Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận : Đề tài đảm bảo an toàn bảo mật cho mạng thông tin dữ liệu

Được đăng lên bởi dungtm
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 4784 lần   |   Lượt tải: 24 lần
TIỂU LUẬN
ĐỀ TÀI: “ĐẢM BẢO AN TOÀN BẢO
MẬT CHO MẠNG THÔNG TIN DỮ LIỆU
CHUYÊN DÙNG”

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
----------------------------------------

GIANG NGUYÊN VIỆT

ĐẢM BẢO AN TOÀN BẢO MẬT CHO MẠNG THÔNG TIN DỮ LIỆU
CHUYÊN DÙNG

Chuyên nghành: Truyền dữ liệu và Mạng máy tính
Mã số: 60.48.15

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ

HÀ NỘI - 2011

MỞ ĐẦU
Vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn thông tin dữ liệu là nội dung nghiên
cứu thiết thực, là chủ đề luôn được các cấp, các ngành quan tâm trong lĩnh vực
công nghệ thông tin. Nhu cầu đảm bảo an ninh thông tin dữ liệu trên mạng máy
tính là cấp thiết trong các hoạt động kinh tế xã hội, đặc biệt là đối với các mạng
máy tính chuyên dùng phục vụ công tác an ninh, quốc phòng, đối ngoại của các
cơ quan Đảng, Nhà nước... Thực tế ứng dụng công nghệ thông tin trong các
lĩnh vực liên quan đến an ninh chính trị, quốc phòng luôn gặp phải những rủi ro
đột nhập trái phép, tấn công, lấy cắp thông... Xuất phát từ nhu cầu của công
việc, với đề tài “Đảm bảo an toàn bảo mật cho mạng thông tin dữ liệu
chuyên dùng”, luận văn đi sâu nghiên cứu tìm hiểu: Một số giải pháp đảm bảo
an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống mạng máy tính nói chung và mạng
thông tin chuyên dùng nói riêng; Nghiên cứu các kỹ thuật, công nghệ và thuật
toán mật mã khóa công khai (PKI); Ứng dụng thử nghiệm PKI để bảo mật
thông tin trong mạng thông tin dữ liệu chuyên dùng.
Luận văn gồm 3 Chương:
Chương 1. Tổng quan (1.1. Đặc điểm về mạng chuyên dùng; 1.2. Những
vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn mạng chuyên dùng).
Chương 2. Một số giải pháp đảm bảo an toàn an ninh cho hệ thống mạng
(2.1. Firewall; 2.2. IP Security; 2.3. Bảo mật Web; 2.4. Mã hoá công khai và
chứng thực thông tin).
Chương 3. Ứng dụng thử nghiệm PKI để bảo mật thông tin trong mạng
thông tin dữ liệu chuyên dùng (3.1. Mục đích của ứng dụng thử nghiệm; 3.2.
Sơ đồ chức năng).
Luận văn trình bày những nội dung cơ bản, những nội dung được đề cập
sâu hơn là cơ sở cho giải pháp ứng dụng PKI cho một số ứng dụng của dịch vụ
truyền thông tin trong mạng thông tin dữ liệu chuyên dùng. Giải pháp có ý
nghĩa thiết thực trong việc thiết kế an toàn cho dịch vụ truyền thông tin dữ liệu.
Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng do năng lực và thời gian hạn chế, luận
văn không tránh khỏi những thiếu sót, mong các Thầy, Cô và đồng nghiệp
đóng góp ý kiến xây dựng.
Xin chân thành cảm ơn !
Giang Nguyên Việt

Chương 1 - TỔNG QUAN.
1.1. Đặc điểm về mạng chuyên dùng.
Luật Viễn thông có nêu: Mạng chuyên dùng là mạng dùng để phục vụ
thôn...
TIU LUN
ĐỀ TÀI: “ĐẢM BO AN TOÀN BO
MT CHO MNG THÔNG TIN D
LIU
CHUYÊN DÙNG
Tiểu luận : Đề tài đảm bảo an toàn bảo mật cho mạng thông tin dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận : Đề tài đảm bảo an toàn bảo mật cho mạng thông tin dữ liệu - Người đăng: dungtm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Tiểu luận : Đề tài đảm bảo an toàn bảo mật cho mạng thông tin dữ liệu 9 10 814