Ktl-icon-tai-lieu

THUẬT GIẢI DI TRUYỀN – GENETIC ALGORITHM

Được đăng lên bởi tranvietanh195
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

THUẬT GIẢI DI TRUYỀN – GENETIC ALGORITHM - Kỳ 1
1. TỪ NGẪU NHIÊN ĐẾN THUẬT GIẢI DI TRUYỀN
Với các số ngẫu nhiên, chúng ta đã có những lời giải thật độc đáo cho một số vấn đề-bài toán khó nhất định
– những vấn đề-bài toán hiện chưa có một lời giải chính xác, tổng quát nào. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở
đó, ngẫu nhiên cũng chỉ là may rủi và hoàn toàn chưa đủ sức giải quyết các vấn đề-bài toán phức tạp hơn
hoặc có không gian tìm kiếm lớn hơn.
Một ví dụ rất đơn giản là tìm mật mã để mở khóa với mật mã là một con số thập phân có 30 chữ số – giả
định rằng ổ khóa này chỉ có thể được mở bằng một mật mã duy nhất. Với bài toán này, không gian tìm kiếm
30
30
là 10 – nghĩa là sẽ có tổng cộng 10 mật mã khác nhau. Trước vấn đề này, ta thường chỉ nghĩ đến hai
phương pháp – vét cạn toàn bộ hoặc thử ngẫu nhiên các mật mã. Ta sẽ phát sinh (ngẫu nhiên hoặc tuần tự
theo một quy tắc duyệt nào đó) các mã khóa rồi thử xem mật mã này có thể là mã khóa đúng không. Với
phương pháp này, để có được một mật mã với khả năng mở được ổ khóa là trên 50%, ta đã phải phát sinh
30
nhiều hơn 10 /2 mật mã. Bạn có biết con số này lớn khủng khiếp đến mức nào không? Trên thực tế, nếu
dùng siêu máy tính Cray và giả định rằng cứ mỗi một phần tỷ giây thì máy này có thể phát sinh và thử
nghiệm được một mật mã (nghĩa là một giây Gray thử được 1 tỷ mật mã) thì nó phải chạy trong một khoảng
30
thời gian tương đương với "tuổi" của trái đất để thử trên 10 /2 mật mã !!!.
Dĩ nhiên, khi đứng trước những vấn đề-bài toán như vậy, người ta thường tìm cách cải thiện thuật toán
bằng cách cung cấp thêm một số thông tin khác. Chẳng hạn như với bài toán mở khóa trên là thông tin cho
biết trong hai mật mã được phát sinh ra, mật mã nào là "tốt" hơn (nghĩa là có khả năng mở khóa cao hơn).
Có thể bạn đọc sẽ thắc mắc "bằng cách nào để biết được giữa hai mật mã, mật mã nào có khả năng mở
khóa cao hơn?". Thông thường, khi mở khóa, người ta thường dựa trên các tác nhân vật lý – như tiếng
động bên trong ổ khóa khi đưa vào một mật mã – để dự đoán được tính "tốt" của mật mã đang thử.
Khi biết được được độ "tốt" của các mật mã, ta sẽ sử dụng một phương pháp tìm kiếm thông minh hơn mà người ta thường gọi là tìm kiếm theo kiểu leo đồi (hill-climbing). Với tìm kiếm leo đồi, ta tưởng tượng
rằng không gian tìm kiếm của vấn đề-bài toán là một vùng đất gập ghềnh (landscape), có nhiều ngọn đồi
cao thấp khác nhau. Trong đó, ngọn đồi cao nh...
THUẬT GIẢI DI TRUYỀN – GENETIC ALGORITHM - Kỳ 1
1. TỪ NGẪU NHIÊN ĐẾN THUẬT GIẢI DI TRUYỀN
Với các số ngẫu nhiên, chúng ta đã có những lời giải thật độc đáo cho một số vấn đề-bài toán khó nhất định
– những vấn đề-bài toán hiện chưamột lời gii chính xác, tổng quát nào. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở
đó, ngẫu nhiên cũng chỉ là may rủi và hoàn toàn chưa đủ sức giải quyết các vấn đề-bài toán phức tạp hơn
hoặc có không gian tìm kiếm lớn hơn.
Một ví dụ rất đơn giản là tìm mật mã để mở khóa với mật mã là một con số thập phân có 30 chữ số – giả
định rằng ổ khóa này chỉ có thể được mở bằng một mật mã duy nhất. Với bài toán này, không gian tìm kiếm
là 10
30
– nghĩa là sẽ có tổng cộng 10
30
mật mã khác nhau. Trước vấn đề này, ta thường chỉ nghĩ đến hai
phương pháp – vét cạn toàn bộ hoặc thử ngẫu nhiên các mật mã. Ta sẽ phát sinh (ngẫu nhiên hoặc tuần tự
theo một quy tắc duyệt nào đó) các mã khóa rồi thử xem mt mã này có thể là mã khóa đúng không. Với
phương pháp này, để có được một mật mã với khả năng mở được ổ khóa là trên 50%, ta đã phải phát sinh
nhiều hơn 10
30
/2 mật mã. Bạn có biết con số này ln khủng khiếp đến mức nào không? Trên thực tế, nếu
dùng siêu máy tính Cray và giả định rằng cứ mỗi một phần tỷ giây thì máy này có thể phát sinh và thử
nghiệm được một mật mã (nghĩa là một giây Gray thử được 1 tỷ mật mã) thì nó phải chạy trong một khoảng
thời gian tương đương với "tuổi" của trái đất để thử trên 10
30
/2 mật mã !!!.
Dĩ nhiên, khi đứng trước những vấn đề-bài toán như vậy, người ta thường tìm cách cải thiện thuật toán
bằng cách cung cấp thêm một số thông tin khác. Chẳng hạn như với bài toán mở khóa trên là thông tin cho
biết trong hai mật mã được phát sinh ra, mật mã nào là "tốt" hơn (nghĩa là có khả năng mở khóa cao hơn).
Có thể bạn đọc sẽ thắc mắc "bằng cách nào để biết được giữa hai mật mã, mật mã nào có khả năng mở
khóa cao hơn?". Thông thường, khi mở khóa, người ta thường dựa trên các tác nhân vật lý – như tiếng
động bên trong ổ khóa khi đưa vào một mật mãđể dự đoán đượcnh "tốt" của mật mã đang thử.
Khi biết được được độ "tốt" của các mật mã, ta sẽ sử dụng một phương pháp tìm kiếm thông minh hơn -
mà người ta thường gọi là tìm kiếm theo kiểu leo đồi (hill-climbing). Với tìm kiếm leo đồi, ta tưởng tượng
rằng không gian tìm kiếm của vấn đề-bài toán là một vùng đất gập ghềnh (landscape), có nhiu ngọn đồi
cao thấp khác nhau. Trong đó, ngọn đồi cao nhất của vùng đất này sẽ là lời gii tốt nhất và vị trí có độ cao
càng lớn thì càng "gần" với lời gii tốt nhất (độ cao đồng nghĩa với độ tốt của lời giải). Tìm kiếm theo kiu
leo đồi có nghĩa là chúng ta phải phát sinh các lời giải sao cho càng về sau các lời giải càng tiến "gần" tới
lời giải tốt nhất hơn. Thao tác này cũng giống như thao tác leo đồi vậy (vì càng ngày ta càng lên cao hơn).
Thuật giải di truyền hoạt động giống leo đồi
Tuy nhiên, kiểu gii quyết này vẫn còn gặp trở ngại cơ bản, nếu vùng đất của chúng ta có nhiều đồi nhỏ
khác bên cạnh ngọn đồi cao nhất thì sẽ có khả năng thuật toán của chúng ta bị "kẹt" ở một ngọn đồi nhỏ.
Do tư tưởng là "càng ngày càng lên cao" nên khi lên đến đỉnh một ngọn đồi nhỏ thuật toán sẽ không thể đi
tiếp được (vì không thể lên cao được nữa, muốn tìm đến một ngọn đồi cao hơn thì phải xuống đồi hiện tại,
mà xuống đồi thì không đúng tư tưởng càng ngày càng lên cao).
Bạn hãy tưởng tượng một máy tính giải quyết vấn đề-bài toán theo kiểu leo đồi là một người leo đồi với tư
tưởng "càng leo càng cao". Nếu chỉ có một người leo đồi thì có khả năng người đó sẽ bị "kẹt" trên một đỉnh
đồi thấp. Có l bạn đã đoán được tư tưởng tiếp theo! Như vậy, nếu có nhiều người leo đồi cùng leo ở nhiều
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
THUẬT GIẢI DI TRUYỀN – GENETIC ALGORITHM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUẬT GIẢI DI TRUYỀN – GENETIC ALGORITHM - Người đăng: tranvietanh195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
THUẬT GIẢI DI TRUYỀN – GENETIC ALGORITHM 9 10 797