Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu hệ thống Scada trong hệ thống thông tin điện lực

Được đăng lên bởi Long Giang
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1394 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực

GVHD : Th.s Lê Thị Trang Linh

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực tập này, chúng em luôn nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo
tận tình của Th.S Lê Thị Trang Linh, giảng viên khoa công nghệ thông tin trường Đại
học Điện lực, thầy đã giành nhiều thời gian hướng dẫn, giúp đỡ tận tình chúng em
trong quá trình thực tập.
Chúng em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo trong trường Đại
học Điện Lực và đặc biệt các thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin, những giảng
viên đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho chúng em những kiến thức, kinh nghiệm
quý báu trong suốt những năm học tập và rèn luyện ở trường Đại học Điện Lực.
Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2014
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Hữu Chu
Nguyễn Đức Long

Sinh Viên Thực Hiện :
- Nguyễn Hữu Chu
- Nguyễn Đức Long

1

Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực

GVHD : Th.s Lê Thị Trang Linh

MỤC LỤC

Sinh Viên Thực Hiện :
- Nguyễn Hữu Chu
- Nguyễn Đức Long

2

Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực

GVHD : Th.s Lê Thị Trang Linh

DANH MỤC BẢNG

Sinh Viên Thực Hiện :
- Nguyễn Hữu Chu
- Nguyễn Đức Long

3

Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực

GVHD : Th.s Lê Thị Trang Linh

DANH MỤC BẢNG

Sinh Viên Thực Hiện :
- Nguyễn Hữu Chu
- Nguyễn Đức Long

4

Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực

GVHD : Th.s Lê Thị Trang Linh

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Từ viết tắt
HTĐ
HTTT
SCADA
MTU
RTU
EMP
EMS
TPS
MIS
DSS
EIS
B-N

Sinh Viên Thực Hiện :
- Nguyễn Hữu Chu
- Nguyễn Đức Long

Mô tả
Hệ thống điện
Hệ thống thông tin
Supervisory Control And Data Acquisition
Master Terminal Unit
Remote Terminal Unit
Energy Management Platform
Energy Management System
Hệ thống xử lý giao dịch - Transaction processing
system
Hệ thống thông tin quản lý - Management information
system
Hệ thống hỗ trợ quyết định - Decision support system
Hệ thống thông tin điều hành - Excutive information
system
Bắc - Nam

5

Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực

GVHD : Th.s Lê Thị Trang Linh

LỜI MỞ ĐẦU
Khác với các ngành công nghiệp khác, việc sản xuất, truyền tải và sử dụng điện
năng xảy ra một cách đồng thời. Hệ thống điện (HTĐ) là một thể thống nhất, có thể
trải dài và bao trùm cả một vùng rộng lớn, có rất nhiều phần tử. Bất cứ một thay đổi
hay một sự cố xảy ra trên một phần tử nào đó đều ảnh hưởng ít nhiều toàn bộ hệ thống.
Tuy vậy, các phần tử của HTĐ thường nằm phân tán. Các nhà máy thường được xây
dựng ở những nơi có nguồn năng lượng sơ cấp dồi dào, trong khi đó các phụ tải
thường tập tru...
Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực GVHD : Th.s Lê Thị Trang Linh
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực tập này, chúng em luôn nhận đưc sự hướng dẫn, chỉ bảo
tận tình của Th.SThị Trang Linh, giảng viên khoa công nghệ thông tin trường Đại
học Điện lực, thầy đã giành nhiều thời gian hướng dẫn, giúp đỡ tận tình chúng em
trong quá trình thực tập.
Chúng em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới các thầy giáo trong trường Đại
học Điện Lực và đặc biệt các thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin, những giảng
viên đã tận tình giảng dạy truyền đạt cho chúng em những kiến thức, kinh nghiệm
quý báu trong suốt những năm học tập và rèn luyện ở trường Đại học Điện Lực.
Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2014
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Hữu Chu
Nguyễn Đức Long
Sinh Viên Thực Hiện :
- Nguyễn Hữu Chu
- Nguyễn Đức Long 1
Tìm hiểu hệ thống Scada trong hệ thống thông tin điện lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu hệ thống Scada trong hệ thống thông tin điện lực - Người đăng: Long Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Tìm hiểu hệ thống Scada trong hệ thống thông tin điện lực 9 10 415