Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về các loại máy chủ điều phối web phổ biến

Được đăng lên bởi Hưng ND
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề Tài : Tìm hiểu về các loại máy chủ điều phối web phổ biến
Mục lục :
I.

Web server

1.
2.

II.

Giới thiệu về Web Server
Nguyên tắc hoạt động của web server
TÌM HIỂU VỀ PHẦN MỀM IIS

1)

Khái quát về IIS

2)

Chức năng của IIS

3)

IIS hoạt động như thế nào?

III. TÌM HIỂU VỀ PHẨN MỀM APACHE
1)
2)

Khái quát về Apache
Tính năng cơ bản

3)

Phương thức hoạt động

Nội dung :
I.

Web server

1. Giới thiệu về Web Server
Web Server là máy chủ có dung lượng lớn, tốc độ cao, được dùng để lưu trữ
thông tin như một ngân hàng dữ liệu, chứa những website đã được thiết kế cùng
với những thông tin liên quan khác. (các mã Script, các chương trình, và các file
Multimedia)
Web Server có khả năng gửi đến máy khách những trang Web thông qua môi
trường Internet (hoặc Intranet) qua giao thức HTTP - giao thức được thiết kế để
gửi các file đến trình duyệt Web (Web Browser), và các giao thức khác.
1

Tất cả các Web Server đều có một địa chỉ IP (IP Address) hoặc cũng có thể có
một Domain Name. Giả sử khi bạn đánh vào thanh Address trên trình duyệt của
bạn một dòng  sau đó gõ phím Enter bạn sẽ gửi một yêu cầu
đến một Server có Domain Name là  Server này sẽ tìm trang Web
có tên là index.htm rồi gửi nó đến trình duyệt của bạn.
Bất kỳ một máy tính nào cũng có thể trở thành một Web Server bởi việc cài
đặt lên nó một chương trình phần mềm Server Software và sau đó kết nối vào
Internet.
Khi máy tính của bạn kết nối đến một Web Server và gửi đến yêu cầu truy
cập các thông tin từ một trang Web nào đó, Web Server Software sẽ nhận yêu cầu
và gửi lại cho bạn những thông tin mà bạn mong muốn.
Giống như những phần mềm khác mà bạn đã từng cài đặt trên máy tính của mình,
Web Server Software cũng chỉ là một ứng dụng phần mềm. Nó được cài đặt, và
chạy trên máy tính dùng làm Web Server, nhờ có chương trình này mà người sử
dụng có thể truy cập đến các thông tin của trang Web từ một máy tính khác ở trên
mạng (Internet, Intranet).
Web Server Software còn có thể được tích hợp với CSDL (Database), hay
điều khiển việc kết nối vào CSDL để có thể truy cập và kết xuất thông tin từ CSDL
lên các trang Web và truyền tải chúng đến người dùng.
Server phải hoạt động liên tục 24/24 giờ, 7 ngày một tuần và 365 ngày một
năm, để phục vụ cho việc cung cấp thông tin trực tuyến. Vị trí đặt server đóng vai
trò quan trọng trong chất lượng và tốc độ lưu chuyển thông tin từ server và máy
tính truy cập.
Các vấn đề mà cần phải quan tâm khi lựa chọn một Web server để giao phó
công việc cho nó....
Đề Tài : Tìm hiểu về các loại máy chủ điều phối web phổ biến
Mục lục :
I. Web server
1. Giới thiệu về Web Server
2. Nguyên tắc hoạt động của web server
II. TÌM HIỂU VỀ PHẦN MỀM IIS
1) Khái quát về IIS
2) Chức năng của IIS
3) IIS hoạt động như thế nào?
III. TÌM HIỂU VỀ PHẨN MỀM APACHE
1) Khái quát về Apache
2) Tính năng cơ bản
3) Phương thức hoạt động
Nội dung :
I. Web server
1. Giới thiệu về Web Server
Web Server là máy chủ có dung lượng lớn, tốc độ cao, được dùng để lưu trữ
thông tin như một ngân hàng dữ liệu, chứa những website đã được thiết kế cùng
với những thông tin liên quan khác. (các mã Script, các chương trình, và các file
Multimedia)
Web Server có khả năng gửi đến máy khách những trang Web thông qua môi
trường Internet (hoặc Intranet) qua giao thức HTTP - giao thức được thiết kế để
gửi các file đến trình duyệt Web (Web Browser), và các giao thức khác.
1
Tìm hiểu về các loại máy chủ điều phối web phổ biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về các loại máy chủ điều phối web phổ biến - Người đăng: Hưng ND
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tìm hiểu về các loại máy chủ điều phối web phổ biến 9 10 728