Ktl-icon-tai-lieu

Tin học căn bản

Được đăng lên bởi nguyenxuannghia
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KHOA HỌC
----- oOo -----

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC

TIN HỌC CĂN BẢN
MSMH: TH016

Biên soạn: - ThS. Đỗ Thanh Liên Ngân
- Ks. Hồ Văn Tú

- LƯU HÀNH NỘI BỘ - 2005 -

LỜI NÓI ĐẦU

LỜI NÓI ĐẦU

Tin học là một nội dung quan trọng trong chương trình giáo dục đại cương ở bậc
Đại học, và là môn học bắt buộc đối với tất cả sinh viên trong các trường Đại học ở Việt
Nam chính thức từ năm 1992. Từ nhiều năm nay, môn học này được giảng dạy hầu hết
trường Đại học và Cao đẳng ở nước ta với những mức độ khác nhau, và cũng có nhiều
sách, giáo trình Tin học khác nhau do nhiều tác giả biên soạn. Do sự phát triển nhanh
chóng của ngành Tin học và yêu cầu đổi mới trong chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục
và Đào tạo, chúng tôi đã biên soạn bài giảng môn học TIN HỌC CĂN BẢN cho tất cả
sinh viên các ngành ở bậc đại học với mục đích giúp cho sinh viên có được một tài liệu học
tập cần thiết cho môn học này và cũng để đáp ứng phần nào nhu cầu ngày càng cao về tư
liệu dạy và học Tin học.
Khi biên soạn chúng tôi cũng đã tham khảo nhiều giáo trình của một số trường Đại
học hoặc được viết lại từ một số sách. Do không có điều kiện tiếp xúc, trao đổi để xin phép
việc trích dẫn của các tác giả, mong quí vị vui lòng miễn chấp.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn các đồng nghiệp ở Bộ môn Tin học - Khoa Khoa
học đã tạo rất nhiều điều kiện về tài liệu và phương tiện cho chúng tôi hoàn thành giáo
trình này.
Dù có nhiều cố gắng nhưng chúng tôi vẫn không thể tránh được những sai sót. Rất
mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp, các em sinh viên và các đọc giả để
chất lượng giáo trình ngày càng hoàn thiện.

Nhóm tác giả

Giáo trình Tin học căn bản

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Bài giảng môn học TIN HỌC CĂN BẢN (MSMH: TH016) dùng để giảng dạy cho
sinh viên tất cả các ngành. Môn học này có 3 tín chỉ (tương đương 45 tiết chuẩn), được
giảng dạy đồng thời với phần thực hành (Giáo trình thực hành Tin học căn bản – TH017)
gồm 60 tiết thực hành tại phòng máy tính. Bài giảng được biên soạn dựa vào hướng dẫn
của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề cương biên soạn giáo trình nhằm nâng cao khả năng sử
dụng vi tính cho sinh viên theo tinh thần "Chương trình phát triển và ứng dụng Công nghệ
thông tin" được tổ chức từ ngày 10/10/2003 tại trường Đại học Cần Thơ.
Tuy nhiên, trên thực tế có một số khác biệt về điều kiện địa lý và xã hội ở đồng bằng
sông Cửu Long so với một số khu vực khác; ví dụ như trong một lớp, mặt bằng hiểu biết
cơ bản về máy tính của sinh...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
KHOA KHOA HC
----- oOo -----
GIÁO TRÌNH MÔN HC
TIN HC CĂN BN
MSMH: TH016
Biên son: - ThS. Đỗ Thanh Liên Ngân
- Ks. H Văn Tú
- LƯU HÀNH NI B -
- 2005 -
Tin học căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học căn bản - Người đăng: nguyenxuannghia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Tin học căn bản 9 10 185