Ktl-icon-tai-lieu

Thực Hành Corel

Được đăng lên bởi Phạm Trường
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vẽ chữ tỏa sáng
Mở Corel DRAW, cọn công cụ Text Tool để viết chữ, chọn kiểu
chữ dầy

Dùng công cụ Bazier Tool vẽ 1 đường line,

Click đúp 2 lần vào đường line để hiện tâm quay và di chuyển tâm quay xuống dưới :

coppy tại chỗ bằng cách ấn phím + trên bàn phím
nhập góc quay 12 độ trên thanh Property Bar nhấn Enter
sau đó nhấn Ctrl + D để nhân bản
tô màu trắng cho tất cả các đường line
Kết quả :

Vẽ hiệu ứng 1
Mở Corel DRAW, chọn công cụ Graph Paper Tool của hộp Tool Box để vẽ lưới , nhập số hàng
số cột (ở đây là 7x7) trên hộp Property Bar, giữ Ctrl và vẽ hình.
Chọn công cụ Ellipse Tool để vẽ hình tròn
Đặt hình tròn vào giữa lưới

Chọn hình tròn, vào Effects > Lens chọn kiểu Fish Eye, chọn Frozen rồi click Apply

Xóa lưới, rồi chọn hình tròn vào Arrange > Ungroup để rã nhóm

Dùng phím Tab để chọn từng miếng rồi di chuyển cho chúng lệch nhau
Xóa hình tròn đi rồi tô màu cho các miếng, kết quả :

Vẽ trang sức
Mở Corel Draw
Dùng công cụ Bazier Tool để vẽ các đường line

Dùng công cụ Shape Tool, hiệu chỉnh các nút

Giữ Shift để thu nhỏ hình rồi đồng thời nhấn chuột phải để coppy

Dùng công cụ Bazier Tool để vẽ tiếp các hình khác

Để tạo các đường hình đồng tâm, giữ Shift đồng thời kéo chuột hoặc vào Effects>Contour để tạo
hình đồng tâm

Vẽ tiếp phần thân:

Sau đó xắp xếp chúng lại với nhau, rồi vào Fill Tool>Fountain Fill Dialog tô màu cho đối tượng

Kết quả

Vẽ chữ 3D
Mở file mới

Dùng công cụ Text Tool để viết chữ

Chọn công cụ Interactive Extrude Tool, click vào chữ rồi kéo ra, kết quả

Vào Effects>Extrude chọn hiệu ứng Extrude light để tạo ánh sáng, kết quả

Vào Fill Tool chọn công cụ Texture Fill Dialog để tô màu, kết quả:

Vẽ hiệu ứng hình khối
Mở file mới
dùng công cụ Ellispe Tool để vẽ 1 hình tròn và dùng công cụ Rectangle Tool để vẽ 1 hình chữ
nhật, đặt tâm của hình chữ nhật trùng với tâm hình tròn rồi coppy xoay thêm 3 hình chữ nhật
nữa, mỗi hình cách nhau 45 độ tính từ tâm

Hàn các hình chữ nhật và hình tròn vào với nhau

Vẽ 1 đường tròn nhỏ đồng tâm với đường tròn to rồi đục thủng (Arrage>Combine)

Coppy thêm 1 hình nữa và đặt cạnh nhau

Nhóm 2 hình vào thành 1 rồi vào Effects>Add Perspective để tạo hiệu ứng không gian

Coppy ra 2 hình nữa và đặt chúng so le nhau, vào Effects>Blend để tạo hình nổi

đặt hình còn lại lên trên cùng

Bỏ màu, vẽ thêm các đường viền để tạo hình khối

Vẽ thêm hình tròn, vào Fill Tool>Fountain Fill chọn kiểu tô Radial để tô màu cho hình tròn, đặt
hình tròn xuống dưới, hoàn thành

Vẽ nút
Mở file corel
Dùng công cụ Elli...
Vẽ chữ tỏa sáng
Mở Corel DRAW, cọn công c Text Tool để viết chữ, chọn kiểu
chữ dầy
Dùng công c Bazier Tool vẽ 1 đường line,
Click đúp 2 lần vào đường line để hiện tâm quay và di chuyển tâm quay xuống dưới :
coppy tại chỗ bằng cách ấn phím + trên bàn phím
nhập góc quay 12 độ trên thanh Property Bar nhấn Enter
sau đó nhấn Ctrl + D để nhân bản
tô màu trắng cho tất cả các đường line
Kết quả :
Thực Hành Corel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực Hành Corel - Người đăng: Phạm Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Thực Hành Corel 9 10 681