Ktl-icon-tai-lieu

TIN HOC ĐẠI CƯƠNG

Được đăng lên bởi nguyen-le-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3845 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Giảng viên: Ths Phạm Thanh Bình
Bộ môn Kỹ thuật máy tính & mạngBộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa CNTT

Tin học đại cương 1 - 1

Nội dung:
Nhập môn Tin học đại cương
Lập trình bằng ngôn ngữ C++

Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa
CNTT

Tin học đại cương 1 - 2

Phần 1:
NHẬP MÔN
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Các khái niệm cơ bản
Giới thiệu hệ điều hành Windows

Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa
CNTT

Tin học đại cương 1 - 3

Bài 1 – Các khái niệm cơ bản
Tin học là gì?
Máy tính điện tử là gì?
Học Tin học để làm gì?

Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa
CNTT

Tin học đại cương 1 - 4

Tin học là gì?
Tin học là một ngành khoa học nghiên cứu
về các quá trình lưu trữ, xử lý và quảng bá
thông tin dưới sự hỗ trợ của máy tính điện
tử.
Như vậy, Tin học không phải chỉ là sử
dụng máy tính!
Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa
CNTT

Tin học đại cương 1 - 5

Máy tính điện tử
Đây là một công cụ quan trọng của Tin học,
nó giúp:
Lưu trữ được nhiều thông tin
Xử lý thông tin nhanh chóng
Quảng bá thông tin qua hệ thống mạng

Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa
CNTT

Tin học đại cương 1 - 6

Học Tin học để làm gì?
Rèn luyện tư duy Phân tích và Tổng hợp
thông tin, xử lý thông tin một cách hợp lý
Sử dụng máy tính làm công cụ trong công
việc và cuộc sống
Tạo ra những sản phẩm tin học mới
...
Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa
CNTT

Tin học đại cương 1 - 7

Một số ví dụ:
Soạn thảo văn bản
Nghe nhạc, xem phim, Chat, Web
Vẽ thiết kế
Giải các bài toán kinh tế - kỹ thuật
(Tính Kết cấu, lập Dự toán, Điều khiển...)
...
Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa
CNTT

Tin học đại cương 1 - 8

Bài 2 - Hệ điều hành Windows
Khái niệm Hệ điều hành
Các Hệ điều hành thông dụng
Một số thao tác cơ bản

Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa
CNTT

Tin học đại cương 1 - 9

Khái niệm Hệ điều hành
Hệ điều hành là phần mềm điều khiển các
hoạt động cơ bản của máy tính và là nền
tảng để chạy các chương trình ứng dụng.

Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa
CNTT

Tin học đại cương 1 - 10

Các Hệ điều hành thông dụng
DOS
Windows 95, 98, 2000, XP
Windows Vista
Unix, Linux, ...

Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa
CNTT

Tin học đại cương 1 - 11

Một số thao tác cơ bản
Bật máy
Chạy các phần mềm ứng dụng
Thao tác với cửa sổ
Tắt máy

Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa
CNTT

Tin học đại cương 1 - 12

Bật máy
Ấn nút Power trên hộp máy
Nhập Tên người dùng (User name) và Mật
khẩu (Password) nếu máy yêu cầu
Chờ cho tới khi đèn HDD hết nhấp nháy

Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa
CNTT

T...
Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa CNTT
Tin học đại cương 1
- 1
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Giảng viên: Ths Phạm Thanh Bình
Bộ môn Kỹ thuật máy tính & mạng
http://vn.myblog.yahoo.com/CNTT-wru
http://ktmt.wru.googlepages.com
TIN HOC ĐẠI CƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIN HOC ĐẠI CƯƠNG - Người đăng: nguyen-le-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
TIN HOC ĐẠI CƯƠNG 9 10 199