Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu AVL tree

Được đăng lên bởi Thành Nguyễn Đình
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2271 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂY CÂN BẰNG
1.CÂY NHỊ PHÂN CÂN BẰNG HOÀN TOÀN
1.1. Định nghĩa
Cây cân bằng hoàn toàn là cây nhị phân tìm kiếm mà tại mỗi nút của
nó, số nút của cây con trái chênh lệch không quá một so với số nút của cây
con phải.
1.2. Đánh giá
Một cây rất khó đạt được trạng thái cân bằng hoàn toàn và cũng rất dễ
mất cân bằng vì khi thêm hay hủy các nút trên cây có thể làm cây mất cân
bằng, chi phí cân bằng lại cây cao vì phải thao tác trên toàn bộ cây.
Đối với cây cân bằng hoàn toàn, trong trường hợp xấu nhất ta chỉ
phải tìm qua log2N phần tử (N là số nút trên cây).
Sau đây là ví dụ một cây cân bằng hoàn toàn (CCBHT):

CCBHT có N nút có chiều cao h ≈ log2N. Đây chính là lý do cho
phép bảo đảm khả năng tìm kiếm nhanh trên CTDL này. Do CCBHT là một
cấu trúc kém ổn định nên trong thực tế không thể sử dụng. Nhưng ưu điểm
của nó lại rất quan trọng. Vì vậy, cần đưa ra một CTDL khác có đặc tính
giống CCBHT nhưng ổn định hơn.
1

2. CÂY NHỊ PHÂN CÂN BẰNG (AVL Tree)
2.1. Định nghĩa:
Cây nhị phân tìm kiếm cân bằng là cây mà tại mỗi nút của nó độ cao
của cây con trái và của cây con phải chênh lệch không quá một.
Dưới đây là ví dụ cây nhị phân cân bằng :

Dễ dàng thấy CCBHT là cây cân bằng. Điều ngược lại có thể không
đúng không đúng.

2.2. Lịch sử cây cân bằng (AVL Tree)
AVL là tên viết tắt của các tác giả người Nga đã đưa ra định nghĩa của
cây cân bằng Adelson-Velskii và Landis (1962). Vì lý do này, người ta gọi
cây nhị phân cân băng là cây AVL. Từ cây AVL, người ta đã phát triển thêm
nhiều loại CTDL hữu dụng khác như cây đỏ-đen (Red-Black Tree), B-Tree,
…

2

2.3. Chiều cao của cây AVL
Một vấn đề quan trọng, như đã đề cập đến ở phần trước, là ta phải
khẳng định cây AVL có N nút phải có chiều cao khoảng log2(n).
Để đánh giá chính xác về chiều cao của cây AVL, ta xét bài toán: cây
AVL có chiều cao h sẽ phải có tối thiểu bao nhiêu nút ?
Gọi N(h) là số nút tối thiểu của cây AVL có chiều cao h.
Ta có N(0) = 0, N(1) = 1 và N(2) = 2.
Cây AVL có chiều cao h sẽ có 1 cây con AVL chiều cao h-1 và 1 cây
con AVL chiều cao h-2. Như vậy:
N(h) = 1 + N(h-1) + N(h-2) (1)
Ta lại có: N(h-1) > N(h-2)
Nên từ (1) suy ra:
N(h) > 2N(h-2)
N(h) > 22N(h-4)
…
N(h) > 2iN(h-2i)
i =h/2
N(h)>2h/2
h < 2log2(N(h))
Như vậy, cây AVL có chiều cao O(log2(n)).
Ví dụ: cây AVL tối thiểu có chiều cao h=4

3

2.4. Cấu trúc dữ liệu cho cây AVL
Chỉ số cân bằng của một nút: Chỉ số cân bằng của một nút là hiệu của
chiều cao cây con phải và cây con trái của nó.
Đối với một cây cân bằng, chỉ số cân bằng (CSCB) của mỗi nút chỉ ...
CÂY CÂN BẰNG
1.CÂY NHỊ PHÂN CÂN BẰNG HOÀN TOÀN
1.1. Định nghĩa
Cây cân bằng hoàn toàn cây nhị phân tìm kiếm tại mỗi nút của
nó, số nút của cây con trái chênh lệch không quá một so với số nút của cây
con phải.
1.2. Đánh giá
Một cây rất khó đạt được trạng thái cân bằng hoàn toàn và cũng rất dễ
mất cân bằng khi thêm hay hủy các nút trên cây thể làm cây mất cân
bằng, chi phí cân bằng lại cây cao vì phải thao tác trên toàn bộ cây.
Đối với cây cân bằng hoàn toàn, trong trường hợp xấu nhất ta chỉ
phải tìm qua log
2
N
phần tử (N là số nút trên cây).
Sau đây là ví dụ một cây cân bằng hoàn toàn (CCBHT):
CCBHT N nút chiều cao h log
2
N. Đây chính do cho
phép bảo đảm khả năng tìm kiếm nhanh trên CTDL này. Do CCBHT là một
cấu trúc kém ổn định nên trong thực tế không thể sử dụng. Nhưng ưu điểm
của lại rất quan trọng. vậy, cần đưa ra một CTDL khác đặc tính
giống CCBHT nhưng ổn định hơn.
1
Tìm hiểu AVL tree - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu AVL tree - Người đăng: Thành Nguyễn Đình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tìm hiểu AVL tree 9 10 638