Ktl-icon-tai-lieu

Thuật toán - Thuật giải

Được đăng lên bởi ngo-khac-hung1
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 5268 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TTNT

CHƯƠNG 1 : THUẬT TOÁN – THUẬT GIẢI

I. KHÁI NIỆM THUẬT TOÁN – THUẬT GIẢI
II. THUẬT GIẢI HEURISTIC
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM HEURISTIC
III.1. Cấu trúc chung của bài toán tìm kiếm
III.2. Tìm kiếm chiều sâu và tìm kiếm chiều rộng
III.3. Tìm kiếm leo đồi
III.4. Tìm kiếm ưu tiên tối ưu (best-first search)
III.5. Thuật giải AT
III.6. Thuật giải AKT
III.7. Thuật giải A*
III.8. Ví dụ minh họa hoạt động của thuật giải A*
III.9. Bàn luận về A*
III.10. Ứng dụng A* để giải bài toán Ta-canh
III.11. Các chiến lược tìm kiếm lai

I. TỔNG QUAN THUẬT TOÁN – THUẬT GIẢI
Trong quá trình nghiên cứu giải quyết các vấn đề – bài toán, người ta đã đưa ra những
nhận xét như sau:
Có nhiều bài toán cho đến nay vẫn chưa tìm ra một cách giải theo kiểu thuật toán
và cũng không biết là có tồn tại thuật toán hay không.
Có nhiều bài toán đã có thuật toán để giải nhưng không chấp nhận được vì thời
gian giải theo thuật toán đó quá lớn hoặc các điều kiện cho thuật toán khó đáp
ứng.
Có những bài toán được giải theo những cách giải vi phạm thuật toán nhưng vẫn
chấp nhận được.

1

TTNT

Từ những nhận định trên, người ta thấy rằng cần phải có những đổi mới cho khái niệm
thuật toán. Người ta đã mở rộng hai tiêu chuẩn của thuật toán: tính xác định và tính đúng
đắn. Việc mở rộng tính xác định đối với thuật toán đã được thể hiện qua các giải thuật đệ
quy và ngẫu nhiên. Tính đúng của thuật toán bây giờ không còn bắt buộc đối với một số
cách giải bài toán, nhất là các cách giải gần đúng. Trong thực tiễn có nhiều trường hợp
người ta chấp nhận các cách giải thường cho kết quả tốt (nhưng không phải lúc nào cũng
tốt) nhưng ít phức tạp và hiệu quả. Chẳng hạn nếu giải một bài toán bằng thuật toán tối
ưu đòi hỏi máy tính thực hiên nhiều năm thì chúng ta có thể sẵn lòng chấp nhận một giải
pháp gần tối ưu mà chỉ cần máy tính chạy trong vài ngày hoặc vài giờ.
Các cách giải chấp nhận được nhưng không hoàn toàn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của
thuật toán thường được gọi là các thuật giải. Khái niệm mở rộng này của thuật toán đã
mở cửa cho chúng ta trong việc tìm kiếm phương pháp để giải quyết các bài toán được
đặt ra.
Một trong những thuật giải thường được đề cập đến và sử dụng trong khoa học trí tuệ
nhân tạo là các cách giải theo kiểu Heuristic

II. THUẬT GIẢI HEURISTIC
Thuật giải Heuristic là một sự mở rộng khái niệm thuật toán. Nó thể hiện cách giải bài
toán với các đặc tính sau:
Thường tìm được lời giải tốt (nhưng không chắc là lời giải tốt nhất)
Giải bài toán theo thuật giải Heuristic thường dễ dàn...
TTNT
1
CHƯƠNG 1 : THUẬT TOÁN – THUẬT GIẢI
I. KHÁI NIỆM THUẬT TOÁN – THUẬT GIẢI
II. THUẬT GIẢI HEURISTIC
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM HEURISTIC
III.1. Cấu trúc chung của bài toán tìm kiếm
III.2. Tìm kiếm chiều sâu và tìm kiếm chiều rộng
III.3. Tìm kiếm leo đồi
III.4. Tìm kiếm ưu tiên tối ưu (best-first search)
III.5. Thuật giải AT
III.6. Thuật giải AKT
III.7. Thuật giải A*
III.8. Ví dụ minh họa hoạt động của thuật giải A*
III.9. Bàn luận về A*
III.10. Ứng dụng A* để giải bài toán Ta-canh
III.11. Các chiến lược tìm kiếm lai
I. TỔNG QUAN THUẬT TOÁN THUẬT GIẢI
Trong quá trình nghiên cứu giải quyết các vấn đề – bài toán, người ta đã đưa ra những
nhận xét như sau:
Có nhiều bài toán cho đến nay vẫn chưa tìm ra một cách giải theo kiểu thuật toán
và cũng không biết là có tồn tại thuật toán hay không.
Có nhiều bài toán đã có thuật toán để giải nhưng không chấp nhận được vì thời
gian giải theo thuật toán đó quá lớn hoặc các điều kiện cho thuật toán khó đáp
ứng.
Có những bài toán được giải theo những cách giải vi phạm thuật toán nhưng vẫn
chấp nhận được.
Thuật toán - Thuật giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật toán - Thuật giải - Người đăng: ngo-khac-hung1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Thuật toán - Thuật giải 9 10 758