Ktl-icon-tai-lieu

tin học cơ bản

Được đăng lên bởi Tâm
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
< 38 – 3112420289>
Họ và tên: PHAN QUANG TÂM
Mã lớp: DTN1125 Buổi: C5 – Phòng: C203 Trường: SGU
Tên môn: Hệ thống thông tin ngân hàng
Bài tập số 2: E-payment
Tên 2 dịch vụ chọn: thanh toán bằng thẻ tín dụng,
thanh toán bằng Séc

I.

Khái niệm và hạn chế của thanh toán trực tuyến
1. Khái niệm thanh toán trực tuyến:

Thanh toán trực tuyến hay còn gọi là thanh toán điện tử ( electronic
payment) là việc thanh toán tiền thông qua các thông điệp điện tử
(electronic message), các thông điệp này thực hiện việc tự động
chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác.
Thanh toán điện tử được sử dụng phổ biến trên mạng là hình th ức
thanh toán bằng thẻ tín dụng. Để sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử
bạn cần phải có một Thương khoản (Merchant Account) và một
Payment Gateway.

Hạn chế của thanh toán trực tiếp:
 Thiếu sự tương tác cá nhân.
 Do yếu tố phi vật chất: nhìn thấy hình ảnh sản phẩm có phẩm giá cao
hơn là ngoài đời thực. Khi mua sắm trực tiếp thì có thể liên lạc, cảm
thấy hoặc cảm nhận bằng những giác quan khác nhau, nhƣng đối với
mua sắm trực tiếp bạn chỉ có thể xem qua catalog sản phẩm 3D.
 Một yếu tố nữa là phí vận chuyển. Nếu phí vận chuyển cao hơn giá
thành sản phẩm thì mua sắm trực tiếp không còn hấp dẫn đối với người
khác nữa.
 Tính bảo mật của hệ thống thanh toán trực tiếp.
 Tâm lý của khách hàng chƣa tin tƣởng vào hệ thống thanh toán trực
tiếp.
 Hạn chế trong thủ tục đăng kí và thanh toán trực tiếp.
3. Một số lợi ích của dịch vụ E-Payment:
 Một số lợi ích đối với ngân hàng
 Đa dạng hoá dịch vụ và sản phẩm: mobile-banking, homebanking, internet-banking,...
 Giảm chi phí tăng hiệu quả kinh doanh: chi phí giao d ịch, chi
phí văn phòng, chi phí nhân công, mở rộng thị tr ường nh ờ
môi trường Internet…
 Tăng sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
 Một số lợi ích đối với khách hàng.
 Khách hàng có thể tiết kiệm được chi phí.
 Khách hàng tiết kiệm thời gian.
 Thông tin liên lạc với ngân hàng nhanh h ơn và hiệu quả h ơn.
2.

II.

CÁC DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
PHỔ BIỂN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

5 Phương pháp thanh toán trực tuyến phổ biến trong giao dịch thƣơng
mại điện tử, đó là: Thẻ tín dụng; Séc trực tuyến; Thẻ ghi nợ; Két tiền điện
tử; và Thanh toán qua thư điện tử. Sau đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua
2 dịch vụ phổ biến:
1) Thanh toán bằng thẻ tín dụng
Thanh toán bằng thẻ tín dụng hiện đang là phương thức thanh
toán phổ biến nhất của các giao dịch thương mại điện tử; phương
thức
thanh toán này hiện đang chiếm tới 90% tổng các món giao d...
< 38 – 3112420289>
Họ và tên: PHAN QUANG TÂM
Mã lớp: DTN1125 Buổi: C5 – Phòng: C203 -
Trường: SGU
Tên môn: Hệ thống thông tin ngân hàng
Bài tập số 2: E-payment
Tên 2 dịch vụ chọn: thanh toán bằng thẻ tín dụng,
thanh toán bằng Séc
tin học cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tin học cơ bản - Người đăng: Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
tin học cơ bản 9 10 416