Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: Nghiên cứu tìm hiểu thế hệ vi xử lý 80486

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Công Nghiệp
Hà Nội
Khoa Công Nghệ Thông Tin
∞∞∞
Báo Cáo Bài Tập Lớn Mô n Học
Kiến Trúc Máy Tính
-------------------------------------------

Lớp : KTPM3 K6
Người thực hiên :Ng uy ễn
Thanh Hải
Giáo viên hướng dẫn: Vương
 Quốc Dũng

Đề Tài: Nghiên cứu tìm hiểu thế
hệ vi xử lý 80486
Trả lời:
 1. Giới thiệu chung về Bộ xử lý 80486 (BXL i80486 )
 - CPU-80486DX được phát hành năm 1989. Đó là bộ xử
lý 32bit chứa 1.2 triệu transistor. Khả năng quản lý bộ
nhớ tối đa giống như 80386 nhưng tốc độ thi hành lệnh
đạt được 26.9 MIPS ( Xem milion instruction per second
- triệu lệnh mỗi giây) tại xung nhịp 33 MHz
 - Nó có các thanh ghi 32Bit, Bus địa chỉ và Bus dữ liệu
có độ rộng 32Bit. Các BXL này hỗ trợ rất mạnh cho các
hệ điều hành đa nhiệm. Do có Bus dữ liệu có độ rộng
32Bit nên có thể truy xuất 4Byte dữ liệu một lúc. Bus
địa chỉ rộng 32Bit nên có thể quản lý được đến 232 =
4Gbyte bộ nhớ vật lý. Mặc dù có không gian nhớ vật lý
là 4Gbyte nhưng không gian nhớ ảo có thể lên tới 64TB

1.1 Một vài thông số về BXL i486

FPO number
Part Number
Specification
number

Trong đó:

- Part nuber: Phần số quan trọng nhất cung cấp thông tin về
các bộ xử lý như tốc độ, gói loại, và tích hợp các tính năng

- FPO number: gồm 8 ký tự. Ký tự đầu tiên là một mã quốc
gia, nơI đó được xử lý sản xuất. Ký tự thứ hai là một chữ
số cuối cùng trong năm nơi đã được xử lý và sản xuất. Ký
tự thứ ba là số tuần khi CPU đã được sản xuất. Các ký tự
còn lại có rất nhiều mã số nhận biết
- Specification number: cho biết thông tin về hãng, năm sản

1.2 Chế độ hoạt động của i80486:
BXL i486 có khả năng hoạt động trong hai
chế độ thực (Real Mode) và bảo vệ
(Protected Mode)
- Trong chế độ thực (chế độ này tương thích
được với DOS) dung luợng địa chỉ có thể xử lý là
1MB
- Trong chế độ bảo vệ, nó có thể địa chỉ hóa
tới 4GB
- Ngoài ra 80486 còn có khả năng vận hành trong
chế độ 8086 ảo (Virtual 8086 Mode), chế độ này
cho phép hệ điều hành chia con 80486DX ra thành
nhiều phần mà mỗi phần tương đương với một bộ
vi xử lý 8086, chúng có riêng 1MB không gian nhớ
và cho phép các 8086 này chạy chưong trình riêng
của nó

1.3 So với i80386 thì i80486 có những cải tiến
nhất định:
- Về mặt phần mềm: Tập lệnh (Instruction Set) của
486 rất giống với 386 chỉ có thêm một số lệnh mở
rộng
- Về mặt phần cứng: Kiến trúc của 486 có một sự cải tiền
rộng lớn. Nó có một chíp hợp lệnh và bộ đệm dữ liệu, riêng
các BXL DX có thêm FPU (Floating Point Unit - Bộ đồng xử
lý toán học). Các BXL i486 thực hiện cách tổ chức đ...
Tr ng Đ i H c Công Nghi p ườ
Tr ng Đ i H c Công Nghi p ườ
Hà N i
Hà N i
Khoa Công Ngh Thông Tin
Khoa Công Ngh Thông Tin
∞∞∞
∞∞∞
Báo o Bài T p L n Môn H c
Ki n Trúc Máy Tính ế
-------------------------------------------
-------------------------------------------
Hà n i, ngày 07/05/2012
Lớp : KTPM3 K6
Người thực hiên :Nguy n
Thanh H i
Giáo viên hướng dẫn: ơng
Quốc Dũng
Tiểu luận: Nghiên cứu tìm hiểu thế hệ vi xử lý 80486 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: Nghiên cứu tìm hiểu thế hệ vi xử lý 80486 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận: Nghiên cứu tìm hiểu thế hệ vi xử lý 80486 9 10 550