Ktl-icon-tai-lieu

thực hiện để bảo trì cho một máy tính

Được đăng lên bởi mattrixmd
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mọi thiết bị và máy móc chỉ có thể hoạt động ở trạng thái tốt nhất
khi được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. Dưới đây là 10 công
việc đơn giản mà chúng ta có thể thực hiện để bảo trì cho một
máy tính.
1. Thường xuyên chạy công cụ Defrag và Disk Cleanup trên máy
trạm
Disk Fragmentation, đặc biệt trên những hệ thống thường được sử
dụng, sẽ làm giảm khả năng thực thi của hệ thống. Chúng ta cần chú
ý khi chạy tiện ích Disk Defragmentation khi đang mở các file lớn. Ví
dụ, nếu một cơ sở dữ liệu giao tác (SQL hay MSDE) đang vận hành,
các công cụ Defragmentation sẽ không thể truy cập vào mọi hay
nhiều phần của những kiểu file này để dồn ổ đĩa. Nếu có một dịch vụ
mà có thể chặn phầnn ày của hệ thống sang trạng thái không giao tác
thì chúng ta có thể dồn ổ đĩa này hiệu quả hơn. Tác vụ này có thể tự
động bởi các công cụ nhóm ba như DisKeeper.
Khi sử dụng tiện ích Disk Cleanup chúng ta có thể tối ưu hóa các máy
trạm bằng cách làm trống Recycle Bin (thùng rác), Temporary Setup
Files (file cài đặt tạm thời), Downloaded Program Files (file chương
trình đã tải), Temporary Internet Files (file Internet tạm thời), Old
Chkdsk Files (file Chkdsk cũ), Temporary Files (các file tạm thời),
Temporary Offline Files (file ngoại tuyến tạm thời), Offline Files (file
ngoại tuyến), … Để đảm bảo công cụ này được chạy thường xuyên
chúng ta có thể vận hành nó như một Scheduled Task (tác vụ được
lên lịch).
2. Cập nhật firmware và driver
Các bản cập nhật firmware có thể giúp cho hệ thống chính và các hệ
thống phụ hiện thời có khả năng làm việc tốt nhất. Tuy nhiên trước khi

triển khai các bản cập nhật firmware chúng ta cần phải kiểm thử chức
năng của nó, và lưu trữ các bản phân phối firmware đang sử dụng
hay đã sử dụng trước đó để sử dụng khi cần thiết.
Các bản cập nhật driver cũng có thể tối ưu hóa khả năng thực thi của
máy tính. Chúng ta cũng cần lưu lại các phiên bản driver đã và đang
sử dụng. Cũng như firmware có thể chúng ta sẽ cần đến một phiên
bản lưu trữ trong những trường hợp cần thiết.
3. Cập nhật Windows và các ứng dụng cần thiết
Sử dụng dịch vụ Windows Update để tải các bản cập nhật hay sử
dụng Windows Server Update Services để truy lục danh sách đã
được chấp thuận. Tuy nhiên chúng ta cũng cần lưu ý khả năng xung
đột giữa các bản Service Pack và các bản cập nhật. Nếu PC đang sử
dụng các ứng dụng quan trong (như IIS, SQL, MSDE, …) hãy cài đặt
các bản Service Pack phù hợp khi chúng được phát hành. Với các
ứng dụng của Microsoft, hãy kiểm tra Baseline Security Analyzer để
xác định...
Mọi thiết bị và máy móc chỉ có thể hoạt động ở trạng thái tốt nhất
khi được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. Dưới đây là 10 công
việc đơn giản mà chúng ta có thể thực hiện để bảo trì cho một
máy tính.
1. Thường xuyên chạy công cụ Defrag và Disk Cleanup trên máy
trạm
Disk Fragmentation, đặc biệt trên những hệ thống thường được s
dụng, sẽ làm giảm khả năng thực thi của hệ thống. Chúng ta cần chú
ý khi chạy tiện ích Disk Defragmentation khi đang mở các file lớn. Ví
dụ, nếu một cơ sở dữ liệu giao tác (SQL hay MSDE) đang vận hành,
các công cụ Defragmentation sẽ không thể truy cập vào mọi hay
nhiều phần của những kiểu file này để dồn ổ đĩa. Nếu có một dịch vụ
mà có thể chặn phầnn ày của hệ thống sang trạng thái không giao tác
thì chúng ta có thể dồn ổ đĩa này hiệu quả hơn. Tác vụ này có thể tự
động bởi các công cụ nhóm ba như DisKeeper.
Khi sử dụng tiện ích Disk Cleanup chúng ta có thể tối ưu hóa các máy
trạm bằng cách làm trống Recycle Bin (thùng rác), Temporary Setup
Files (file cài đặt tạm thời), Downloaded Program Files (file chương
trình đã tải), Temporary Internet Files (file Internet tạm thời), Old
Chkdsk Files (file Chkdsk cũ), Temporary Files (các file tạm thời),
Temporary Offline Files (file ngoại tuyến tạm thời), Offline Files (file
ngoại tuyến), … Để đảm bảo công cụ này được chạy thường xuyên
chúng ta có thể vận hành nó như một Scheduled Task (tác vụ được
lên lịch).
2. Cập nhật firmware và driver
Các bản cập nhật firmware có thể giúp cho hệ thống chính và các hệ
thống phụ hiện thời có khả năng làm việc tốt nhất. Tuy nhiên trước khi
thực hiện để bảo trì cho một máy tính - Trang 2
thực hiện để bảo trì cho một máy tính - Người đăng: mattrixmd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
thực hiện để bảo trì cho một máy tính 9 10 435