Ktl-icon-tai-lieu

Thủ thuật win

Được đăng lên bởi Thinh Nguyen Duc
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1565 lần   |   Lượt tải: 2 lần


Khóa chương trình

Nếu máy bạn có rất nhiều các chương trình , bạn có thể chặn việc kích hoạt chúng trên
destop của bạn với thủ thuật nhỏ sau đây.
Đầu tiên bạn nhấn Start, trong khung tìm kiếm gõ regedit và nhấn Enter. Tìm đến khóa sau:
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \
Explorer
.Nhấp chuột phải vào khung bên phải và chọn: New - DWORD (32-bit) Value và đặt tên là
DisallowRun. Nhấp đôi vào khóa vừa tạo và thiết lập giá trị là 1. Nhấn OK.
Kế đến bạn nhấn chuột phải vào khóa Explorer và từ menu sổ xuống bạn chọn: New - Key. Đặt
tên nó là DisallowRun. Trong khoá mới tạo, nhấp chuột phải vào cửa sổ bên phải và chọn New String Value. Đặt tên là RestrictKey.Bây giờ, nhấp chuột phải Restrictkey và chọn Modify. Một
hộp thoại nhỏ sẽ xuất hiện ,bạn viết tên tập tin khởi động của chương trình mà bạn muốn chặn
(ví dụ: Nero.exe).Khởi động lại máy tính để những thay đổi có hiệu lực.
Lưu ý: sao lưu lại Registry trước khi can thiệp vào nó

Ngăn thay đổi theme
Nhấn Start, trong khung tìm kiếm gõ gpedit.msc (chức năng này chỉ có trong phiên bản
Professional, Enterprise và Ultimate) xong nhấn Enter. Trong cửa sổ Local Group Policy Editor,
phần bên trái bạn vào User Configuration – Administrative Templates – Control Panel –
Personalization. Ở cửa sổ bên phải, tìm và nhấp đúp chuột vào mục Prevent changing theme
option. Xong nhấn Enabled

Phục hồi các gadget mặc định
Như bạn đã biết, thanh sidebar của Windows 7 chứa chín gadget mặc định. Tất nhiên, bạn có thể
tăng số lượng bằng cách tải về và cài đặt các thành phần mới. Thủ thuật sau giúp bạn khôi phục
lại các gadget mặc định này khi đã lỡ tay xóa chúng
Đầu tiên bạn nhấn Start, trong khung tìm kiếm bạn gõ vào dòng sau restore desktop gadgets
installed with xong nhấnEnter. Một bộ sưu tập các gadget mặc định sẽ xuất hiện trên màn hình
với thông báo quá trình đã hoàn tất“All Windows and administrator installed gadgets have been
restore”

Thay đổi tốc độ hiển thị các
hiệu ứng

Nếu bạn cho rằng Windows 7 đã có quá nhiều hiệu ứng hiển thị quá nhanh , thủ thuật sau sẽ
giúp cho các hiệu ứng trong Windows 7 chạy chậm lại chỉ bằng một phím tắt
Đầu tiên bạn nhấn nút Start, trong khung tìm kiếm bạn gõ regedit và nhấn Enter để vào Registry
Editor. Tìm đến khóa HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ DWM và
nhấp chuột vào cửa sổ bên phải, chọn New / DWORD (32 bit) Value. Bạn đặt tên khóa mới là
AnimationsShiftKey (Đặt phím Shift là phím chuyển đổi tốc độ). Nhấp đúp chuột vào khó...
Khóa chương trình
Nếu máy bạn có rất nhiều các chương trình , bạn có thể chặn việc kích hoạt chúng trên
destop của bạn với thủ thuật nhỏ sau đây.
Đầu tiên bạn nhấn Start, trong khung tìm kiếm gõ regedit và nhấn Enter. Tìm đến khóa sau:
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \
Explorer
.Nhấp chuột phải vào khung bên phải và chọn: New - DWORD (32-bit) Value và đặt tên là
DisallowRun. Nhấp đôi vào khóa vừa tạo và thiết lập giá trị là 1. Nhấn OK.
Kế đến bạn nhấn chuột phải vào khóa Explorer và từ menu sổ xuống bạn chọn: New - Key. Đặt
tên nó là DisallowRun. Trong khoá mới tạo, nhấp chuột phải vào cửa sổ bên phải và chọn New -
String Value. Đặt tên là RestrictKey.Bây giờ, nhấp chuột phải Restrictkey và chọn Modify. Một
hộp thoại nhỏ sẽ xuất hiện ,bạn viết tên tập tin khởi động của chương trình mà bạn muốn chặn
(ví dụ: Nero.exe).Khởi động lại máy tính để những thay đổi có hiệu lực.
Lưu ý: sao lưu lại Registry trước khi can thiệp vào nó
Ngăn thay đổi theme
Nhấn Start, trong khung tìm kiếm gõ gpedit.msc (chức năng này chỉ có trong phiên bản
Professional, Enterprise và Ultimate) xong nhấn Enter. Trong cửa sổ Local Group Policy Editor,
phần bên trái bạn vào User ConfigurationAdministrative TemplatesControl Panel
Personalization. Ở cửa sổ bên phải, tìm và nhấp đúp chuột vào mục Prevent changing theme
option. Xong nhấn Enabled
Phục hồi các gadget mặc định
Như bạn đã biết, thanh sidebar của Windows 7 cha chín gadget mặc định. Tất nhiên, bạn có thể
tăng số lượng bằng cách tải về và cài đặt các thành phần mới. Thủ thuật sau giúp bạn khôi phục
lại các gadget mặc định này khi đã lỡ tay xóa chúng
Đầu tiên bạn nhấn Start, trong khung tìm kiếm bạn gõ vào dòng sau restore desktop gadgets
installed with xong nhấnEnter. Một bộ sưu tập các gadget mặc định sẽ xuất hiện trên màn hình
với thông báo quá trình đã hoàn tất“All Windows and administrator installed gadgets have been
restore
Thay đổi tốc độ hiển thị các
hiệu ứng
Thủ thuật win - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủ thuật win - Người đăng: Thinh Nguyen Duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Thủ thuật win 9 10 30