Ktl-icon-tai-lieu

Tin học đại cương

Được đăng lên bởi nganhavt2014
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM MẪU
1. Trước khi tải về (download) và cài đặt (install) một phần mềm, điều nào nên làm?
a. Tất cả các yếu tố khác đều đúng
b. Kiểm tra xem phần mềm cần cài đặt có những yêu cầu gì
c. Bao nhiêu RAM được yêu cầu bởi phần mềm
d. Bao nhiêu đĩa cứng còn trống trong máy tính của mình
2. Tên gọi khác của Computer Directory là?
a. Folder
b. File
c. Document
d. Application
3. Mỗi người dùng trong hệ điều hành Windows 7 đều có một Desktop khác nhau?
a. Đúng
b. Sai
4. Điều nào Task Manager trong Windows 7 không thể thực hiện?
a. Xóa tập tin để giải phóng đĩa cứng
b. Xem dung lượng RAM còn trống
c. Xem tốc độ đang chạy của CPU
d. Xem tốc độ mạng đang truy cập
5. Máy tính được gắn nhiều RAM hơn sẽ cho phép?
a. Làm việc được với nhiều files hơn trong cùng một thời điểm
b. Chứa nhiều files hơn
c. Năng lực xử lý đồ họa tốt hơn
d. Tất cả các yếu tố khác đều đúng
6. Cho biết kết quả phép cộng nhị phân sau: 1 0 0 1 1 0 1 1 + 1 0 1 0 1 1
a. 1 1 0 0 0 1 1 0
b. 1 1 0 0 0 1 1 1
c. 1 1 0 0 0 1 0 0
d. 1 0 0 0 0 1 1 0
7. Phần mềm khai báo cho hệ điều hành biết cách điều khiển, sử dụng phần cứng gọi là?
a. Driver software
b. Controlling software
c. Application software
d. Tất cả đều sai
8. Dữ liệu ở thiết bị nào bị mất khi tắt máy tính?
a. RAM
b. ROM
c. HDD
d. Đĩa DVD
9. Cổng giao tiếp nào phổ biến nhất hiện nay?
a. USB
b. LPT
c. PS/2
d. COM
10. Phát biểu nào không đúng về lưu trữ đám mây (cloud storage)?
a. Truy xuất nhanh hơn cả đọc trên đĩa cứng
b. Dễ dàng chia sẻ
c. Truy xuất mọi nơi có Internet

d. Xem được nội dung các tập tin thông thường mà không cần cài đặt phần mềm trên

máy tính
11. Cho dữ liệu ô A1 như sau:

Công thức =DATE(2011,12,16) - A1 có kết quả là:
2
-2
4
6
12. Cho mã hàng hoá ở ô A2 có dạng gồm 3 ký tự đầu là mã hàng hoá, các ký tự còn lại
a.
b.
c.
d.

phía sau chỉ mã nơi sản xuất hàng hoá đó. Chọn công thức để lấy được chính xác mã
nơi sản xuất hàng hoá.
a. =LEFT(A2, LEN(A2) - 3)
b. =RIGHT(A2,LEN(A2) - 3)
c. =RIGHT(A2,LEN(A2 - 3))
d. =MID(A2,3,LEN(A2)-3)
13. Cho mã hàng hoá ở ô A2 có dạng gồm 3 ký tự đầu là mã hàng hoá, các ký tự còn lại
phía sau chỉ mã nơi sản xuất hàng hoá đó. Chọn công thức để lấy được chính xác mã
nơi sản xuất hàng hoá.
a. =LEFT(A2, LEN(A2) - 4)
b. =RIGHT(A2,LEN(A2) - 4)
c. =RIGHT(A2,LEN(A2 - 3))
d. =MID(A2,4,LEN(A2)-3)
14. Cho dữ liệu như hình sau

Chọn đáp án chính xác cho công thức sau:
=INDEX(A1:C3,MATCH(6,A1:A3,1),MATCH(6,A1:C1,1))
a. 8
b. 9
c. 6
d. 5
15. Cho dữ liệu sau:
1
2

A
B
C
BẢNG
ĐƠN
GIÁ
(VND)
Mặt hàng
Đơ...
MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM MẪU
1. Trước khi tải về (download) và cài đặt (install) một phần mềm, điều nào nên làm?
a. Tất cả các yếu tố khác đều đúng
b. Kiểm tra xem phần mềm cần cài đặt có những yêu cầu gì
c. Bao nhiêu RAM được yêu cầu bởi phần mềm
d. Bao nhiêu đĩa cứng còn trống trong máy tính của mình
2. Tên gọi khác của Computer Directory là?
a. Folder
b. File
c. Document
d. Application
3. Mỗi người dùng trong hệ điều hành Windows 7 đều có một Desktop khác nhau?
a. Đúng
b. Sai
4. Điều nào Task Manager trong Windows 7 không thể thực hiện?
a. Xóa tập tin để giải phóng đĩa cứng
b. Xem dung lượng RAM còn trống
c. Xem tốc độ đang chạy của CPU
d. Xem tốc độ mạng đang truy cập
5. Máy tính được gắn nhiều RAM hơn sẽ cho phép?
a. Làm việc được với nhiều files hơn trong cùng một thời điểm
b. Chứa nhiều files hơn
c. Năng lực xử lý đồ họa tốt hơn
d. Tất cả các yếu tố khác đều đúng
6. Cho biết kết quả phép cộng nhị phân sau: 1 0 0 1 1 0 1 1 + 1 0 1 0 1 1
a. 1 1 0 0 0 1 1 0
b. 1 1 0 0 0 1 1 1
c. 1 1 0 0 0 1 0 0
d. 1 0 0 0 0 1 1 0
7. Phần mềm khai báo cho hệ điều hành biết cách điều khiển, sử dụng phần cứng gọi là?
a. Driver software
b. Controlling software
c. Application software
d. Tất cả đều sai
8. Dữ liệu ở thiết bị nào bị mất khi tắt máy tính?
a. RAM
b. ROM
c. HDD
d. Đĩa DVD
9. Cổng giao tiếp nào phổ biến nhất hiện nay?
a. USB
b. LPT
c. PS/2
d. COM
10. Phát biểu nào không đúng về lưu trữ đám mây (cloud storage)?
a. Truy xuất nhanh hơn cả đọc trên đĩa cứng
b. Dễ dàng chia sẻ
c. Truy xuất mọi nơi có Internet
Tin học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học đại cương - Người đăng: nganhavt2014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tin học đại cương 9 10 848