Ktl-icon-tai-lieu

TÌm hiểu Microsoft Powerpoint 2007

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2963 lần   |   Lượt tải: 12 lần
GIÁO TRÌNH

Tìm hiểu Microsoft Office 2007
Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007
LÊ VĂN HIẾU

2009

VIỆT NAM

Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3:Tìm hiểu MS Powerpoint 2007
MỤC LỤC
PHẦN I: CÁCH TẠO BÀI THUYẾT TRÌNH ĐƠN GIẢN.......................................... 5
1. Làm quen nhanh với PowerPoint 2007 ................................................................... 5
a. Làm quen với giao diện mới, Ribbon .................................................................. 5
b. Tìm hiểu về thư viện (Gallery) ............................................................................ 6
c. Khám phá những chức năng khác không hiện trên Ribbon ................................. 6
d. Sử dụng Quick Access Toolbar ........................................................................... 7
e. Thay đổi góc nhìn cho bài thuyết trình ................................................................ 7
f. Phím tắt của PowerPoint 2007 ............................................................................. 7
2. Các thao tác cơ bản ................................................................................................. 8
a. Tìm hiểu về workspace (không gian làm việc) .................................................... 9
b. Thêm slide mới vào bài thuyết trình .................................................................... 9
c. Chọn kiểu dàn trang (layout) cho slide .............................................................. 10
d. Nhập nội dung văn bản vào slide ....................................................................... 10
e. Chèn slide từ một bài thuyết trình khác ............................................................. 11
f. Tạo ra những ghi chú cho người thuyết trình (speaker notes) ........................... 12
g. Các mẫu thiết kế theo chủ đề (Themes)............................................................. 12
h. Các mẫu thiết kế theo chủ đề (Themes)............................................................. 13
i. Cách chèn hình ảnh hoặc những thành phần khác.............................................. 13
j. Cách chèn hình ảnh hoặc những thành phần khác bằng Tab Insert ................... 14
k. Chỉnh sửa slide ................................................................................................... 15
l. Sắp xếp nội dung slide ........................................................................................ 15
PHẦN II: CÁCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ VÀ BẢNG BIỂU ......................... 17
1. Sử dụ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
TÌm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 9 10 441