Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập chuyên ngành

Được đăng lên bởi Bình Yên Nơi Đâu
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1744 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ
thông tin trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông nói chung, bộ môn Hệ
thống thông tin nói riêng và đặc biệt là thầy Trần Mạnh Tuấn đã tận tình truyền đạt,
giảng dạy cho em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian vừa qua.
Tuy nhiên do trình độ và hiểu biết của em vẫn còn nhiều hạn chế nên không
tránh khỏi sai sót trong quá trình tìm hiểu và viết bào cáo. Em rất mong nhận được ý
kiến góp ý từ phía thầy cô để em có thể hoàn thành tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày 10/4/2014
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Bình

1

LỜI MỞ ĐẦU
Sự phát triển của công nghệ thông tin và việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong nhiều lĩnh vực của đời sống, kinh tế xã hội trong nhiều năm qua cũng đồng nghĩa
với lượng dữ liệu đã được các cơ quan thu thập và lưu trữ ngày một tích lũy nhiều lên.
Một vấn đề đặt ra là làm thế nào để tổ chức, khai thác những khối lượng dữ liệu khổng
lồ và đa dạng thành các tri thức có ích? . Khai phá dữ liệu là một lĩnh vực khoa học mới
xuất hiện gần đây nhằm đáp ứng nhu cầu này. Các kết quả nghiên đã thành công với rất
nhiều những ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt từ việc phân cụm khách hàng.
Trong kinh doanh yếu tố khách hàng quyết định đến sự thành bại của doanh
nghiệp, khi thông tin đang trở thành yếu tố quyết định trong kinh doanh thì vấn đề tìm ra
các thông tin hữu ích trong CSDL khổng lồ ngày càng trở thành mục tiêu quan trọng của
các doanh nghiệp.Vì vậy một trong những giải pháp hữu hiệu nhất nhằm khắc phục các
vấn đề nêu trên là tiến hành triển khai xây dựng một hệ thống khai phá dữ liệu (KPDL),
khai thác quản lý nguồn khách hàng nói trên. Đó là một hệ thống được thiết kế giúp cho
nhân viên chiến lược marketing nắm bắt được nguồn thông tin khách hàng hữu ích và các
chiết xuất được từ CCDL trên sẽ là một nguồn tài liệu hỗ trợ cho nhân viên xây dựng
chiến lươc kinh doanh.Chính vì lý do trên, em đã chọn đề tài “ Tìm hiểu về phương
pháp phân cụm cứng và áp dụng vào phân cụm khách hàng”.

2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
1.1.

Khai phá dữ liệu.

1.1.1.

Giới thiệu chungvề khai phá dữ liệu.
Khai phá dữ liệu là quá trình trích lọc, sản sinh ra những thông tin hoặc các
mẫu không hiển nhiên, tiềm ẩn những hữu ích từ những cơ sở dữ liệu lớn.Khai phá dữ
liệu là quá trình chính trong khai phá tri thức từ cơ sở dữ liệu.
Kiến trúc của một hệ thống khai phá dữ liệu có các thành phần như sau:

Hình 1: Kiến...
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tớic thầy giáo trong khoa Công nghệ
thông tin trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông nói chung, bộ môn Hệ
thống thông tin nói riêng đặc biệt thầy Trần Mạnh Tuấn đã tận tình truyền đạt,
giảng dạy cho em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian vừa qua.
Tuy nhiên do trình độ hiểu biết của em vẫn còn nhiều hạn chế nên không
tránh khỏi sai sót trong quá trình tìm hiểu viết bàoo. Em rất mong nhận được ý
kiến góp ý từ phía thầy cô để em có thể hoàn thành tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày 10/4/2014
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Bình
1
Thực tập chuyên ngành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập chuyên ngành - Người đăng: Bình Yên Nơi Đâu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Thực tập chuyên ngành 9 10 373