Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về DSS và BI

Được đăng lên bởi huungan98
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1364 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA TIN HỌC QUẢN LÝ

DECISION SUPPORT SYSTEMS
& BUSSINESS INTELIGENCE
GVHD: Vũ Thị Thu Trang

BÁO CÁO TIỂU LUẬN

NHÓM 6

MÔN: HỆ THỐNG THÔNG TIN
QUẢN LÝ

Ngày 12 tháng 05 năm 2012

Thực hiện đề tài
Họ Tên

Mã SV

Phân công nhiệm vụ

Nguyễn Hữu Ngân

K104060978 Tìm hiểu DSS, Tổng hợp, Slide

Nguyễn Thị Dung

K104060944 Tìm hiểu DSS, Giải thích thuật ngữ

Phạm Phi Hùng

K104060962 Tìm hiểu quan hệ giữa BI và DSS

Lâm Hoàng Phương

K094061174 Tìm hiểu BI, Các ví dụ

Nguyễn Chu Kim Sang

K104060990 Tìm hiểu BI, Thuyết trình

Lời mở đầu
Cùng với việc phát triển kinh tế với tốc độ ngày một nhanh và sự cạnh tranh
giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt thì việc một doanh nghiệp có đứng vững
hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố cả bên trong lẫn bên ngoài. Một trong
những yếu tố quan trọng hàng đầu được đề cấp đến là là vấn đề làm sao quản lý được
dữ liệu của doanh nghiệp mình và làm thế nào để xác định mục tiêu kinh doanh, các
giải pháp hợp lý nhằm mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp. Chính vì điều đó hệ
thống hỗ trợ ra quyết định và giải pháp trí tuệ doanh nghiệp được ra đời như một xu
thế tất yếu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp từ bên trong, giúp doanh nghiệp quản lý, phân
tích dữ liệu từ đó đưa ra phương thức quản lý tốt nhất, đưa ra các chiến lượt ngắn
hạn, chiến lượt dài hạn để định vị cho doanh nghiệp của mình. Nhận biết được tầm
quan trọng đó chúng em quyết định chọn đề tài “Decision Support Systems &
Bussiness Inteligence” để tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu nhằm tích lũy kiến thức
phục vụ cho học tập và công việc sau này.
Chuyên đề được chia làm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về Decision Support Systems.
Chương 2: Tổng quan về Bussiness Inteligence
Chương 3: Mối quan hệ giữa Decision Support Systems & Bussiness
Inteligence.
Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến cô giáo Vũ Thị Thu Trang, người đã theo sát
và giúp đỡ chúng em xuyên suốt trong quá trình thực hiện đề tài. Cảm ơn các thành
viên của lớp K10406 đã đóng góp những ý kiến hết sức bổ ích để đề tài được hoàn
thiện một cách đầy đủ nhất và khách quan nhất. Mặc dù đã nổ lực rất nhiều nhưng
chuyên đề không tránh khỏi những thiếu xót, rất mong những ý kiến đóng góp từ cô
cũng như các bạn đọc!

Decision Support Systems & Bussiness Intelligence

Trang 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUANG VỀ DICISION SUPPORT SYMSTEMS.
1.1.

Thế nào là ra quyết định.

Việc đưa ra quyết định đối với một vấn đề xuất hiện trong khắp các lĩnh vực, hoạt
động của đời sống mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Từ những...
GVHD: Vũ Th Thu Trang
DECISION SUPPORT SYSTEMS
& BUSSINESS INTELIGENCE
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T - LUT
KHOA TIN HC QUN
BÁO CÁO TIU LUN
NHÓM 6
MÔN: H THNG THÔNG TIN
QUN LÝ
Ngày 12 tháng 05 năm 2012
Tìm hiểu về DSS và BI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về DSS và BI - Người đăng: huungan98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tìm hiểu về DSS và BI 9 10 935