Ktl-icon-tai-lieu

Thực tiễn hữu ích trong việc triển khai chuẩn CMMI 5 cho các doanh nghiệp gia công phần mềm tại Việt Nam

Được đăng lên bởi tuan_teohy
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tiễn hữu ích trong việc triển khai chuẩn CMMI 5 cho các doanh nghiệp gia công phần mềm tại Việt Nam - Người đăng: tuan_teohy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thực tiễn hữu ích trong việc triển khai chuẩn CMMI 5 cho các doanh nghiệp gia công phần mềm tại Việt Nam 9 10 820