Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi phamvanlan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI 8:
1.

Thiết kế cơ sở dữ liệu QL_XE gồm các table sau:TUYENDUONG,
NHATTRINH,CHITIET, DMXE, lưu ý: khóa chính là field in đậm và gạch dưới (2 điểm)

-

TUYENDUONG : (MATUYEN(text,4); TENTUYEN(Text,40); SOKM(Number,byte);
GIAVE(Number;integer).
NHATTRINH: SONT(Text,3); NGAY(Date/time,Short date); MAXE(Text,4))
CHITIET: SONT(Text,3); MATUYEN(Text;4); SOVE(Number,byte)
DMXE : MAXE(Text,4); TENXE(Text,10); TENLAIXE(Text,10); SOCHO(Number,byte).

-

2. Tạo quan hệ cho các table (1 điểm)
3. Nhập dữ liệu theo mẫu, sau đó tạo form tương ứng với table(3 điểm)

4. Tạo Query thực hiện những yêu cầu sau ( 3 điểm)
a. Cho biết tên lái xe chạy tuyến đường Đồng Nai gồm các thông tin sau:
MATUYEN,TENTUYEN,SONT, MAXE,TENLAIXE
b. Tính thành tiền cho mỗi chuyến xe gồm các thông tin sau : SONT; MATUYEN; SOVE;
THANHTIEN với thanhtien tính theo công thức : THANHTIEN=SOVE * GIAVE
c. Liệt kê những xe chạy vào ngày 10 gồm các thông tin sau: SONT, NGAY, MAXE,TENXE
5.

Tạo báo cáo NHATTRINH gồm các thông tin sau: (1 điểm)
SONT,MATUYEN,SOVE,THANHTIEN với thanhtien tính theo công thức :
THANHTIEN=SOVE * GIAVE

...
BÀI 8:
1. Thiết kế cơ sở dữ liệu QL_XE gồm các table sau:TUYENDUONG,
NHATTRINH,CHITIET, DMXE, lưu ý: khóa chính là field in đậm và gạch dưới (2 điểm)
- TUYENDUONG : (MATUYEN(text,4); TENTUYEN(Text,40); SOKM(Number,byte);
GIAVE(Number;integer).
- NHATTRINH: SONT(Text,3); NGAY(Date/time,Short date); MAXE(Text,4))
- CHITIET: SONT(Text,3); MATUYEN(Text;4); SOVE(Number,byte)
- DMXE : MAXE(Text,4); TENXE(Text,10); TENLAIXE(Text,10); SOCHO(Number,byte).
2. Tạo quan hệ cho các table (1 điểm)
3. Nhập dữ liệu theo mẫu, sau đó tạo form tương ứng với table(3 điểm)
Thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu - Trang 2
Thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu - Người đăng: phamvanlan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu 9 10 546