chữa

Phân
̀ IV:

Các thủ thuật liên quan đến khởi động và Shutdown

Phân
̀ V:
Các thủ thuật liên quan đến màn hình Desktop, thanh
công cụ và Windows Explorer
Phân
̀ VI:

Các thủ thuật khác

TRẦN HỮU BÌNH

THỦ THUẬ T S Ử DỤ NG MÁY TÍNH

3

Phần I: Các thủ thuật liên quan đến hiệu năng
Một số dịch vụ bạn có thể vô hiệu hóa

Khi khởi động hệ thống, Windows sẽ tự động kích hoạt nhiều dịch vụ
(services) mà người dùng không cần tới. Điều này làm thời gian khởi động
máy lâu hơn và tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống hơn. Do vậy, bạn có
thể vô hiệu hóa những dịch vụ không cần thiết, cách thực hiện như sau:
Nhấp Start > Run… gõ lệnh msconfig rồi nhấn Enter, xuất hiện hộp
thoại (xem hình 1.1).

Hình 1.1: Hộp thoại System Configuration Utility
Nhấp chọn thẻ Services. Trong danh sách bên dưới, hãy bỏ dấu
kiểm trước các mục sau để vô hiệu hóa chúng.
Sau đây là một số dịch vụ không cần thiết (xem hình 1.1): Alerter,
Application Management, Background Intelligent Transfer Service,
Clipbook, Error Reporting Service, Fast User Switching, Help and Support,
IMAPI CD-Burning COM Service, Indexing Service, IP SEC, Messenger, Net
Logon, Network DDE, NT LM Security Support Provider, Performance Logs
and Alerts, Portable Media Serial Number, QOS RSVP, Remote Desktop
Help Session Manager, Remote Assistance, Remote Registry, Routing &
Remote Access, Secondary Login, Smart Card, Smart Card Helper SSDP,

TRẦN HỮU BÌNH

THỦ THUẬ T S Ử DỤ NG MÁY TÍNH

4

Discovery Service TCP/IP NetBIOS Helper, Telnet, Uninterruptible Power
Supply Service, Universal Plug and Play Device Host Upload Manager,
Volume Shadow Copy Service, Web Client, Wireless Zero Configuration,
WMI Performance Adapter.
Tăng tốc in ấn trong DOS

Đôi lúc bạn cần in ấn tài liệu từ DOS, để tăng tốc quá trình in ấn, hãy
thực hiện thủ thuật sau:
1. Vào Start > Run… .gõ lệnh Regedit, nhấn Enter.
2. Tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM >
CURRENTCONTROLSET > CONTROL > WOW.
3. Tại cửa sổ bên phải, nhấp đúp lên khóa LPT timeout rồi sửa giá trị
của nó thành 3 (xem hình 1.2), xong nhấp OK.

Hình 1.2: Nhấp đúp lên khoá LPT timeout rồi sửa giá trị thành 3
Dọn dẹp thư mục Prefetch

WindowsXP sử dụng một kỹ thuật Prefetch, giúp giảm thời gian khởi
động các ứng dụng mới dùng gần ...
TÀI LI U
TH THU T
S D NG MÁY TÍNH
TÁC GI : TR N H U BÌNH
Thủ thuật sử dụng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủ thuật sử dụng máy tính - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thủ thuật sử dụng máy tính 9 10 396