Ktl-icon-tai-lieu

Thương mại điện tử

Được đăng lên bởi Nobita Kun
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 744 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thương mại điện tử

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Thế giới đang bước vào quá trình toàn cầu hóa khi mà mọi người, ở
tất cả mọi nơi, đều có thể liên lạc, trao đổi với nhau một cách dễ dàng.
Internet thực sự đã tạo nên một bước đột phá trong quá trình phát triển
vũ bão của con người, tạo ra bước nhảy vọt trong việc kết nối, giúp con
người làm được những việc mà trước đây không thể tưởng tượng. Vì
vậy, Internet trở thành yếu tố không thể thiếu của mọi người, con người
dành ngày càng nhiều thời gian trên Internet, từ làm việc tới giải trí.
Việc kinh doanh cũng không nằm ngoài tiến trình đó.
Kinh doanh ngày nay đã phát triển nhiều hơn so với trước đây, nhờ
sự giúp sức của Internet, đã không còn bị giới hạn bởi không gian và
thời gian. Bên cạnh các hình thức kinh doanh truyền thống mà khách
hàng và các nhân viên bán hàng tiếp xúc trực tiếp, thì ngày nay đã xuất
hiện nhiều hình thức bán hàng khác mới mẻ hơn, trong đó phải nói đến
kinh doanh trực tuyến. Đây là hình thức kinh doanh mới, ra đời dựa trên
sự phát triển nhanh chóng của Internet, với nhiều ưu điểm vượt trội so
với kinh doanh truyền thống, đã trở thành hình thức kinh doanh được
nhiều nhà kinh doanh lựa chọn, đặc biệt là những người mới bắt đầu lập
nghiệp.
Cũng giống như những bạn trẻ thời nay, em mong muốn mình có
một sự nghiệp thành đạt và cũng muốn thử sức với những điều mới lạ
nhất là trong lĩnh vực kinh doanh. Bản thân không ngừng tìm kiếm
những ý tưởng kinh doanh mới lạ và mong muốn được cống hiến hết
mình cho sự nghiệp. Tuy nhiên để tìm được ý tưởng kinh doanh phù hợp
1

Thương mại điện tử
với bản thân là một điều vô cùng khó khăn. Ngày nay nhu cầu về đời
sống tinh thần của con người ngày càng được nâng cao và sách là món
ăn tinh thần quan trọng. Chính vì vậy em lấy ý tưởng khởi đầu của mình
là bán sách qua mạng.
DỰ ÁN
I. Giới thiệu ý tưởng kinh doanh

Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển đời sống vật chất và
tinh thần ngày càng được nâng cao thì nhu cầu hiểu biết của con người
trên tất cả lĩnh vực là rất cần thiết. Sách cung cấp cho chúng ta những
tri thức được tích lũy từ nhiều thế hệ, là kho kiên thức vô tận của nhân
loại. Không chỉ cung cấp nhiều kiến thức, sách còn là công cụ giải trí có
ích cho mọi người. Để đáp nhu cầu của mọi người, ở nước ta đã xuất
hiện nhiều nhà sách, tuy nhiên các của hàng bán sách hiện nay đều
kinh doanh theo phương thức truyền thống: đó là bán hàng trực tiếp.
Bán hàng theo phương thức này sẽ làm hạn chế thị trường kinh doanh,
vừa tốn một diện tích lớn để trưng bày sách, qu...
Thương mi đin t
MC LC
LI M ĐẦU

 !"#$%$&'()*)+
,--./.0&%((11#
203& 45671
$895:4;#8+<
=4,--46;#3
)4"%,-->$5?+
<5)2;@+
A)4401#"!/:4
/.71/B3,--0;CD&;
+E%&B)4"6
:%1F7.1440F
5"BG!1 
).4+H:4$B)).%
/.1#3,--"#8(/
)4"60B)8
")$.I5$9J$=1
51+
K269&G4-6
(/.51&26L/B9"$&
$$M.)+E :;>
9N)$&686
/.51+4%#8N)1O81
P
Thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương mại điện tử - Người đăng: Nobita Kun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thương mại điện tử 9 10 11