Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về mainboard hiện đại

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm hiểu về
mainboard hiện đại

Tìm hiểu về mainboard hiện ñại
I. Chức năng của Mainboard:

ASUS Rampage III Black Edition
Mainboard gồm có các chức năng sau:
_Là bản mạch liên kết tất cả các linh kiện và thiết bị ngoại vi thành một bộ
máy thống nhất.
_ðiều khiển tốc ñộ và ñường ñi của luồng dữ liệu giữa các thiết bị.
_ðiều khiển ñiện áp cung cấp cho các linh kiện gắn trên mainboard.
_Ngoài ra Mainboard còn là linh kiện quyết ñịnh “tuổi thọ” của nguyên một
bộ máy vì chỉ có có "em nó" mới biết là "mình" có thể nâng cấp lên tới mức
nào.

Ultimatum793

1

II. Sơ ñồ khối của Mainboard:

Sơ ñồ khối của một Mainboard hiện ñại

Ultimatum793

2

III. Nguyên lý hoạt ñộng của Mainboard:
_Giữa các thiết bị thông thường có tốc ñộ truyền tải rất khác nhau, còn gọi
là tốc ñộ Bus.
_Mainboard có 2 Chipset quan trọng là Chipset cầu bắc và Chipset cầu
nam, chúng có nhiệm vụ nối các thành phần cắm vào Mainboard như giữa
CPU và RAM, giữa CPU và VGA Card, …
_Do tốc ñộ Bus giữa các linh kiện khác nhau nên chúng ñược ñưa qua
North Bridge và South Bridge ñể chỉnh lại tốc ñộ Bus nhờ ñó máy tính có
thể hoạt ñộng một cách thống nhất.
Lưu ý: Tốc ñộ Bus của CPU phải bằng hoặc lớn hơn tốc ñộ Bus của
RAM, có như vậy CPU mới nhận hết ñược RAM, nếu tốc ñộ bus của CPU
lại nhỏ hơn của RAM, vậy là bạn ñang không tận dụng ñược hết sức mạnh
của bộ máy.

Chíp này có Bus là 1066MHz

Ultimatum793

3

IV. Các thành phần trên Mainboard:
1. North Bridge và South Bridge:
_Có nhiệm vụ kết nối các thành phần trên mainboard và các thiết bị ngoại
vi bằng cách thay ñổi tốc ñộ Bus.
_Các Mainboard có Socket khác nhau thì NB Chip và SB Chip cũng khác
nhau.
_Nhiều Chipset hiện ñại ngày nay ñã có tích hợp sẵn Sound Card và
Video Card (gọi là Card onboard) trên NB và SB nên không cần phải gắn
thêm các card hỗ trợ.
_Không như những Mainboard ñời cũ, những Mainboard hiện ñại ngày
nay ñều có tản nhiệt cho Chipset.

Tản nhiệt cho South Bridge

Ultimatum793

4

Power Connectors:
_Cung cấp ñiện cho Mainboard từ PSU, có nhiều dạng cấp nguồn, thông
dụng nhất bây giờ là dạng ATX12V 2.0 ,dây chính có 24 pin (24 lỗ nhỏ),
dây phụ có 4 pin (4 lỗ nhỏ).
_Trên các mainboad ñời mới không sử dụng dây phụ 4 pin mà dùng cổng
4+4 pin ñể cung cấp thêm ñiện áp cho CPU và các Card dùng cổng PCI.
_Nếu không cắm dây phụ 4 pin hoặc 4+4 pin thì Mainboard sẽ không hoạt
ñộng.

24 Pin

4 Pin

4+4 Pin

ðể thiết lập ATI Crossfire hay SLI 3 hay 4 ways thì nhà sản xuất
khuyến cáo nên cung cấp thêm nguồn ñiện bằng cổng 4 Pin
Pheripheral (màu...
Tìm hiểu về
mainboard hiện đại
Tìm hiểu về mainboard hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về mainboard hiện đại - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tìm hiểu về mainboard hiện đại 9 10 220