Ktl-icon-tai-lieu

THỦ TỤC TRONG LOGO

Được đăng lên bởi Tan Trang
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ tư, ngày 11 tháng 2 năm 2015
Môn: Tin học
BÀI 2: THỦ TỤC TRONG LOGO(tt)

Câu 1: Em hãy viết thủ tục tam giác?
To Tamgiac
FD 100 RT 120
FD 100 RT 120
FD 100 RT 120
end

+ Một thủ tục có 3 phần:
• Đầu thủ tục
• Thân thủ tục
• Kết thúc thủ tục

+ Đầu thủ tục có 2 phần:

- To
- Tên thủ tục.

+ Thân thủ tục :

- Chứa các câu lệnh.

+ Kết thúc thủ tục :

- End.

*Chú ý:
-Dùng chữ Việt không dấu để đặt tên cho thủ
tục.
-Trong tên thủ tục không được có dấu cách,
phải có ít nhất một chữ cái.
+Ví dụ các tên đúng: Tamgiac; tamgiac1; T1;
1tamgiac
+Ví dụ các tên sai: Tam giác; Tamgiac 1; 1234

Cách viết một thủ tục trong Logo:
Để viết thủ tục Tamgiac1 ta làm các bước sau:
1. Nháy chuột trong ngăn gõ lệnh
2. Gõ lệnh edit “Tamgiac1 rồi nhấn phím Enter

edit “Tamgiac1

Cách viết một thủ tục trong Logo:
Để viết thủ tục Tamgiac1 ta làm các bước sau:
3. ĐặtCửa
con trỏ
chuột
vào
cuối
phần
tên
thủ
tục
sổ soạn thảo xuất hiện
Tamgiac1 và nhấn phím Enter để chèn vào một
4. Gõ tiếp các dòng lệnh trong thân thủ tục
dòng trống
to Tamgiac1
end
FD 100 RT 120
end
FD 100 RT 120
FD 100 RT 120
end

Cách viết một thủ tục trong Logo:
Để viết thủ tục Tamgiac1 ta làm các bước sau:
5. Ghi thủ tục vào bộ nhớ và đóng cửa sổ soạn
thảo Editor bằng cách chọn File => Save and
Exit
Chọn

Thực hành:
T1. Viết thủ tục GOCVUONG và thủ tục
Tamgiac2 trong Logo theo gợi ý dưới đây:

to GOCVUONG
FD 100 RT 90 FD 100
end

to Tamgiac2
Repeat 3 [FD 100 RT 120]
end

Thực hành:
T2. Viết thủ tục vẽ hình vuông trong Logo:
TO HINHVUONG
REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
END

Thực hành:
T3. Sử dụng hai dòng lệnh dưới đây để

viết thủ tục vẽ hình chữ nhật trong Logo:
HT
Repeat 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

Trò chơi “Hái sao”
Hướng dẫn cách chơi:
- Lớp chia thành 2 đội A và B.
- Mỗi đội sẽ được chọn lần lượt các ngôi sao chứa
câu hỏi và trả lời câu hỏi đó.
- Trả lời đúng 1 câu, sẽ được tặng 1 ngôi sao.
- Trong số các ngôi sao, có 1 Ngôi Sao May Mắn.
Đội nào chọn được Ngôi Sao May Mắn, đội đó sẽ
được tặng 2 ngôi sao nếu trả lời đúng câu hỏi.
- Đội nào được nhiều ngôi sao hơn sẽ là đội chiến
thắng!

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:
Ghi thủ tục vào bộ nhớ và đóng cửa sổ soạn thảo
Editor bằng cách chọn………
File => Save and Exit

Nối sao cho đúng:
1.
2.

3.

Thân thủ tục

a. end

Đầu thủ tục

b. to Ngoisao

Kết thúc thủ tục

c. Repeat 5 [FD 50 RT 144]

- Mở Logo.

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ CHỌN ĐƯỢC
- Viết một thủ tục vẽ hình tam giác.
NGÔI SAO MAY MẮN
Lưu lại thủ tục vừa viết.

Bạn sẽ nhận được 2 ngôi sao điểm
thưởng nếu tr...
Thứ tư, ngày 11 tháng 2 năm 2015
Môn: Tin học
BÀI 2: THỦ TỤC TRONG LOGO(tt)
THỦ TỤC TRONG LOGO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỦ TỤC TRONG LOGO - Người đăng: Tan Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
THỦ TỤC TRONG LOGO 9 10 110