Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu cách phòng chống tấn công layer2 trên nền tảng swith /router cisco

Được đăng lên bởi Anh Vu Dao
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 3988 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÁO CÁO
THUC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài: Tìm hiểu cách phòng chống tấn công
layer2 trên nền tảng swith /router cisco
+
+

DHCP spoofing
ARP poisoning

Đề tài: tìm hiểu cách phòng chống các cuốc tấn công layer2 trên switch/ cisco
1

Đề tài: tìm hiểu cách phòng chống các cuốc tấn công layer2 trên switch/ cisco
2

Nhận xét đánh giá của giáo viên hướng dẫn
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

NHAÄN XEÙT CUÛA CÔ QUAN NHAÄN SINH VIEÂN ÑEÁN THÖÏC TAÄP

GIÁM ĐỐC
VÕ ĐỖ THẮNG

Đề tài: tìm hiểu cách phòng chống các cuốc tấn công layer2 trên switch/ cisco
3

Lời cảm ơn


Để hoàn thành đề tài thực tập này, em xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến thầy
LÊ ĐÌ NH NHÂN đã tận tì nh hướng dẫn em trong suốt quá trì nh hoàn thành đề
tài thực tập này.
Em xin trân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong Trung Tâm Đào Tạo
Quản Trị Mạng Và An Ninh Mạng (ATHENA) đã tận tì nh truyền đạt kiến
thức và kinh nghiệm trong quá trì nh thực tập vừa qua. Vốn kiến thức được tiếp
thu trong quá trì nh thực tập không chỉ là nền tảng cho quá trì nh nghiên cứu đề
tài tốt nghiệp mà còn là hành trang quý báu để em bước vào đời một cách vững
chắc và tự tin.
Em cũng thầm biết ơn sự ủng hộ của gia đì nh, bạn bè – những người thân
yêu luôn là chỗ dựa vững chắc cho em.
Cuối cùng em xin chúc quý thầy, cô và gia đì nh dồi dào sức khỏe và
thành công trong sự nghiệp cao quý.
Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 3 năm 2011
Sinh viên thƣc hiện
Nguyễn Văn Trung - 0911020259

Đề tài: tìm hiểu cách phòng chống các cuốc tấn công layer2 trên switch/ cisco
4

Mục Lục
LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................................... 6

PHẦN I. TỔ...
Đề tà i: tm hiu cch phng chống cc cuốc tn công layer2 trên switch/ cisco
1
z
BO CO
THƢ̣ C TẬ P TỐ T NGHIỆ P
Đề tà i: Tm h̉ u cá ch phò ng chố ng tấ n công
layer2 trên nề n tả ng swith /router cisco
+ DHCP spoofing
+ ARP poisoning
Tìm hiểu cách phòng chống tấn công layer2 trên nền tảng swith /router cisco - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu cách phòng chống tấn công layer2 trên nền tảng swith /router cisco - Người đăng: Anh Vu Dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Tìm hiểu cách phòng chống tấn công layer2 trên nền tảng swith /router cisco 9 10 854