Ktl-icon-tai-lieu

thuật tìm đường tĩnh và động

Được đăng lên bởi sarala123456
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đềtài3

LOGO

Tìmđườngđộngvàđườngtĩnh
GiảithuậttìmđườngDijkstravàFlooding

Định tuyến làgì?

8/7/14

2

Định tuyến

 Cácđặctínhyêucầu








Chínhxác
Đơngiản
Mạnhmẽ
Ổnđịnh
Côngbằng
Tốiưu
Hiệuquả

 Tiêuchuẩnđotínhhiệuquả




8/7/14

Đượcdùngđểchọnđường
Sốchặngđường(hop)làtốithiểu
Chiphí(cost)tốithiểu

3

Phân loại định tuyến

Địnhtuyếntĩnh

Đườngđi ngắnnhất
Địnhtuyến

Địnhtuyến động

Đườngđi tốiưu

Flooding

Định tuyến
ngẫu nhiên

RandomWalk
Hot Potato

8/7/14

4

Nội dung

1

Định tuyếntĩnh
2

Địnhtuyếnđộng
Địnhtuyếnđộng

3

Giảithuậtflooding

4

8/7/14

GiảithuậtDijkstra
GiảithuậtDijkstra

5

Địnhtuyến tĩnh (Static Routing)

-Cácthôngtinvềđườngđilàdonhàquảntrịmạngnhậpchomỗirouter
-Cácđườngđiđượcthiếtlậpcốđịnh
- Cấutrúcmạngthayđổibấtkỳthìngườiquảntrịphảixóa,thêmthôngtinvềđườngđi
=> Thíchhợp chohệ thốngmạngnhỏ
-Tốnthờigianvàkhôngcóđượctínhlinhhoạt
-Cácrouterkhôngthểtựcậpnhậtthôngtinvềđườngđikhimạngthayđổi

8/7/14

6

Định tuyến tĩnh (Static Routing)

 Đầu tiên, người quản trị mạng cấu hình các đường cố định cho các router
 Router cài đặt các đường đi này vào bảng định tuyến
 Gói dữ liệu được định tuyến theo các đường đi cố định này

8/7/14

7

Ưunhượcđiểmcủastatic routing

Staticrouting

Ưu
+ Không tốn tài nguyên CPU.

Nhược

+ Người quản trị mạng phải tự
cấu hình.

+ Không tốn Bandwidth cho việc
trao đổi thông tin định tuyến giữa
các Router.
…

8/7/14

+ Không có tính thích nghi: khi
mạng có sự thay đổi, người quản
trị mạng phải thay đổi thông tin
về các tuyến tĩnh bằng tay .

8

Địnhtuyến động (Dynamic Routing)

– Cho phép thay đổi trong việc tìm đường tùy theo lưu thông trong mạng.
–Dùngcấutrúcngangcấpchocácnodetrongmạng.
– Đường đi thiết lập giữa hai thuê bao thay đổi tùy theo khảnăng tải vàbăng thông của đường truyền
tại thời điểm thiết lập kết nối.

8/7/14

9

Định tuyếnđộng (Dynamicrouting)

Một sốphươngpháp địnhtuyếnđộng
–Dựavàothốngkêbiếnđộngtrongmạng(tải,băngthông...)theothờigian
●Alternate Routing
–Dựavàobiếnđộngtrongmạng(tải, băngthông,..)đểtraođổicậpnhậtthôngtin
●Adaptive Routing

8/7/14

10

Alternate routing

•Cácđườngđicóthểgiữa2trạmđượcliệtkêtrước
•Bộchuyểnmạchnguồnchọnlựacácđườngthíchhợp
• Các đường được liệt kêtheothứtựưutiên
– Ưu tiên kếtnối trực tiếp
–Thứtựưutiêndựavàothốngkêlưu thông trên mạng
(Fixed alternate routing)
•Thayđổithứtựưutiêncủacácđườngđitheotừngthờiđiểm
(Dynamic alternate routing)

8/7/14

11

Adaptive routing

DTM (dynamic traffic management)
– Northern Telecom
– Dùng bộđiều khiển trung tâm đểt...
LOGO
Tìm ng ngvà ngt nhđườ độ đườ ĩ
Gi ithu ttìm ngDijkstravàFlooding đườ
Đềtài3
thuật tìm đường tĩnh và động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuật tìm đường tĩnh và động - Người đăng: sarala123456
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
thuật tìm đường tĩnh và động 9 10 241