Ktl-icon-tai-lieu

tìm hiểu về phần cứng

Được đăng lên bởi tuongchile-gmail-com
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Tìm hiểu về ACSII:
ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Chuẩn
mã trao đổi thông tin Hoa Kì), thường được phát âm là át-xơ-ki, là bộ kí
tựbộ mã kí tự dựa trên bảng chữ cái La Tinh được dùng trong tiếng
Anh hiện đại và các ngôn ngữ Tây Âu khác. Nó thường được dùng để
hiển thị văn bản trong máy tính và các thiết bị thông tin khác. Nó cũng
được dùng bởi các thiết bị điều khiển làm việc với văn bản.
Các chữ cái in được theo thứ tự trong ASCII là
␠!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
Cũng như các máy tính biểu diễn kí tự khác, ASCII quy định mối
tương quan giữa kiểu bit số với kí hiệu/biểu tượng trong ngôn ngữ viết,
vì vậy cho phép các thiết bị số liên lạc với nhau và xử lí, lưu trữ, trao đổi
thông tin hướng kí tự. Bảng mã kí tự ASCII, hoặc các mở rộng tương
thích, được dùng trong hầu hết các máy tính thông thường, đặc biệt
máy tính cá nhânmáy trạm làm việc. Tên MIME thường dùng cho
bảng mã này là "US-ASCII".
ASCII chính xác là mã 7-bit, tức là nó dùng kiểu bit biểu diễn với 7 số
nhị phân (thập phân từ 0 đến 127) để biểu diễn thông tin về kí tự. Vào
lúc ASCII được giới thiệu, nhiều máy tính dùng nhóm 8-bit (byte hoặc,
chuyên biệt hơn, bộ tám) làm đơn vị thông tin nhỏ nhất; bit thứ tám
thường được dùng bit chẵn-lẻ (parity) để kiểm tra lỗi trên các đường
thông tin hoặc kiểm tra chức năng đặc hiệu theo thiết bị. Các máy không
dùng chẵn-lẻ thường thiết lập bit thứ tám là zero, nhưng một số thiết bị
như máy PRIME chạy PRIMOS thiết lập bit thứ tám là một.
ASCII được công bố làm tiêu chuẩn lần đầu vào năm 1963 bởi Hiệp hội
tiêu chuẩn Hoa Kì (American Standards Association, ASA), sau này đổi
tìm hiểu về phần cứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tìm hiểu về phần cứng - Người đăng: tuongchile-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
tìm hiểu về phần cứng 9 10 88