Ktl-icon-tai-lieu

tìm hiểu cmmi

Được đăng lên bởi Tea Yang
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CMMI là gì?
CMMI viết tắt cho Capability Maturity Model Integration - Mô hình trưởng
thành năng lực tích hợp - và là khuôn khổ cho cải tiến qui trình phần mềm. Nó dựa
trên khái niệm về các thực hành tốt nhất về kĩ nghệ phần mềm và giải thích kỉ luật mà
các công ty có thể dùng để cải tiến các qui trình của họ.
Mô hình CMMI là một khung các giải pháp tối ưu cho quá trình sản xuất phần
mềm. Phiên bản CMMI-DEV hiện nay (CMMI cho chuyên viên phát triển), mô tả
những giải pháp tốt nhất trong quá trình kiểm soát, đo lường và kiểm tra các quy trình
phát triển phần mềm. Mô hình CMMI không tập trung mô tả chính các quá trình mà
chỉ mô tả đặc điểm của các quá trình hiệu quả, vì vậy mô hình CMMI đưa ra chỉ dẫn
cho các công ty để họ có thể tự mình phát triển hoặc điều chỉnh chính các quá trình
của họ.
Mô hình CMMI được mô tả trên trang web chính thức CMMI website: Dự án
CMMI là một nỗ lực chung nhằm cung cấp các mô hình để cải thiện nâng cấp các sản
phẩm và quy trình. Trọng tâm chính của dự án là tập trung xây dựng các công cụ hỗ
trợ việc cải thiện các quy trình dùng để phát triển và ổn định các hệ thống và sản
phẩm. Kết quả của dự án CMMI là một bộ các sản phẩm cung cấp một phương pháp
tiếp cận tích hợp trên toàn doanh nghiệp để cải thiện các quy trình sản xuất mà vẫn có
thể giảm bớt nhân công dư thừa, độ phức tạp, và chi phí từ việc sử dụng các mô hình
CMM (quy trình quản lý sản xuất phẩn mềm) riêng lẻ và nhiều mô hình CMM.

CMMI bắt nguồn từ đâu?
CMMI là phiên bản kế tiếp của CMM. Cả CMM và CMMI đều được Viện kỹ
nghệ phần mềm Mỹ SEI tại trường Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, PA phát
triển. CMM đã có mặt từ cuối những năm 80 và một thập kỷ sau nó bị CMMI thay
thế. Năm 2000 CMMI phiên bản 1.02 được đưa ra thị trường. Phiên bản mới nhất
hiện nay CMMI 1.2 được trình làng vào tháng 8 năm 2006.
Đôi nét về lịch sử Do cấu trúc của CMMI được thừa hưởng rất nhiều từ CMM,
chúng ta hãy xem xét lí do và nguồn gốc để có thể hiểu được cả hai mô hình này có ý
nghĩa
như
thế
nào.
CMM là kết quả của một nghiên cứu được không quân Mỹ tài trợ, nghiên cứu
này được coi là một phương pháp đánh giá khách quan công việc của các nhà thầu
phụ về phần mềm. Bộ Quốc Phòng Mỹ cũng quan tâm tới việc chi phí phát triển phần
mềm đang leo thang và các vấn đề liên quan đến chất lượng của các phần mềm nên
đã thành lập viện SEI vào đầu những năm 80, và bắt đầu nghiên cứu mô hình CMM
vào
năm
1988.
Ban đầu, mô hình CMM được sử dụng như một công cụ để đánh giá khả năng
của các nhà thầu chính phủ khi h...
CMMI là gì?
CMMI viết tắt cho Capability Maturity Model Integration - nh trưởng
thành năng lực tích hợp - là khuôn khổ cho cải tiến qui trình phần mm. Nó dựa
trên khái niệm về các thực hành tốt nhất về kĩ nghệ phần mềm và giải thích kỉ luật mà
các công ty có thể dùng để cải tiến các qui trình của họ.
Mô hình CMMI là một khung các giải pháp tối ưu cho quá trình sản xuất phần
mềm. Phiên bản CMMI-DEV hiện nay (CMMI cho chuyên viên phát triển), tả
những giải pháp tốt nhất trong quá trình kiểm soát, đo lường và kim tra các quy trình
phát triển phần mềm. Mô hình CMMI không tập trungt chính các quá trình
chỉtđặc điểm của các quá trình hiệu quả, vì vậy nh CMMI đưa ra chỉ dẫn
cho các công ty để họ có thể tự mình phát triển hoặc điều chỉnh chính các quá trình
của họ.
nh CMMI được mô tả trên trang web chính thức CMMI website: Dự án
CMMI là một nỗ lực chung nhằm cung cấp các mô hình để cải thiện nâng cấp các sản
phẩmquy trình. Trọng tâm chính của dự án là tập trung xây dựng các công cụ hỗ
trợ việc cải thiện các quy trình dùng để phát triển ổn định các hệ thống sản
phẩm. Kết quả của dán CMMI là một bộ các sản phẩm cung cấp một phương pháp
tiếp cận tích hợp trên toàn doanh nghiệp để cải thiện các quy trình sản xuất mà vẫn có
thể giảm bớt nhân công dư thừa, độ phức tạp, và chi phí từ việc sdụng các mô hình
CMM (quy trình quản lý sản xuất phẩn mềm) riêng lẻ và nhiều mô hình CMM.
CMMI bắt nguồn từ đâu?
CMMI là phiên bản kế tiếp của CMM. Cả CMM và CMMI đều được Viện kỹ
nghệ phần mềm Mỹ SEI tại trường Đại học Carnegie Mellon Pittsburgh, PA phát
triển. CMM đã có mặt t cuối những năm 80 một thập kỷ sau bị CMMI thay
thế. Năm 2000 CMMI phiên bản 1.02 được đưa ra thị trường. Phiên bản mới nhất
hiện nay CMMI 1.2 được trình làng vào tháng 8 năm 2006.
Đôi nét về lịch sử Do cấu trúc của CMMI được thừa hưởng rất nhiều từ CMM,
chúng ta hãy xem xét lí do và nguồn gốc để có thể hiu được cả hai mô nh này có ý
nghĩa như thế nào.
CMM là kết quả của một nghiên cứu được không quân Mtài trợ, nghiên cứu
này được coi là một phương pháp đánh giá khách quan công vic của các nhà thầu
phụ về phần mềm. Bộ Quốc Phòng Mỹ cũng quan tâm tới việc chi phí phát triển phần
mềm đang leo thang và các vấn đề liên quan đến chất lượng của các phần mềm nên
đã thành lập viện SEI vào đầu những năm 80, bắt đầu nghiên cứunh CMM
vào năm 1988.
Ban đầu, mô nh CMM được sử dụng như một công cụ để đánh giá khả năng
của các nhà thầu chính phủ khi họ tiến hành một dự án phần mềm theo hợp đồng. Mặc
tìm hiểu cmmi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tìm hiểu cmmi - Người đăng: Tea Yang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
tìm hiểu cmmi 9 10 230