Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU CHUẨN CMMi – Capability Maturity Model Integration

Được đăng lên bởi thamvt91-gmail-com
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1820 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tìm hiểu tiêu chuẩn CMMi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BTL THỰC TẬP CƠ SỞ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ
PHẦN MỀM
Giáo Viên Hướng Dẫn:

Sinh Viên Thực Hiện:

Đỗ Anh Tuấn

Phạm Thị Ngân
Vũ Thị Thắm
Đặng Minh Tuấn

Đề tài: TÌM HIỂU CHUẨN CMMi – Capability Maturity Model
Integration

Công nghệ phần mềm K54

Page 1

Tìm hiểu tiêu chuẩn CMMi

LỜI NÓI ĐẦU
Với nhu cầu ngày càng gia tăng về số lượng và chất lượng và chất lượng của
phần mềm máy tính để phục vụ cho các nghiệp vụ đa dạng trong cuộc sống hiện
đại, việc sản xuất phần mềm rất lớn mạnh trong những năm gần đây. Cụ thể là
tại Việt Nam, nhà nước đã có nhiều chính sách ưu tiên cũng như đầu tư hỗ trợ
phát triển công nghệ phần mềm. Rất nhiều công ty làm phần mềm có quy mô
lớn quy mô nhỏ đã được thành lập, hoạt động và đã đạt được những thành công
bước đầu. Tuy nhiên, cái khó là làm thế nào để các công ty phần mềm nâng cao
tính chuyên nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng của các phần mềm được sản xuất
cũng như bảo đảm việc giao nộp đúng hạn định?
Việc quan tâm nghiên cứu đến chuẩn và các mô hình đánh giá năng lực sản
xuất phần mềm nhằm nâng cao, đảm bảo hiệu quả cũng như chất lượng sản
phẩm phần mềm của các công ty và doanh nghiệp phần mềm trong việc nâng
cao tính chuyên nghiệp của mình. CMMi (Capability Maturity Model
Integration) là một mô hình được sử dụng thông dụng nhất hiện nay để đánh giá
năng lực trưởng thành của một công ty sản xuất phần mềm.
Nhằm có kiến thức cơ bản về việc cải tiến và nâng cao chất lượng của quy
trình sản xuất phần mềm, nhóm chúng em đã chọn đề tài Tìm hiểu mô hình
chuẩn CMMi để làm đề tài tìm hiểu cho môn học Thực tập cơ sở chuyên ngành
công nghệ phần mềm. Chúng em xin chân thành cảm ơn tới các thầy cô trong bộ
môn Công nghệ Phần mềm, đặc biệt là thầy Đỗ Anh Tuấn đã hướng dẫn, giúp
đỡ chúng em rất nhiều trong việc lựa chọn và thực hiện đề tài này.
Dù nhóm chúng em đã có rất nhiều nỗ lực trong quá trình thu thập tài liệu và
tìm hiểu nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót và khiếm khuyết ngoài ý
muốn. Chúng em rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của các
thầy các cô cùng toàn thể các bạn để đề tài của nhóm chúng em được hoàn thiện
hơn.
Xin chân thành cảm ơn mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ, đóng góp của thầy cô, các
bạn!

Công nghệ phần mềm K54

Page 2

Tìm hiểu tiêu chuẩn CMMi

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM
I.

Đặng Minh Tuấn

A. Tìm hiểu chung:
1. Khái niệm về mô hình CMMi?
2. Nguồn gốc hình thành mô hình CMMi?
3. CMMi được dùng để làm gì? Lợi ích của CMMi
4. Các level...
Tìm hiểu tiêu chuẩn CMMi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BTL THỰC TẬP CƠ SỞ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ
PHẦN MỀM
Đề tài: TÌM HIỂU CHUẨN CMMi – Capability Maturity Model
Integration
Công nghệ phần mềm K54 Page 1
Sinh Viên Thực Hiện:
Phạm Thị Ngân
Vũ Thị Thắm
Đặng Minh Tuấn
Giáo Viên Hướng Dẫn:
Đỗ Anh Tuấn
TÌM HIỂU CHUẨN CMMi – Capability Maturity Model Integration - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU CHUẨN CMMi – Capability Maturity Model Integration - Người đăng: thamvt91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
TÌM HIỂU CHUẨN CMMi – Capability Maturity Model Integration 9 10 247