Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đồ án

Được đăng lên bởi d-hanh88
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Thuyết Minh
Kính thưa các thầy cô trong hội đồng, thưa toàn thể các bạn !
Em là sinh viên Dương Thị Hạnh lớp ĐHLT ĐT - khóa K11
Sau đây em xin trình bày đồ án:
Công nghệ viễn thông hiện nay đã và đang ngày càng có những bước phát triển
vô cùng rực rỡ. Công nghệ GSM 2G với những ưu điểm về chất lượng thoại cùng với
một số dịch vụ đã có những thành công to lớn tại rất nhiều quốc gia.Tuy nhiên, nhu
cầu của người sử dụng về dịch vụ mới là không giới hạn, đòi hỏi các dịch vụ đa dạng
và chất lượng cao từ thoại, audio, video đến truyền dữ liệu tốc độ cao. Công nghệ
GSM cũng đã vấp phải nhiều hạn chế trong việc thoả mãn các yêu cầu này. Quá trình
phát triển dần qua các bước trung gian và tiến lên công nghệ 3G là một tất yếu.
Công nghệ 3G-WCDMA với nhiều ưu điểm vượt trội về công nghệ và dịch vụ,
nó là sự hội tụ của công nghệ và tích hợp dịch vụ. Do đó việc “Nghiên cứu công nghệ
3G-WCDMA” là một việc hết sức cần thiết. Trong đồ án của mình em trình bày tổng
quan về công nghệ 3G – WCDMA và tình hình triển khai công nghệ 3G – WCDMA
tại Việt Nam.
Đề tài cụ thể bao gồm 3 chương như sau:
Chương 1: Tổng quan về 3G - WCDMA
Chương 2: Công nghệ trong 3G – WCDMA
Chương 3: Triển khai ứng dụng công nghệ 3G – WCDMA tại Việt Nam

Chương 1: Tổng quan về 3G - WCDMA

...
Thuyết Minh
Kính thưa các thầy cô trong hội đồng, thưa toàn thể các bạn !
Em là sinh viên Dương Thị Hạnh lớp ĐHLT ĐT - khóa K11
Sau đây em xin trình bày đồ án:
Công nghệ viễn thông hiện nay đã đang ngày càng có những bước phát triển
cùng rực rỡ. Công nghệ GSM 2G với những ưu điểm về chất lượng thoại cùng với
một số dịch vụ đã những thành công to lớn tại rất nhiều quốc gia.Tuy nhiên, nhu
cầu của người sử dụng về dịch vụ mới không giới hạn, đòi hỏi các dịch vụ đa dạng
chất lượng cao từ thoại, audio, video đến truyền dữ liệu tốc độ cao. Công nghệ
GSM cũng đã vấp phải nhiều hạn chế trong việc thoả mãn các yêu cầuy. Quá trình
phát triển dần qua các bước trung gian và tiến lên công nghệ 3G là một tất yếu.
Công nghệ 3G-WCDMA với nhiều ưu điểm vượt trội về công nghệ và dịch vụ,
sự hội tụ của công nghệ tích hợp dịch vụ. Do đó việc “Nghiên cứu công nghệ
3G-WCDMA” một việc hết sức cần thiết. Trong đồ án của mình em trình bày tổng
quan về ng nghệ 3G WCDMA tình hình triển khai công nghệ 3G WCDMA
tại Việt Nam.
Đề tài cụ thể bao gồm 3 chương như sau:


 !"#$%&'()
Chương 1: Tổng quan về 3G - WCDMA
Thuyết minh đồ án - Người đăng: d-hanh88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thuyết minh đồ án 9 10 775