Ktl-icon-tai-lieu

Tiết 1. Bài 1. Thông tin và tin học

Được đăng lên bởi minhductinhoc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 795 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1. LÀM QUEN VỚI TIN
HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

BÀI 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
1. Thông tin là gì?

Hàng ngày em tiếp nhận thông tin
từ đâu?
• Các bài báo, bản tin trên truyền hình hay
đài phát thanh
• Tấm biển chỉ đường…
• Tín hiệu xanh đỏ của đèn tính hiệu giao
thông…
• Tiếng trống trường, tiếng kẻn…

BÀI 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
1. Thông tin là gì?
 Thông tin là tất cả những gì đem lại sự
hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật,
sự kiện…) và về chính con người.

BÀI 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
1. Thông tin là gì?
2. Hoạt động thông tin của con người

Hoạt động thông tin là gì?

BÀI 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
1. Thông tin là gì?
2. Hoạt động thông tin của con người
- Hoạt động thông tin bao gồm việc tiếp
nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi
thông tin).

Trong hoạt động thông tin thành
phần nào quan trọng nhất? Vì
sao?

BÀI 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
1. Thông tin là gì?
2. Hoạt động thông tin của con người
- Hoạt động thông tin bao gồm việc tiếp
nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi
thông tin).
- Xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng
vì nó đem lại sự hiểu biết cho con người.

- Thông tin trước khi xử lí được gọi là gì?
- Thông tin trước khi xử lí được gọi là gì?
• Thông tin trước khi xử lí được gọi là thông tin vào.
• Thông tin trước khi xử lí được gọi là thông tin ra.

BÀI 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
1. Thông tin là gì?
2. Hoạt động thông tin của con người
- Hoạt động thông tin bao gồm việc tiếp
nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi
thông tin).
- Xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng
vì nó đem lại sự hiểu biết cho con người.

CÂU HỎI CỦNG CỐ

1. Thông tin là gì?
2. Hoạt động thông tin bao gồm những gì?

VỀ NHÀ
• Học bài này
• Chuẩn bị Nội dung còn lại của bài.

...
Chương 1. LÀM QUEN VỚI TIN
HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
Tiết 1. Bài 1. Thông tin và tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiết 1. Bài 1. Thông tin và tin học - Người đăng: minhductinhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tiết 1. Bài 1. Thông tin và tin học 9 10 817