Ktl-icon-tai-lieu

Thuật toán minmax

Được đăng lên bởi Trần Ngọc Nam
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục Lục
A. Thuật toán Minimax.....................................................................................................2
I. Thuật toán minimax......................................................................................................2
II. Các Alpha-beta Cutoff Thủ tục....................................................................................4
B. Trò chơi tíc tắc toe......................................................................................................9
I. Giới thiệu trò chơi........................................................................................................9
II. Mục tiêu trò chơi..........................................................................................................9
III.
Hướng giải quyết......................................................................................................9
IV. Thuật toán...............................................................................................................10
V. Giới thiệu chương trình.............................................................................................15
1. Giao diện chính của chương trình...........................................................................15
2. Chức năng chính của chương trình.........................................................................15
3. Kết quả của trò chơi................................................................................................17
C. Tài liệu tham khảo......................................................................................................19

Khoa công nghệ thông tin trường đại học Công Nghiệp Hà Nội

Page 1

A.
I.

Thuật toán Minimax

Thuật toán minimax

Thuật toán minimax chứa đựng tất cả các khả năng của việc chuyển
đổi các trạng thái từ 1 trạng thái được đưa ra và từ đó bao phủ lên các
khoảng trống .
Thuật toán này có ứng dụng trong trò chơi có khả năng chuyển đổi trạng thái
từ 1 trạng thái thử nghiệm cho trước.
Một ví dụ thông dụng là ta có thể bắt trước thuật toán minimax qua trò chơi
Nim game
Đây là 1 trò chơi giữa 2 người chơi.Trò chơi bắt đầu với 1 số lẻ các
que.thông thường là 7 hoặc 9 .mỗi vị trí trên 1 dòng đơn được gọi là 1 cọc
mốc .Mỗi người chơi sẽ lần lượt được đặt 1 cọc mốc để phá vỡ 2 mốc kia
của đối phương trên 1 dòng.trò chơi sẽ kết thúc khi người kia ko đưa ra
được bước đi thành công.Người nào ko đưa ra được bước đi thành cồng đầu
tiên sẽ thua.
Theo quy ước tiêu chuẩn chúng tôi đặt tên cho hai ng...
Mục Lục
A. Thuật toán Minimax.....................................................................................................2
I. Thuật toán minimax......................................................................................................2
II. Các Alpha-beta Cutoff Thủ tục....................................................................................4
B. Trò chơi tíc tắc toe......................................................................................................9
I. Giới thiệu trò chơi........................................................................................................9
II. Mục tiêu trò chơi..........................................................................................................9
III. Hướng giải quyết......................................................................................................9
IV. Thuật toán...............................................................................................................10
V. Giới thiệu chương trình.............................................................................................15
1. Giao diện chính của chương trình...........................................................................15
2. Chức năng chính của chương trình.........................................................................15
3. Kết quả của trò chơi................................................................................................17
C. Tài liệu tham khảo......................................................................................................19
Khoa công nghệ thông tin trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Page 1
Thuật toán minmax - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật toán minmax - Người đăng: Trần Ngọc Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Thuật toán minmax 9 10 311