Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh giải pháp kiểm soát thang máy

Được đăng lên bởi anninhvn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPCATHUYẾT MINH KỸ THUẬT
HỆ THỐNG ACCESS CONTROL CHO THANG MÁY

1, Mô tả hệ thống:
Hệ thống quản lý Vào\Ra cho thang máy sử dụng thẻ RF được mô tả như sau: Mỗi
người muốn sử dụng thang máy sẽ được cấp một thẻ không tiếp xúc, thẻ này đã được đăng
ký với hệ thống điều khiển thang máy để lên/xuống một số tầng nhất định trong toà nhà.
Khi người sử dụng vào cabin máy sẽ phải quẹt thẻ lên đầu đọc thẻ được lắp trong cabin,
dựa vào dữ liệu mà thẻ đã đăng ký, hệ thống điều khiển sẽ cho phép người sử dụng ấn
những nút trên bảng điều khiển tương ứng với những tầng mà thẻ đăng ký lên/xuống. Sơ đồ
mô tả hệ thống được trình bày dưới đây:

2, Thiết bị cho hệ thống.







Bộ điều khiển cho thang máy Elevator384
Đầu đọc thẻ IP10
Thẻ không tiếp xúc IPC170, IPC80
Bộ nguồn cấp điện 220AC-12DC, có Ắc quy 12V-7A dự phòng khi mất điện
Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/RS422/RS485
Phần mềm quản lý thang máy

3, Bộ điều khiển trung tâm Elevator384.

Bộ điều khiển trung tâm: ELEVATOR384 có khả năng điều khiển 1 thang máy cho 12 tầng
và hỗ trợ lắp tới 4 đầu đọc thẻ. Các tính năng chính của bộ ELEVATOR384 được cho dưới
đây:
1

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPCA Có khả năng điều khiển lên tới 384 tầng (mỗi bộ điều khiển được 12 tầng và có khả
năng kết nối 32 bộ với nhau).
 Có thể thiết lập bộ nhớ một cách linh động: lên đến 50000 người dùng \ hoặc lên đến
20000 sự kiện.
 Có thể hoạt động độc lập hoặc tích hợp với hệ thống điều khiển truy nhập (sử dụng
bộ điều khiển ITDC).
 Hoạt động độc lập hoặc nối mạng (RS232/RS422/RS485 (Tối đa 255 bộ điều
khiển) ,TCP/IP (cần có Module TCP/IP).
 4 cổng đầu đọc: 26/34 bit Wiegand, 4/8 bit cho PIN.
 Hỗ trợ đến 4 KeyPanel cho 1 thang máy.
 Quản lý dữ liệu sự kiện bằng máy tính.
 Lưu các dữ liệu người dùng, dữ liệu sự kiện và các thông số thiết lập khi mất điện.
 Các thông số kỹ thuật chính của bộ điều khiển ELEVATOR384.
 CPU: Vi xử lý 8 bit.
 Bộ nhớ: Bộ nhớ chương trình: 8 KB ROM
 Bộ nhớ dữ liệu: 512 KB SRAM
 Số lượng người dùng: 20000 ~ 50000
 Bộ nhớ sự kiện: 3000 ~ 20000 sự kiện
 Điện áp\ Dòng: 12V DC, 350 mA
 Số tầng điều khiển: 12 tầng cho 1 bộ điều khiển
 Cổng đầu đọc: 4
 Truyền thông: RS232, RS422, RS485, TCP\IP
 Tốc độ truyền thông: 9600 bps (mặc định), 4800, 19200, 38400
 Cổng ra: 12 (Rơle loại C, 12 – 18V DC, điều khiển tối đa 2A)
 Nhiệt độ làm việc: 0oC ~ 65 oC
 Độ ẩm làm việc: 10% ~ 90%
 Trọng lượng: 375g.
 Chứng nhận tiêu chuẩn: FCC...
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DCH V IPCA WWW.ANNINH.COM.VN
1
THUYT MINH K THUT
H THNG ACCESS CONTROL CHO THANG MÁY
1, t h thng:
H thng qun Vào\Ra cho thang máy s dng th RF được mô t như sau: Mỗi
người mun s dng thang y sđược cp mt th không tiếp xúc, thy đã được đăng
vi h thống điều khiển thang máy để lên/xung mt s tng nht định trong toà nhà.
Khi người s dng vào cabin máy s phi qut thlên đầu đọc thđược lp trong cabin,
da vào d liu mà thđã đăng ký, h thống điều khin s cho phép người s dng n
nhng nút trên bng điều khiển tương ứng vi nhng tng mà thẻ đăng ký lên/xuống. Sơ đồ
t h thống được trình bày dưới đây:
2, Thiết b cho h thng.
B điu khin cho thang máy Elevator384
Đầu đọc th IP10
Th không tiếp xúc IPC170, IPC80
B ngun cp đin 220AC-12DC, có c quy 12V-7A d phòng khi mt đin
B chuyn đổi tín hiu RS232/RS422/RS485
Phn mm qun lý thang máy
3, Bđiều khin trung m Elevator384.
Bđiều khin trung tâm: ELEVATOR384 khnăng điều khin 1 thang máy cho 12 tng
h tr lp ti 4 đầu đọc th. Các nh năng chính của bELEVATOR384 được cho dưới
đây:
Thuyết minh giải pháp kiểm soát thang máy - Trang 2
Thuyết minh giải pháp kiểm soát thang máy - Người đăng: anninhvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thuyết minh giải pháp kiểm soát thang máy 9 10 903