Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết Minh Hệ Thộng Mạng Điện Thoại Bệnh Viện Đa Khoa

Được đăng lên bởi hoangtuanitvn
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2416 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Người thực hiện : Hoàng Anh Tuấn
ĐT : 0988888466 – Skyper : thietbimang

MỤC LỤC
Phần A. HỆ THỐNG HẠ TẦNG ĐIỆN NHẸ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỆNH
VIỆN ĐA KHOA NGHỆ AN ................................................................................. 1
CÁC YÊU CẦU THIẾT KẾ CƠ BẢN ........................................................................................................ 2

I.
II.

CĂN CỨ THIẾT KẾ ................................................................................................................................ 2

III.

MỤC TIÊU THIẾT KẾ ............................................................................................................................ 2

IV.

CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TRONG THIẾT KẾ ............................................................................ 3

Phần B.
I.

HỆ THỐNG MẠNG DỮ LIỆU ........................................................... 4

TỔNG QUAN HỆ THỐNG......................................................................................................................... 4

II.

CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA HẠ TẦNG CƠ SỞ:..................................................................... 5

III.

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CABLE CẤU TRÚC. ...................................................................................... 6

1.

Giới thiệu chung ....................................................................................................................................... 6

2.

Thiết kế hệ thống cáp thông tin liên lạc cho Bệnh Viện Đa Khoa Nghệ An ........................................... 8

3.

Mô tả kết nối hệ thống cấu trúc cáp ....................................................................................................... 14

4.

Tiêu chí kỹ thuật các thiết bị .................................................................................................................. 15

5.

Tiêu chí kỹ thuật các thiết bị .................................................................................................................. 15

IV.

THIẾT KẾ HẠ TẦNG MẠNG DỮ LIỆU ............................................................................................. 33

1.

Yêu cầu chung ........................................................................................................................................ 34

2.

Sơ đồ nguyên lý thiết kế ......................................................................................................................... 35

V.

Sơ đồ đầ...
Người thc hin : Hoàng Anh Tun
ĐT : 0988888466 – Skyper : thietbimang
MC LC
Phn A. H THNG H TẦNG ĐIỆN NH CÔNG NGH THÔNG TIN BNH
VIỆN ĐA KHOA NGHỆ AN ................................................................................. 1
I. CÁC YÊU CU THIT K CƠ BẢN ........................................................................................................ 2
II. CĂN CỨ THIT K ................................................................................................................................ 2
III. MC TIÊU THIT K ............................................................................................................................ 2
IV. CÁC TIÊU CHUN ÁP DNG TRONG THIT K ............................................................................ 3
Phn B. H THNG MNG D LIU ........................................................... 4
I. TNG QUAN H THNG ......................................................................................................................... 4
II. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CA H TẦNG CƠ SỞ: ..................................................................... 5
III. THIT K H THNG CABLE CU TRÚC. ...................................................................................... 6
1. Gii thiu chung ....................................................................................................................................... 6
2. Thiết kế h thng cáp thông tin liên lc cho Bnh Viện Đa Khoa Nghệ An ........................................... 8
3. Mô t kết ni h thng cu trúc cáp ....................................................................................................... 14
4. Tiêu chí k thut các thiết b .................................................................................................................. 15
5. Tiêu chí k thut các thiết b .................................................................................................................. 15
IV. THIT K H TNG MNG D LIU ............................................................................................. 33
1. Yêu cu chung ........................................................................................................................................ 34
2. Sơ đồ nguyên lý thiết kế ......................................................................................................................... 35
V. Sơ đồ đầu ni tng th ............................................................................................................................ 52
VI. Sơ đồ đề ngh m rộng khi có điều kin ................................................................................................ 53
VII. Bng chiết tính khối lượng h thng d liu ...................................... 54Error! Bookmark not defined.
VII. Danh mc thiết b và thông s k thuật đề xut ................................................................................... 550
Phn C. H THNG Tổng Đài Điện Thoi ................................................... 56
I. GII THIU TNG QUAN ..................................................................................................................... 56
II. THÔNG S K THUT YÊU CU .................................................................................................... 57
1. YÊU CU D ÁN ................................................................................................................................ 57
Thuyết Minh Hệ Thộng Mạng Điện Thoại Bệnh Viện Đa Khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết Minh Hệ Thộng Mạng Điện Thoại Bệnh Viện Đa Khoa - Người đăng: hoangtuanitvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Thuyết Minh Hệ Thộng Mạng Điện Thoại Bệnh Viện Đa Khoa 9 10 466