Ktl-icon-tai-lieu

Tiết 2. Bài 2, Thông tin và biểu diễn thông tin.ppt

Được đăng lên bởi minhductinhoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Em hãy trình bày các dạng thông tin cơ
bản trong tin học.
2. Biểu diễn thông tin là gì?

2. Biểu diễn thông tin
a) Biểu diễn thông tin
Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới
dạng cụ thể nào đó.
b) Vai trò của biểu diễn thông tin
- Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng đối với
việc truyền và tiếp nhận thông tin.
- Biểu diễn thông tin dưới dạng phù hợp cho phép
lưu giữ và chuyển giao thông tin.
- Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi
hoạt động thông tin nói chung và quá trình xử lí
thông tin nói riêng.

3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
-

-

Biểu diễn thông tin trong máy tính bằng các
dãy bit (dãy nhị phân) chỉ bao gồm hai kí
hiệu 0 và 1.
Dữ liệu là thông tin được lưu giữ trong máy
tính

CỦNG CỐ
1. Vai trò của biểu diễn thông tin là gì?
2. Biểu diễn thông tin trong máy tính như
thế nào?
3. Dữ liệu là gì?

VỀ NHÀ
1. Học bài.
2. Chuẩn bị trước bài 3. EM CÓ THỂ LÀM
ĐƯỢC NHỮNG GÌ NHỜ MÁY TÍNH?

...
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Em hãy trình bày các dạng thông tin cơ
bản trong tin học.
2. Biểu diễn thông tin là gì?
Tiết 2. Bài 2, Thông tin và biểu diễn thông tin.ppt - Trang 2
Tiết 2. Bài 2, Thông tin và biểu diễn thông tin.ppt - Người đăng: minhductinhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiết 2. Bài 2, Thông tin và biểu diễn thông tin.ppt 9 10 683