Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn thiết kế một bản vẽ CAD

Được đăng lên bởi vqnam
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 3 lần
 
 

PHÁT HÀNH LẦN 1 

QUI ĐỊNH BẢN VẼ
CƠ - ĐIỆN 
PHÒNG THI CÔNG - REETECH

Lưu hành nội bộ
04/2013

QUI ĐỊNH BẢN VẼ CAD – M&E

Phòng thi công - REETECH

MỤC LỤC
TRANG

1.  QUI ĐỊNH CHUNG CỦA BẢN VẼ CƠ ĐIỆN ................................................................................. 3 
1.1.  Nét vẽ .................................................................................................................................... 3 
1.2.  Kích cỡ chữ và số ................................................................................................................. 3 
1.3.  Qui cách ghi kích thước ........................................................................................................ 3 
1.4.  Khổ giấy và khung bản vẽ ..................................................................................................... 4 
1.5.  Tỉ lệ bản vẽ ............................................................................................................................ 4 
1.6.  Ký hiệu bản vẽ ....................................................................................................................... 4 
1.7.  Kí hiệu mặt cắt và hình vẽ chi tiết ......................................................................................... 5 
2.  QUI ĐỊNH BẢN VẼ CAD ................................................................................................................ 5 
2.1.  Layer ...................................................................................................................................... 5 
2.2.  Block ...................................................................................................................................... 6 
2.3.  Nét in (Plot Style) .................................................................................................................. 6 
2.4.  Bản vẽ tham khảo ngoài (Xref) ............................................................................................. 7 
2.5.  Chữ ghi chú (Text Style) ....................................................................................................... 7 
2.6.  Font chữ ................................................................................................................................ 7 
2.7.  Kiểu kích thước (Dim Style) .................................................................................................. 8 
2.8.  Vật liệu (Hatch) ...........................................................
PHÁTHÀNHLN1
QUI ĐỊNH BN V
CƠ - ĐIN
PHÒNG THI CÔNG - REETECH
Lưuhànhnib
04/2013
Tiêu chuẩn thiết kế một bản vẽ CAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn thiết kế một bản vẽ CAD - Người đăng: vqnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tiêu chuẩn thiết kế một bản vẽ CAD 9 10 369