Ktl-icon-tai-lieu

Thương mại điện tử, phân tích xây dựng website hướng nghiệp

Được đăng lên bởi Long Giang
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1562 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Loại 2 điểm:
Câu 1: Phân biệt sự khác nhau giữa kn tmđt theo nghĩa rộng và kn tmđt theo
nghĩa hẹp?

Chỉ tiêu so
sánh
Phạm vi

Hoạt động

Kết luận

Thương mại điện tử theo nghĩa
rộng
Bao quát các vđề phát sinh đến từ
mọi quan hệ mang tính chất thương
mại dù có hay ko có hợp đồng.

Thương mại điện tử
theo nghĩa hẹp
Bgồm các hđộng
thương mại đc thực
hiện thông qua mạng
internet.
-Các gd liên quan đến việc cung
-Theo WTO, tmdt
cấp hoặc trao đổi hàng hóa hoặc dv, bgồm việc sx, quảng
thỏa thuận phân phối, đại diện hoặc cáo,bh và pp sphẩm dc
đại lý thươn mại, cho thuê dài
mua bán& thah toán
hạn,xây dựng các công trình tư cấn, trên mạg internet& giao
liên doanh
nhận 1cách hữu hìh.
-Theo ủy ban châu âu (EC) thì tmdt -Theo OECD là các gd
là việc thực hiện doạt động kinh
tm dựa trên truyền dữ
doanh qua các phương tiện điện tử,. liệu qua các mạg truyền
Dựa trên việc xử lý, truyền dữ liệu thôg như internet.
dưới dạng VB,âm thanh, hình ảnh. - Tmdt là quá trình trao
- Đc thực hiện đối với cả lĩnh vực
đổi tt, hh hoặc dv qua
hh hữu hình và kd dịch vụ, hd công các mạng máy tính hoặc
ích.
ptien dtu #.
-tmdt là qtrinh ứng
dụng cntt vào các gd kd
và qtrinh sx.
-Cung cấp khả năng
mua bán các sp, thông
tin trên internet và các
dv trực tuyến khác.
-Giúp giảm chi phí dv,
naanmg cao chât lg
hàng hóa dv và tăng tốc
độ cug cấp dv và qtrinh
quản lý.
 Như vậy tmdt theo ngĩa rộng:
 theo nghĩa hẹp:
- Phạm vi rất rộng bao quát hầu hết -tmdt chỉ bao gồm
các lĩnh vực hoạt động kte.
những hd thương mại
-ko phải vde mới mẻ,vì có thể thực đc t/hiện thôg qua mạg
hiện qua ptien điên tử như máy fax, internet và cntt mà ko
telx,..đã trở nên rất quen thuộc
tính đến các ptien dtu
khác như fax, telex,.
- tmdt chỉ mới tồn tại
trong n~ năm gần đây.

Câu 2: bạn hiểu thế nào về các đặc trưng “các bên tiến hành thương mại điện
tử không cần phải tiếp xúc với nhau và không nhất thiết phải biết nhau từ
trước” và “sự tồn tại của khái niệm biên giới quốc gia dần bị xóa mờ trong
TMDT”
 “Các bên tiến hành giao dịch trong thương mai điện tử k cần tiếp xúc với nhau
và k đòi hỏi phải biết nhau từ trước”
Các bên khi tham gia vào thương mại điện tử thì k cần gặp nhau tại một địa điểm
nào đó để tiến hành giao dịch như kiểu truyền thống. Họ k cần tiếp xúc, gặp gỡ để
tìm hiểu t.tin, khảo hàng hay thương lượng…thậm chí họ có thể là những người
chưa từng quen biết nhau, gặp gỡ nhau từ trước. Mà các bên giao dịch được thực
hiện bằng cách như chuyển tiền,sec,hóa đơn,vận đơn, gửi báo cáo thống qua
internet và các phương...
Loại 2 điểm:
Câu 1: Phân biệt sự khác nhau giữa kn tmđt theo nghĩa rộng và kn tmđt theo
nghĩa hẹp?
Thương mại điện tử, phân tích xây dựng website hướng nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương mại điện tử, phân tích xây dựng website hướng nghiệp - Người đăng: Long Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Thương mại điện tử, phân tích xây dựng website hướng nghiệp 9 10 425