Ktl-icon-tai-lieu

tìm kiếm thông tin

Được đăng lên bởi Kiều Dương
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
22/02/2016

TÌM KIẾM THÔNG TIN

TRÊN INTERNET

TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET
• Qui trình tìm kiếm thông tin trên internet
• Tìm kiếm thông tin theo chủ đề
• Tìm kiếm thông tin với các công cụ tìm kiếm
• Một vài “mẹo” nhỏ với Google
• Tài nguyên tham khảo

QUI TRÌNH TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET
Bắt đầu

Khái
quát
Bạn tìm thông tin khái
quát hay cụ thể

Thu hẹp chủ đề để tập trung tìm. Nghĩ
đến 1 câu hỏi mà bạn cần lời giải đáp

Cụ thể
Sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc
công cụ tìm kiếm chuyên biệt

Sử dụng thư mục web để tra những lĩnh
vực khác nhau trong một chủ đề lớn.

Lập danh sách những từ khóa, cụm từ khóa, danh từ riêng về
chủ đề đó mà bạn nghĩ sẽ tìm thấy trên trang Web.

1

22/02/2016

QUI TRÌNH TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET
Lập danh sách những từ khóa, cụm từ khóa, danh từ riêng về chủ đề đó mà
bạn nghĩ sẽ tìm thấy trên trang Web.
Gõ vào khung tìm kiếm:
- 1 hoặc vài từ then chốt
- Các cụm từ, hoặc những tên riêng trong dấu ngoặc kép
Không
Gõ thêm một số từ khóa hay cụm từ khóa hoặc bỏ bớt một số
những thuật ngữ.
Không
Có

Có

Thêm những từ bạn không muôn xuất hiện, thêm dấu trừ trước
từ đó (đôi khi thêm từ NOT vào)
Có
Lưu trang Web vào danh mục hoặc hạng mục nơi bạn đánh dấu
các trang web (hoặc vào danh mục Favorites hay Bookmarks).

TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET
Tìm kiếm chung chung, chưa biết đích danh
đối tượng cần tìm,…

Dùng một số trang web
có thư mục theo chủ đề:

• 
• 
• 
•…vv…

TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET

2

22/02/2016

TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET VỚI
“SEARCH ENGINE”
PHẢI BIẾT TÊN, TỪ KHÓA (KEY WORD)
CỦA ĐỐI TƯỢNG CẦN TÌM

Dùng một số trang Web cung cấp công
cụ tìm kiếm (SEARCH ENGINE) như:
• 
• 
• 
• …vv…

TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET VỚI “SEARCH ENGINE”Thanh địa
chỉ (URL)

Thanh nhập từ
khóa tìm kiếm

TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET VỚI GOOGLE

THUẬT TOÁN CỦA GOOGLE
Logic Boole

M NOT ( - ) N

M AND (+) N

M OR N

M AND (+) N NOT (-) P

3

22/02/2016

TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET VỚI GOOGLE

MỘT VÀI MẸO KHI DÙNG GOOGLE
ĐỀ TÀI: HOME BANKING
• TÌM CHÍNH XÁC TỪ:
Cho từ cần tìm vào giữa 2 dấu nháy kép: “xxxxxxxxx”

“home banking”

TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET VỚI GOOGLE

MỘT VÀI MẸO KHI DÙNG GOOGLE
• TÌM MỞ RỘNG: Tìm một TỪ và TƯƠNG ĐƯƠNG của nó:

Dùng ký tự

~ đặt trước từ khóa

• Home banking guide,
• Home banking introduction
• Home banking manual
•.........

TÌM KI...
22/02/2016
1
TÌM KIẾM THÔNG TIN
TRÊN INTERNET
TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET
Qui trình tìm kiếm thông tin trên internet
Tìm kiếm thông tin theo chủ đề
Tìm kiếm thông tin với các công cụ tìm kiếm
Một vài “mẹo” nhỏ với Google
Tài nguyên tham khảo
QUI TRÌNH TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET
Bắt đầu
Bạn tìm thông tin khái
quát hay cụ thể
Sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc
công cụ tìm kiếm chuyên biệt
Sử dụng thư mục web để tra những lĩnh
vực khác nhau trong một chủ đề lớn.
Thu hẹp chủ đề để tập trung tìm. Nghĩ
đến 1 câu hỏi mà bạn cần lời giải đáp
Lập danh sách những từ khóa, cụm từ khóa, danh từ riêng về
chủ đề đó mà bạn nghĩ sẽ tìm thấy trên trang Web.
Khái
quát
Cụ thể
tìm kiếm thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tìm kiếm thông tin - Người đăng: Kiều Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tìm kiếm thông tin 9 10 748