Ktl-icon-tai-lieu

tìm hiểu về AON

Được đăng lên bởi Đông Nguyễn
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 991 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hiện tại việc dùng Internet cáp quang đã khá phổ biến ở
Việt Nam, bài viết trình bày một vài đặc điểm của hai công
nghệ chính trên cáp quang là AON và PON.
Việc không ngừng phát triển của các
dịch vụ trực tuyến như Game, HDTV...
đã khiến nhu cầu băng thông của
người dùng ngày càng tăng, tốc độ trên
cáp đồng truyền thống trong tương lai
chắc chắn sẽ không thể đáp ứng. Chính
vì vậy, trong tương lai, không chỉ
doanh nghiệp cần tốc độ của cáp quang mà cả người dùng
gia đình cũng sẽ cần, nhất là khi giá thành ngày càng rẻ
hơn.
AON (Active Optical Network - mạng cáp quang chủ động)
là kiến trúc mạng điểm - điểm (point to point); thông thường
mỗi thuê bao có một đường cáp quang riêng chạy từ thiết bị
trung tâm (Access Node) đến thuê bao (FTTH – Fiber to the
Home) như hình 1.
AON có nhiều ưu điểm như: tầm kéo dây xa (lên đến 70km
mà không cần bộ lặp (repeater)), tính bảo mật cao (do việc
can thiệp nghe lén (eavesdropping) trên đường
truyền gần như là không thể), dễ dàng nâng cấp
băng thông thuê bao khi cần, dễ xác định lỗi…
Tuy nhiên, công nghệ AON cũng có khuyết điểm
là chi phí cao do: việc vận hành các thiết bị trên
đường truyền đều cần nguồn cung cấp, mỗi thuê bao là một
sợi quang riêng, cần nhiều không gian chứa cáp …

Ngoài mô hình trên, trong thực tế tùy
vào nhu cầu băng thông thuê bao, các
nhà cung cấp cũng kết hợp cáp quang
với cáp đồng để giảm chi phí, cụ thể
như cáp quang chạy từ Access Node tới
tổng đài DSLAM và từ DSLAM cung
cấp các dịch vụ truy cập băng rộng phổ
biến như ADSL2+, VDSL2 … (Hình 2)
PON (Passive Optical Network) là kiến
trúc mạng điểm - nhiều điểm (point to
multipoint). Để giảm chi phí trên mỗi thuê bao, đường
truyền chính sẽ đi từ thiết bị trung tâm OLT (Optical Line
Termination) qua một thiết bị chia tín hiệu (Splitter) và từ
thiết bị này mới kéo đến nhiều người dùng (có thể chia từ 32
– 64 thuê bao). Splitter không cần nguồn cung cấp, có thể
đặt bất kỳ đâu nên nếu triển khai cho nhiều thuê bao thì chi
phí giảm đáng kể so với AON. Do Splitter không cần nguồn
nên hệ thống cũng tiết kiệm điện hơn và không gian chứa
cáp cũng ít hơn so với AON.
Tuy nhiên PON cũng có nhiều khuyết điểm như khó nâng
cấp băng thông khi thuê bao yêu cầu (do kiến trúc điểm đến
nhiều điểm sẽ ảnh hưởng đến những thuê bao khác trong
trường hợp đã dùng hết băng thông), khó xác định lỗi hơn
do 1 sợi quang chung cho nhiều người dùng, tính bảo mật
cũng không cao bằng AON (có thể bị nghe lén nếu không
mã
hóa
dữ
liệu)….
(hình
3)
Tùy vào nhu cầu băng thông thuê bao, PON c...
Hiện tại vic ng Internet p quang đã khá ph biến
Việt Nam, bài viết trình bày một i đặc điểm của hai công
ngh chính tn cáp quang là AON và PON.
Vic không ngng phát trin ca c
dịch v trc tuyến n Game, HDTV...
đã khiến nhu cầu ng thông của
ngưi ng ngày càng tăng, tc độ trên
p đồng truyn thống trong ơng lai
chc chn sẽ không thể đáp ng. Chính
vì vy, trong tương lai, kng ch
doanh nghip cần tốc độ của cáp quang c người ng
gia đình cũng sẽ cn, nhất khi giá thành ngày càng rẻ
n.
AON (Active Optical Network - mng p quang ch động)
là kiến tc mng đim - đim (point to point); thông thường
mỗi thuê bao có mt đưng cáp quang riêng chy t thiết b
trung tâm (Access Node) đến thuê bao (FTTH Fiber to the
Home) n hình 1.
AON có nhiều ưu đim như: tầm o dây xa (lên đến 70km
mà không cần bộ lặp (repeater)), nh bảo mật cao (do vic
can thip nghe n (eavesdropping) trên đường
truyn gần như không th), dễ dàng nâng cấp
băng thông thuê bao khi cần, dễ c định lỗi
Tuy nhiên, ng nghệ AON cũng khuyết đim
là chi p cao do: việc vận nh c thiết b trên
đường truyn đu cần nguồn cung cấp, mi th bao là một
sợi quang riêng, cần nhiu không gian chứa cáp
tìm hiểu về AON - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tìm hiểu về AON - Người đăng: Đông Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
tìm hiểu về AON 9 10 201