Ktl-icon-tai-lieu

THUẬT GIẢI AKT

Được đăng lên bởi ngocthu3012
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUẬT GIẢI AKT

 Chiphíthựccủaconđườngtốiưutừtrạngtháibắtđầuchotớitrạngtháiđích:

f(u)=g(u)+h(u)
Trongđó:
+) g(u):làđộdàiđườngđingắnnhấttừtrạngtháibắtđầutớitrạngtháihiệntại.
+) h(u):làphítổnướclượngđểđitừtrạngtháihiệntạitớiđích.

 Cơsở đểxác địnhh(u)là dựa vào tri thức/kinhnghiệm thuthập được.

KT
THUẬT GIẢI A
 Phươngpháp:
Bước1:
Mọiđỉnh,cũngnhưcáchàmg, h, fchưabiết.
MởđỉnhđầutiênS,gáng(S) = 0
Sửdụngtrithứcbổsungđểướctínhhàmh(S)
Tínhf(S) = g(S) + h(S)
Bước2:Chọnđỉnhmởcóflànhỏnhấtvàgọilàđỉnhu

 Nếuulàđích:đườngđitừđỉnhbanđầuđếnđỉnhulàngắnnhấtvàvàbằngg(u).Dừng
 Nếukhôngtồntạiđỉnhmởnào:câybiểudiễnvấnđềkhôngtồntạiđườngđitớimụctiêu.Dừng.

THUẬT GIẢI A

KT

 Nếucó2đỉnhmởtrởlêncócùnggiátrịfnhỏnhất:Chúngtaphảikiểmtraxemnhữngđỉnhđócóđỉnhnàolàđích
haykhông.
+Nếucó:đườngđitừđỉnhbanđầuđếnđỉnhulàngắnnhấtvàbằngg(u).Dừng(Success).
+Nếukhôngcó:chọnngẫunhiênmộttrongcácđỉnhđóvàgọiđỉnhđólàu.
Bước3:
Đóngđỉnhu,mởmọiđỉnhsauu.Vớimỗiđỉnhvsauu,tính:
g(v) = g(u) + cost(vu)
Sửdụngtrithứcbổsungđểtínhh(v)vàf(v): f(v) = g(v) + h(v)
Bước4:Quaylạibước2.

KT
THUẬT GIẢI A

VD1:

THUẬT GIẢI A
u

A

Con(u)

B,C,D

KT

Open

Close

D(1,4,5),B(1,6,7),

A(0,5,5)

C(1,6,7)
D

E,F,G

E(2,3,5),F(2,5,7),G(2,5,7),B(1,6,7),C(1,6,7)

D(1,4,5)

E

H,I

I(3,2,5),F(2,5,7),G(2,5,7),B(1,6,7),C(1,6,7),H(3,4,7)

E(2,3,5)

I

K

K(4,1,5),F(2,5,7),G(2,5,7),B(1,6,7),C(1,6,7),H(3,4,7)

I(3,2,5)

K

N,M

N(5,0,5),M(5,2,7),F(2,5,7),G(2,5,7),B(1,6,7),C(1,6,7),H(

K(4,1,5)

3,4,7)

N

ø

Kếtthúc
A

D

E

I

K

N

THUẬT GIẢI A*
 Phươngpháp:
MởrộngthuậtgiảiAKTthànhthuậtgiảiA*nhưsau:

 Bước1:Mởđỉnhđầutiên:
S0= E;

{Trangtháibanđầu}

g(S0)= 0;
f(S0)= g(S0)+ h(S0)

;

open= {S0};

{GánS0chotậpđỉnhmở}

close={};

{GántậpđóngClosebằngrỗng}

while open{} do

 Bước2:Chọnmộtutrongopenvớif(u)nhỏnhất:
open=open- {u}
Close = Close + {u}
Nếuulàđíchthìdừng.
Ngượclạiquabước3.

{Đóngđỉnhu}

THUẬT GIẢI A*

 Bước3:Xâydựngcácđỉnhvicóthểđếntừunhờcáchànhđộngcóthểchọnđểthựchiện.visauu:
Tínhg(vi)ứngvớimỗii: g(vi) = g(u) + cost(u->vi).
Ướclượngh(vi)
Gánf(vi)=g(vi)+h(vi)

 Bước4:ĐặtvàotrongopennhữngvikhôngcótrongopenlẫntrongClose.VớicácviđãcótrongopenhoặctrongCloseth
ìgán:
f(vi) = Min(fcũ(vi),fmới(vi)).
If vicótrongCloseandfcũ(vi)<fmới(vi) then
Close:= Close – {vi}
open:=open+ {vi}

{Mởvi}

If vicótrongClose andfcũ(vi)> =fmới(vi)then
Capnhatfmới(vi)vaoclose
End A*

THUẬT GIẢI A

VD:

*

*
THUẬT GIẢI A
U

Open

Con(u)

Close

A(0,7,7)

A

D,C,B

B(3,3,6),C(5,4,9),D(1,6,7)

A(0,7,7)

B

C

C(4,4,8), D(1,6,7)

A(0,7,7),B(3...
THUẬT GIẢI A
KT
Chiphíthựccủaconđườngtốiưutừtrạngtháibắtđầuchotớitrạngtháiđích:
f(u)=g(u)+h(u)
Trongđó:
+) g(u):làđộdàiđườngđingắnnhấttừtrạngtháibắtđầutớitrạngtháihiệntại.
+) h(u):làphítổnướclượngđểđitừtrạngtháihiệntạitớiđích.
Cơsở đểxác địnhh(u)là dựa vào tri thức/kinhnghiệm thuthập được.
THUẬT GIẢI AKT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUẬT GIẢI AKT - Người đăng: ngocthu3012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
THUẬT GIẢI AKT 9 10 925