Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu ipv4

Được đăng lên bởi Lan Anh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục Lục
LỜI NÓI ĐẦU.....................................................................................................................1
I. KHÁI NIỆM VÀ MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ IP...........................................................3
1. Khái niệm.....................................................................................................................3
2. IP tĩnh và IP động........................................................................................................3
3.Quản lý địa chỉ IP ở các cấp độ mạng..........................................................................4
4. Dùng chung IP trên Internet........................................................................................5
II. CẤU TRÚC VÀ PHÂN LỚP ĐỊA CHỈ IPV4................................................................5
1.Cấu trúc địa chỉ IPv4....................................................................................................5
2.Phân lớp địa chỉ............................................................................................................6
3. Khuôn dạng địa chỉ IP.................................................................................................9
a, Địa chỉ lớp A:.........................................................................................................10
b, Địa chỉ lớp B:.........................................................................................................11
c.Địa chỉ Lớp C: Tổng quát chung:..........................................................................14
III. MẠNG CON (SUBNET) VÀ PHÂN CHIA MẠNG CON DẠNG VLSM................15
1. Sự cần thiết phân chia thành mạng con.....................................................................15
2. Lợi ích của phân chia mạng thành mạng con............................................................16
3. Phương pháp phân chia mạng con.............................................................................16
4. Ví Dụ.........................................................................................................................16

LỜI NÓI ĐẦU
Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, kèm theo đó là hàng loạt những hệ thống, phần
mềm hữu ích. Trong đó, Internet chiếm giữ một vai trò hết sức quan trọng. Thông qua
Internet, chúng ta có thể trao đổi, chia sẻ, truy xuất và tìm kiếm những thông tin cần thiết.
Internet tác động sâu sắc vào xã hội, cuộc sống của chúng ta, là một phương tiện cần thiết
như điện thoại hay ti vi....
Mục Lục
LỜI NÓI ĐẦU.....................................................................................................................1
I. KHÁI NIỆM VÀ MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ IP...........................................................3
1. Khái niệm.....................................................................................................................3
2. IP tĩnh và IP động........................................................................................................3
3.Quản lý địa chỉ IP ở các cấp độ mạng..........................................................................4
4. Dùng chung IP trên Internet........................................................................................5
II. CẤU TRÚC VÀ PHÂN LỚP ĐỊA CHỈ IPV4................................................................5
1.Cấu trúc địa chỉ IPv4....................................................................................................5
2.Phân lớp địa chỉ............................................................................................................6
3. Khuôn dạng địa chỉ IP.................................................................................................9
a, Địa chỉ lớp A:.........................................................................................................10
b, Địa chỉ lớp B:.........................................................................................................11
c.Địa chỉ Lớp C: Tổng quát chung:..........................................................................14
III. MẠNG CON (SUBNET) VÀ PHÂN CHIA MẠNG CON DẠNG VLSM................15
1. Sự cần thiết phân chia thành mạng con.....................................................................15
2. Lợi ích của phân chia mạng thành mạng con............................................................16
3. Phương pháp phân chia mạng con.............................................................................16
4. Ví Dụ.........................................................................................................................16
LỜI NÓI ĐẦU
Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, kèm theo đó là hàng loạt những hệ thống, phần
mềm hữu ích. Trong đó, Internet chiếm giữ một vai trò hết sức quan trọng. Thông qua
Internet, chúng ta có thể trao đổi, chia sẻ, truy xuất và tìm kiếm những thông tin cần thiết.
Internet tác động sâu sắc vào xã hội, cuộc sống của chúng ta, là một phương tiện cần thiết
như điện thoại hay ti vi..., nhưng ở một mức độ bao quát hơn.
Chỉ với một máy tính kết nối Internet, chúng ta có thể vào một thế giới có tầm nhìn rộng
hơn và có thể làm rất nhiều thứ như: trao đổi, viết thư, đọc báo, xem bản tin, giải trí, tra
cứu...Internet còn gọi Net - là mạng máy tính lớn nhất thế giới, hoặc chính xác hơn là
mạng của các mạng, tức bao gồm nhiều mạng máy tính được nối lại với nhau. Một số
mạng máy tính bao gồm một máy tính trung tâm (còn gọi là máy chủ hay máy phục vụ)
và nhiều máy khác (còn gọi là máy khách hàng hay trạm làm việc) nối vào nó. Một khi đã
được kết nối vào Internet, máy tính của chúng ta sẽ là một trong số hàng chục triệu thành
viên của mạng khổng lồ này.
Với số lượng máy tính khổng lồ như thế, để có thể kết nối và trao đổi với nhau mà không
bị xung đột hay thất lạc thông tin thì phải có hệ thống quản lí và cơ chế quản lí thích hợp,
đồng thời mỗi máy phải có một định danh để phân biệt.
Để giải quyết vấn đề này, Trung tâm thông tin mạng
- Network Information Center (NIC) đã được thành lập. Trung tâm này chủ trì quy
hoạch phân phối, quản lí địa chỉ mạng (Net ID) và số hiệu mạng (ASN) ở cấp quốc gia,
quản lí tên miền cấp quốc gia. Còn địa chỉ máy chủ trên mạng đó (Host ID) do các tổ
chức Internet của từng quốc gia một tự phân phối.
Từ đây, Trung tâm Internet của quốc gia sẽ phân chia thành các mạng con khác. Từ các
mạng con, các máy tính trạm được định danh để phân biệt gọi là địa chỉ IP(International
Protocol) và địa chỉ này là duy nhất cho mỗi máy tính khi kết nối vào mạng IPv4
Tìm hiểu ipv4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu ipv4 - Người đăng: Lan Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tìm hiểu ipv4 9 10 179