Ktl-icon-tai-lieu

Thuật toán

Được đăng lên bởi ccna16092015
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI 2: AES
1.
2.
3.
4.

CƠ SỞ TOÁN
THUẬT TOÁN
VẤN ĐỀ AN TOÀN
VÍ DỤ MINH HOẠ TRÊN NỀN WINDOWS PHONE

Sinh viên thực hiện:
Lớp
Khoá

HỒ THÀNH NGUYÊN
HỒ VŨ PHONG
HUỲNH CƠ TÀI

: DHTH6ALT
: 6

TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2012

MSV: 10344991
MSV: 10341211
MSV: 10332351

Mục lục
I. Giới thiệu....................................................................................................................3
II. Các khái niệm và định nghĩa:...................................................................................3
1. Các khái niệm và ký hiệu..........................................................................................3
2. Các hàm, ký hiệu và các tham số của thuật toán......................................................4
III. Cở sở toán học.........................................................................................................5
IV. Thuật toán...............................................................................................................6
1. Thuật toán mã hoá....................................................................................................6
2. Thuật toán sinh khoá (Key Expansion)..................................................................11
V. Vấn đề an toàn.........................................................................................................16
VI. Ví dụ minh hoạ trên nền Windows phone..........................................................18
1. Tổng quan:..............................................................................................................18
2. Danh sách các màn hình.........................................................................................18
3. Luồng di chuyển màn hình của chương trình.........................................................19
4. Màn hình được chụp lại..........................................................................................20

I.
Giới thiệu
Chuẩn mã hóa dữ liệu cao cấp AES là một hệ mã khóa bí mật có tên là Rijndael
(Do hai nhà mật mã học người Bỉ là Joan Daemen và Vincent Rijmen đưa ra và trơ
thành chuẩn từ năm 2002) cho phép xử lý các khối dữ liệu input có kích thước 128
bit sử dụng các khóa có độ dài 128, 192 hoặc 256 bit. Hệ mã Rijndael được thiết
kế để có thể làm việc với các khóa và các khối dữ liệu có độ dài lớn hơn tuy nhiên
khi được chọn là một chuẩn do Ủy ban tiêu chuẩn của ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI 2: AES
1. CƠ SỞ TOÁN
2. THUẬT TOÁN
3. VẤN ĐỀ AN TOÀN
4. VÍ DỤ MINH HOẠ TRÊN NỀN WINDOWS PHONE
 HỒ THÀNH NGUYÊN MSV: 10344991
HỒ VŨ PHONG MSV: 10341211
HUỲNH CƠ TÀI MSV: 10332351
: DHTH6ALT
 : 6
TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2012
Thuật toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật toán - Người đăng: ccna16092015
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Thuật toán 9 10 849