Ktl-icon-tai-lieu

Tin đại cương

Được đăng lên bởi nguyenbaduong93-gmail-com
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 1394 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG
TIN HỌC B (KHỐI KỸ THUẬT)
GV. ThS Đặng Văn Nam(0805-08)
Email: dangnam1985@gmail.com

Biên soạn và cập nhật 12/2014

NỘI DUNG
PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG
Chương 1: Máy tính và mạng máy tính

Chương 2: Hệ điều hành Windows
Chương 3: Giải bài toán bằng máy tính

-2-

NỘI DUNG
PHẦN II: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC
Chương 4: Tổng quan về lập trình VB
Chương 5: Biểu mẫu và một số điều khiển thông dụng
Chương 6: Các thành phần cơ bản của VB.
Chương 7: Các lệnh điều khiển.

Chương 8: Chương trình con
Chương 9: Quản lý tệp

-3-

PHẦN I – KIẾN THỨC CHUNG
Chương 1: Máy tính và mạng máy tính

-4-

1. Máy tính điện tử
1.1. Khái niệm và phân loại.
A. Khái niệm

Là thiết bị điện tử có khả năng lưu trữ và xử lý thông tin

với tốc độ nhanh, chính xác theo các chương trình được lập
trình sẵn.

-5-

1. Máy tính điện tử
Phần cứng: Là các đối tượng hữu hình,
nói đến cấu tạo của máy tính về mặt vật lý,
bao gồm toàn bộ các thiết bị và linh kiện
điện tử cấu thành nên máy tính .

Phần mềm: Là các đối tượng vô hình, bao
gồm các chương trình và dữ liệu giúp người
sử dụng thực hiện một công việc nào đó

-6-

1. Máy tính điện tử
Quy trình làm việc của Máy tính:


Nhập thông tin vào (Input)



Xử lý thông tin theo chương trình (Process)



Đưa thông tin ra (Output)

-7-

1. Máy tính điện tử
B. Phân loại
Tính năng kỹ thuật (tốc độ, dung lượng lưu trữ),
kích cỡ, số người dùng…phân thành các loại sau:
 Máy vi tính (Micro Computer): máy tính cá nhân (PC –

Personal Computer)


Máy tính nhỏ (Mini Computer)



Máy tính lớn (Mainframe Computer).



Siêu máy tính (Super Computer)

-8-

1. Máy tính điện tử

Máy tính cá nhân
PC

-9-

1. Máy tính điện tử

1.Tianha-2 (Trung quốc)

2.Titan (Hoa kỳ)

Siêu máy tính
(Super Computer)

3.Sequoia (Hoa kỳ)

4.K Computer (Nhật) -10-

1. Máy tính điện tử

-11-

1. Máy tính điện tử
1.2. Lịch sử phát triển của máy vi tính
a. Thế hệ máy tính thứ nhất 1940 – 1955 (Sử dụng bóng đèn điện tử)

-12-

1. Máy tính điện tử
a. Thế hệ máy tính thứ nhất 1940 – 1955 (Sử dụng bóng đèn điện tử)

-13-

1. Máy tính điện tử
b. Thế hệ máy tính thứ hai 1956 – 1965 (Sử dụng transistor)

-14-

1. Máy tính điện tử
b. Thế hệ máy tính thứ hai 1956 – 1965 (Sử dụng transistor)

-15-

1. Máy tính điện tử
c. Thế hệ máy tính thứ ba 1966 – 1980 (Sử dụng mạch tích hợp IC)

-16-

1. Máy tính điện tử
d. Thế hệ máy tính thứ tư 1981 – nay (Sử dụng mạch tích hợp VLSI)

-17-

1. Máy tính điện tử
1.3. Cấu tạo máy vi tính

Màn hình: …

Hộp máy: …

Chuột, bàn phím: ...
Biên soạn và cập nhật 12/2014
GV. ThS Đặng Văn Nam(0805-08)
Email: dangnam1985@gmail.com
BÀI GIẢNG
TIN HỌC B (KHỐI KỸ THUẬT)
Tin đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin đại cương - Người đăng: nguyenbaduong93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Tin đại cương 9 10 382